Hirdetések (2018. október 14.)

– Október 9-én, kedden délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Bana Zsigmondra és ifj. Bana Zsigmondra, akik a Szabadság úton laktak és 29 ill. 18esztenővel ezelőtt hagyták maguk mögött ezt az árnyékvilágot.
– Október 10-én szerdán délután 1h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Kun Ilona testvérünk, földi pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Temetéséről még intézkednek.
– Október 12-én, pénteken délelőtt ½10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Nagy Károlyné született Fazekas Piroska asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Téglás út 24. szám alatt állt, életének 91. esztendejében hazatért Teremtő Úrához. Október 13-án, szombaton, valamint temetése napjáig minden napon délelőtt ½10h-kor, és ma 11h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő héten, csütörtökön délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
– Az Úr adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára, akár friss, akár csituló gyászban is telnek napjaik.
– hirdetem a testvéreknek, hogy a ránk következő héten, hétfőtől péntekig szabadásgon leszek, de a Lelkipásztori Hivatal ennek ellenére is a megszokott módon tart majd nyitva. A helyettesítés szolgálatát távollétemben Nt. Kéki Ibolya tiszaszőlősi lelkipásztor látja el.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-tól a Kálvin közösségi házban tartjuk a soron következő „Mécses”-t. A téma a keresztyénség és az iszlám. Hétfőn este 5h-kor a bibliaóra elmarad. Csütörtökön 5h-tól hétközi istentiszteletre kerül sor, azt követően pedig imaóra parókián. Vasárnap a megszokott módon 10h-tól itt a templomban tartunk istentiszteletet, majd délután 5h-tól hétzáró alkalmat tartunk a Kálvinban.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és gyülekezetünk Őriző Pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. október 7.)

  • Október 1-én, hétfőn délelőtt ¼10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Bakalár József atyánkfia, aki a Belsőkertsor út 2/b. szám alatti lakosunk volt hosszas betegség után földi életének 68eszendős pályáját megfutva költözött el az Örökkévalóságba. Október 2-án, kedden 10h-kor, valamint mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére október 5-én, pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Pál apostolnak a Timóteushoz írott 2. leveléből, a 2. fejezet 7-8. verseiből szólt: „Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom
  • A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
  • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletünk elmarad, a kisújszállási Nőszövetségi Konferencia okán. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogat a harag szava, és délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a Közösségi Házban.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.