Tiszafüreden a Vándorbiblia (2017. szeptember 14.)

Ünnepi Tanévnyitó Istentisztelet (2017. szeptember 1.)

Hirdetések (2017. augusztus 27.)

 • Augusztus 24-én, csütörtökön délelőtt ½9h-kor harangszóval emlékeztünk Balogh Mihály atyánkfiára, aki az Aradi vértanúk út 8/a. szám alatti lakos volt és 23évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Augusztus 26-án, délelőtt 11h-kor Csala Ferenc emlékére szóltak a harangok, aki a Józsa út 20. szám alatt lakott és 40évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak harangjaink.
 • A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Augusztus 24. hétközi istentisztelet után presbiteri a választás okán 1 határozat. 2017/23. Presbiterjelöltek: Ábrahám Joachim, Balázsi Gábor, Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Gaál Ildikó, Gyémánt Jánosné, K. Szabó István, Kiss Attila, Kolozsvári Imréné, Koncz Károly, Lipcsey Ákos, Molnárné Plaskó Csilla, Oláh Istvánné, Ozsváth János, Rácz Gábor, Szőkéné Szövetes Etelka, Takács Jánosné. Gondnokjelölt: Balázsi Gábor. A gyülekezet előtti bemutatásukra Szeptember 17-én, az istentisztelet után kerül majd sor. A Választási közgyűlés időpontja: Szeptember 24-én, az istentisztelet után.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a templomban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól az énekkar tart összpróbát a templomban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a templomban, majd imaórát a parókián. Pénteken délelőtt 10h-tól tanévnyitó hálaadást tartunk a templomban, melyen ünnepi hangversenyt ad Mága Zoltán és zenekara. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
 • Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. augusztus 20.)

 • A ránk következő csütörtökön, a hétközi istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk itt a templomban. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor a hétzáró alkalom, és hétfőn délután 5h-tól a bibliaóra elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd azt követően imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
 • – Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. augusztus 13.)

 • Augusztus 7-én hétfőn és 8-án, kedden délelőtt 11h-kor szóltak a harangok Áncsán Jánosné született Fodor Gizella emlékére, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • 9-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Virág Ferencné született B. Nagy Erzsébetre, aki a Kornyikszőlő út 45. szám alatt lakott és 12évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • 11-én, pénteken este 6h-kor Csordás Kálmán atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki 28évvel ezelőtt hagyta hátra ezt a látható világot, melyben földi sátorháza a Gyöngyvirág út 20. szám alatt állt.
 • A Kegyelmes Isten adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy hétfőn, a bűnbánati istentisztelet után összpróbára kerül sor itt a templomban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután hétzáró istentiszteletet tartunk itt a templomban. A ránk következő héten hétfőtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati istentiszteletet szintén ezen a helyen. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, melyen az Úrnak szent asztalát is megterítjük, valamint megszegjük az újkenyeret. Az ünnepre való tekintettel a hétzáró istentisztelet 20-án elmarad.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. augusztus 6.)

Augusztus 2-án, szerdán délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Balázsi Sándorné született Árvai Julianna emlékére, aki a Muhi út 5. szám alatt lakott és 7évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.

– Augusztus 5-én, szombaton délelőtt ½11h-kor harangszóval emlékeztünk Bartha Mártonné született Búzás Margit asszonytestvérünkre, aki a Bartók Béla út 22. szám alatti lakosunk volt és 19évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.

– Szintén augusztus 5-én, délelőtt 11h-kor szóltak a harangok Áncsán Jánosné született Fodor Gizella emlékére, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. Az ő emlékére szólnak még a harangok ma 11h-kor, valamint holnap és holnap után 11h-kor.

– Mai alkalmunk után harangszóval emlékezünk id. Koncz Károly testvérünkre, aki a Szegfű út 3. szám alatt lakott és 6évvel ezelőtt költözött Isten Örök Országába.

– A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.

– Tegnap délután 5h-kor ezen a helyen kérték Isten áldását házassági szövetségükre Katona Gergely fitestvérünk, aki Katona György és Szabó Margit gyermeke és Shen Ziwei nőtestvérünk, aki Shen Zhao Yu és Liu Hong Yuan leánygyermeke.

– Isten kegyelme kísérje életüket mind itt a Földön, mind pedig az Örökkévalóságban.

– Augusztus 20-ra szeretnénk megsütni a gyülekezet kenyerét. Ezért kérjük az asszonytestvéreket, hogy egy kanál lisztet hozzanak háztartásukból erre a célra.

– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a gyülekezeti házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól az alt- és a szoprán szólam tart próbát a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián, továbbá ¾6h-tól próbát tart a tenor szólam. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.

– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.