HIRDETÉSEK (2021. június 20.)

 • Június 16-án délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 84esztendős szakaszát befejezve szeretteit hátrahagyva költözött el a minden élők útján Kohári Lajosné született Tóth Mária asszonytestvérünk, aki a tiszaörvényi lakos volt. Temetésére az elmúlt pénteken délután 2h-kor került sor a tiszaörvényi temetőben. Ravatalára tekintve Istenünk igéje Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írott első leveléből, a 13. fejezet válogatott verseiből szólt: „A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy:” A minden kegyelem Istene adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a gyászoló család minden tagja számára.
 • Szintén 16-án, szerdán déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Holló Lajos testvérünkre, aki földi életében a Kereszt út 6. szám alatt lakott és 15évvel ezelőtt ment előre az Örökkévalóságba!
 • Csütörtökön, június 17-én délelőtt 10h-kor Molnár Jánosné született Novák Mária emlékére szóltak a harangok, aki a Téglás út 11. szám alatt lakott és 17évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Ugyanaznap déli12h-kor Balla Zsigmond emlékére harangoztunk, aki a Debreceni út 78. szám alatt lakott és 17évvel ezelőtt hagyta hátra ezt az árnyékvilágot.
 • Az Örökkévaló Isten adjon erőt a friss és csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Július 3-4-én tartjuk a Templomparkban a III. Kárpát-medencei Református Művészeti Fesztivált a már oly sokszor és sok helyen meghirdetett tartalommal. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. A belépés a megszokott módon díjtalan!
 • Hallgassuk meg heti rendünket: A ránk következő héten tartjuk gyülekezeti hittantáborunkat, ezért a heti rendszeres alkalmak elmaradnak! Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, amit itt a templomban tartunk.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Napi Ige (2021. június 21.)

„De te ne engedj nekik…”

ApCsel 23,12–22

12 Amikor megvirradt, a zsidók összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. 13 Több mint negyvenen voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. 14 Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak: Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmit sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. 15 Most tehát a nagytanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. 16 Pál nőtestvérének fia azonban hallott a cselszövésről, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. 17 Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle: Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni akar valamit. 18 Az tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta: A fogoly Pál hívatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. 19 Az ezredes kezénél fogva félrevonta az ifjút, és megkérdezte tőle: Mit akarsz nekem jelenteni? 20 Az pedig így válaszolt: A zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged: vezettesd le Pált holnap a nagytanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla. 21 De te ne engedj nekik, mert közülük több mint negyven férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. 22 Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki: Senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem!

“Napi Ige (2021. június 21.)” bővebben

MEGHÍVÓ

Július 3-4-én kerül sor a III. Kárpát-medencei Református Művészeti Fesztiválra, melyet ebben az évben is a Templomparkban rendezünk meg.
Szombaton 8órai kezdettel főzőverseny (a zsűri elnöke: Pálszabó Mihály a Francia Gasztronómia Lovagja); majd színes „papkerti” kavalkád gyerekeknek és felnőtteknek: népi játékok, a Fekete László Alapfokú Művészeti Iskola zenekarának fellépése, ugrálóvár, vattacukor, cukorágyú, a Kiss Kata Zenekar fellépése, arcfestés, kézműves foglalkozások, Karcagi-Nagy Zoltán és Nagy Andy fellépése, péksütemény habos kakaóval, és még sok minden más! Vasárnap 10h-tól Istentisztelet a templomban (igét hirdet: Nagytiszteletű Pásztor Gyula, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkésztanára); ezt követően templomi koncert – Illés Amanda Hárfakoncertje és a Tiszafüredi Református Kamarakórus fellépése; Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt! A belépés a megszokott módon ingyenes!!!

