HIRDETÉSEK 2021. július 25.

 • Július 23-án, pénteken délelőtt ½10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Bodó Sándorné született Újvári Erzsébet asszonytestvérünk, aki a Belsőfokpart út 35. szám alatt lakott, földi életének 82esztendős szakaszát megfutva elköltözött a minden élők útján. Temetéséről még intézkednek!
 • Az Úr adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Augusztus 14-én gyülekezeti kirándulásra kerül sor! Ebben az évben meglátogatjuk az őrbottyáni harangöntő műhelyt, a veresegyházi Medveotthont és a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertet. Jelentkezni lehet a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián, majd csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat a Kálvinban. Vasárnapon délelőtt 10h-tól úrnapi istentiszteletre kerül sor itt a templomban.
 • Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

HIRDETÉSEK (2021. június 20.)

 • Június 16-án délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 84esztendős szakaszát befejezve szeretteit hátrahagyva költözött el a minden élők útján Kohári Lajosné született Tóth Mária asszonytestvérünk, aki a tiszaörvényi lakos volt. Temetésére az elmúlt pénteken délután 2h-kor került sor a tiszaörvényi temetőben. Ravatalára tekintve Istenünk igéje Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írott első leveléből, a 13. fejezet válogatott verseiből szólt: „A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy:” A minden kegyelem Istene adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a gyászoló család minden tagja számára.
 • Szintén 16-án, szerdán déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Holló Lajos testvérünkre, aki földi életében a Kereszt út 6. szám alatt lakott és 15évvel ezelőtt ment előre az Örökkévalóságba!
 • Csütörtökön, június 17-én délelőtt 10h-kor Molnár Jánosné született Novák Mária emlékére szóltak a harangok, aki a Téglás út 11. szám alatt lakott és 17évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Ugyanaznap déli12h-kor Balla Zsigmond emlékére harangoztunk, aki a Debreceni út 78. szám alatt lakott és 17évvel ezelőtt hagyta hátra ezt az árnyékvilágot.
 • Az Örökkévaló Isten adjon erőt a friss és csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Július 3-4-én tartjuk a Templomparkban a III. Kárpát-medencei Református Művészeti Fesztivált a már oly sokszor és sok helyen meghirdetett tartalommal. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. A belépés a megszokott módon díjtalan!
 • Hallgassuk meg heti rendünket: A ránk következő héten tartjuk gyülekezeti hittantáborunkat, ezért a heti rendszeres alkalmak elmaradnak! Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, amit itt a templomban tartunk.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Napi Ige (2021. július 19.)

„Ne vonuljatok fel, és ne harcoljatok testvéreitekkel…” 1Kir 12,20–33

20 Amikor meghallotta egész Izráel, hogy visszatért Jeroboám, érte küldtek, a közösség elé hívták, és egész Izráel királyává tették. Nem maradt Dávid háza mögött más, csak Júda törzse. 21 Miután Roboám visszaért Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda egész házát és Benjámin törzsét, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy megtámadják Izráel házát, és visszaszerezzék az országot Roboámnak, Salamon fiának. 22 De így szólt Isten igéje Semajához, az Isten emberéhez: 23 Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és Júda meg Benjámin egész házának, a megmaradt népnek: 24 Így szól az Úr: Ne vonuljatok fel, és ne harcoljatok testvéreitekkel, Izráel fiaival! Térjen haza mindenki, mert én akartam ezt így! Ők hallgattak is az Úr szavára, és hazatértek az Úr szava szerint. 25 Jeroboám kiépítette az Efraim hegyvidékén levő Sikemet, és ott lakott. Majd elköltözött onnan, és kiépítette Penúélt. 26 Eközben Jeroboám így gondolkozott: Még mindig visszakerülhet Dávid házához a királyság! 27 Ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben, az Úr házában mutassa be áldozatait, akkor ennek a népnek a szíve urukhoz, Roboámhoz, Júda királyához hajlik, engem pedig megölnek, és visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához. 28 Ezért elhatározta a király, hogy készíttet két aranyborjút. Majd ezt mondta: Eleget jártatok már Jeruzsálembe! Itt vannak isteneid, ó, Izráel, akik fölhoztak téged Egyiptomból! 29 Az egyiket Bételbe helyezte el, a másikat pedig Dánba vitette. 30 És vétekbe vitték ezek a népet, mivel ezekhez járt: Bételben az egyikhez, Dánban pedig a másikhoz. 31 Azután templomokat is készíttetett az áldozóhalmokon, és papokat rendelt a nép köréből, akik nem Lévi fiai közül valók voltak. 32 Elrendelt Jeroboám egy ünnepet is a nyolcadik hónap tizenötödik napján, a Júdában tartott ünnepnek megfelelően, és áldozott az oltáron. Ugyanígy járt el Bételben is; áldozatot mutatott be a borjúknak, amelyeket ő készíttetett. Bételben is papokat rendelt az áldozóhalmokra, amelyeket létesített. 33 A Bételben csináltatott oltáron is áldozott a nyolcadik hónap tizenötödik napján; abban a hónapban, amelyben önkényesen rendelt el egy ünnepet Izráel fiai számára. Áldozott az oltáron és tömjénezett.

“Napi Ige (2021. július 19.)” bővebben

MEGHÍVÓ

Július 3-4-én kerül sor a III. Kárpát-medencei Református Művészeti Fesztiválra, melyet ebben az évben is a Templomparkban rendezünk meg.
Szombaton 8órai kezdettel főzőverseny (a zsűri elnöke: Pálszabó Mihály a Francia Gasztronómia Lovagja); majd színes „papkerti” kavalkád gyerekeknek és felnőtteknek: népi játékok, a Fekete László Alapfokú Művészeti Iskola zenekarának fellépése, ugrálóvár, vattacukor, cukorágyú, a Kiss Kata Zenekar fellépése, arcfestés, kézműves foglalkozások, Karcagi-Nagy Zoltán és Nagy Andy fellépése, péksütemény habos kakaóval, és még sok minden más! Vasárnap 10h-tól Istentisztelet a templomban (igét hirdet: Nagytiszteletű Pásztor Gyula, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkésztanára); ezt követően templomi koncert – Illés Amanda Hárfakoncertje és a Tiszafüredi Református Kamarakórus fellépése; Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt! A belépés a megszokott módon ingyenes!!!

Elismerések a tanévzáró áhítaton

2021. június 14-én, a tanév utolsó reggeli áhítatán került sor diákjaink 2020/2021. tanévben elért versenyeredményeinek kihirdetésére és jutalmazására.
Mindezek mellett iskolánk két tanulója (Fehérvári Gergely és Kiss Imre Marcell) a “Város kiváló tanulója” elismerésben részesült, melyet Ujvári Imre polgármester és Virág Tibor alpolgármester adott át.
Hajrá Refi!!!
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy, álló és belső térLehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, álló emberek és belső térLehet, hogy egy kép erről: 2 ember, álló emberek és belső térLehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, álló emberek és belső térLehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, álló emberek és belső tér

„Radírozzuk ki a különbségeket”

A MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT MÁR ORSZÁGSZERTE GYŰJTI A TANSZEREKET
A „Radírozzuk ki a különbségeket” címet viselő kampány célja, hogy a nehéz helyzetben lévő családok számára csökkenteni tudják az iskolakezdéssel járó kiadásokat. A gyűjtést már elkezdték: bevásárlóközpontokban is találkozhattak már velük a felajánlók, és egyre több református iskola és gyülekezet áll melléjük.
Elsőként Egyházközségünk csatlakozott a kezdeményezéshez. Intézményünk 3 banános doboz írószercsomagot, gyülekezetünk 40 darab tanszerrel megtöltött táskát adtak át a Szeretetszolgálat számára.
SDG
Lehet, hogy egy kép erről: 3 ember és belső tér

HIRDETÉSEK (2021. június 13.)

– Az elmúlt héten hétfőn délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Tóth József atyánkfiára, aki a Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti lakos volt és 8évvel ezelőtt ment előre a minden élők útján.

– A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és törölje le a gyászolók könnyeit. Ámen.

– Július 3-4-én kerül sor a III. Kárpát-medencei Református Művészeti Fesztiválra, melyet ebben az évben is a Templomparkban rendezünk meg. Csak néhány dolgot említek a programok közül: Szombaton 8órai kezdettel főzőverseny (a zsűri elnöke: Pálszabó Mihály a Francia Gasztronómia Lovagja); majd színes „papkerti” kavalkád gyerekeknek és felnőtteknek: népi játékok, ugrálóvár, vattacukor, cukorágyú, a Kiss Kata Zenekar fellépése, arcfestés, kézműves foglalkozások, Karcagi-Nagy Zoltán és Nagy Andy fellépése, péksütemény habos kakaóval, és még sok minden más! Vasárnap 10h-tól Istentisztelet a templomban (igét hirdet: Nagytiszteletű Pásztor Gyula, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkésztanára); ezt követően templomi koncert – Illés Amanda Hárfakoncertje és a Tiszafüredi Református Kamarakórus fellépése; Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt! A belépés a megszokott módon ingyenes!!!

– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő alkalmat tartunk itt a templomban, majd délután 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a gyülekezeti házban. Szombaton 10h-tól intézményünk ballagási ünnepségét tartjuk itt a templomban, majd a ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, melyet szintén itt a templomban tartunk.

– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.