Elismerések a tanévzáró áhítaton

2021. június 14-én, a tanév utolsó reggeli áhítatán került sor diákjaink 2020/2021. tanévben elért versenyeredményeinek kihirdetésére és jutalmazására.
Mindezek mellett iskolánk két tanulója (Fehérvári Gergely és Kiss Imre Marcell) a “Város kiváló tanulója” elismerésben részesült, melyet Ujvári Imre polgármester és Virág Tibor alpolgármester adott át.
Hajrá Refi!!!
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy, álló és belső térLehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, álló emberek és belső térLehet, hogy egy kép erről: 2 ember, álló emberek és belső térLehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, álló emberek és belső térLehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, álló emberek és belső tér

„Radírozzuk ki a különbségeket”

A MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT MÁR ORSZÁGSZERTE GYŰJTI A TANSZEREKET
A „Radírozzuk ki a különbségeket” címet viselő kampány célja, hogy a nehéz helyzetben lévő családok számára csökkenteni tudják az iskolakezdéssel járó kiadásokat. A gyűjtést már elkezdték: bevásárlóközpontokban is találkozhattak már velük a felajánlók, és egyre több református iskola és gyülekezet áll melléjük.
Elsőként Egyházközségünk csatlakozott a kezdeményezéshez. Intézményünk 3 banános boboz írószercsomagot, gyülekezetünk 40 darab tanszerrel megtöltött táskát adtak át a Szeretetszolgálat számára.
SDG
Lehet, hogy egy kép erről: 3 ember és belső tér

HIRDETÉSEK (2021. június 13.)

– Az elmúlt héten hétfőn délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Tóth József atyánkfiára, aki a Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti lakos volt és 8évvel ezelőtt ment előre a minden élők útján.

– A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és törölje le a gyászolók könnyeit. Ámen.

– Július 3-4-én kerül sor a III. Kárpát-medencei Református Művészeti Fesztiválra, melyet ebben az évben is a Templomparkban rendezünk meg. Csak néhány dolgot említek a programok közül: Szombaton 8órai kezdettel főzőverseny (a zsűri elnöke: Pálszabó Mihály a Francia Gasztronómia Lovagja); majd színes „papkerti” kavalkád gyerekeknek és felnőtteknek: népi játékok, ugrálóvár, vattacukor, cukorágyú, a Kiss Kata Zenekar fellépése, arcfestés, kézműves foglalkozások, Karcagi-Nagy Zoltán és Nagy Andy fellépése, péksütemény habos kakaóval, és még sok minden más! Vasárnap 10h-tól Istentisztelet a templomban (igét hirdet: Nagytiszteletű Pásztor Gyula, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkésztanára); ezt követően templomi koncert – Illés Amanda Hárfakoncertje és a Tiszafüredi Református Kamarakórus fellépése; Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt! A belépés a megszokott módon ingyenes!!!

– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő alkalmat tartunk itt a templomban, majd délután 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a gyülekezeti házban. Szombaton 10h-tól intézményünk ballagási ünnepségét tartjuk itt a templomban, majd a ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, melyet szintén itt a templomban tartunk.

– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

TRIANON 101

Kattintson a képre, hogy galéria nézetben tekinthesse meg a fotókat!

HIRDETÉSEK (2021. június 6.)

 • Június 3-án, csütörtökön déli 12h-kor Tóth György emlékére szóltak a harangok, aki az Ifjúság út 20. szám alatt lakott és 1évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot.
 • Mai alkalmunk után Tóth Kálmánné született Antal Róza emlékére szólalnak meg a harangok, aki a Csaba úton lakott és 31évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Ma ½12h-kor harangszóval emlékezünk a világjárvány áldozataira.
 • Ma déli 12h-kor Hegedüs József atyánkfia emlékére szólnak a harangok, aki a Könyök út 1. szám alatt lakott és 7évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • A Minden Kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-kor reggeli áhítatra kerül sor a templomban. Csütörtökön a hétközi istentiszteletet 5h-tól, a Kálvinban tartjuk. Vasárnap délelőtt 10h-kor úrnapi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, ide a templomba.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora.