Hirdetések (2017. február 12.)

 • Február 6-án, délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi vándorlásának 72. esztendejében megtért Teremtő Urához Zrínyi János atyánkfia, aki a Borsóskert út 7. szám alatti lakos volt. Február 6-9-ig déli 12h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére február 10-én, délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Római levélből hangzott, a 8. fejezet 38-39. verseiből: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” A minden kegyelem örök Ura, Szent Lelke és Igéje által legyen a gyászolók vigasztalója.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten, szerdán délután ¼6h-tól tart próbát a szoprán és az alt szólam, csütörtökön pedig ¾6h-tól a tenor szólam.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő pénteken, délután 4h-tól tartunk nőszövetségi együttlétet a közösségi házban.
 • Már most hirdetem (és még néhányszor fogom is), hogy a konfirmandus szülői értekezletre március 12-én kerül majd sor, a délelőtti istentiszteletet követően, itt a közösségi házban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet ezen a helyen tartjuk.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. február 5.)

 • Január 30-án, hétfőn délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Nt. Szűcs M. Sándor lelkipásztortestvérünk emlékére, aki 15évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Szintén hétfőn, délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Székely Sándor atyánkfiára, aki örményesi lakos volt és 4évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Január 31-én, kedden délelőtt ½10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Juhász Eugénia asszonytestvérünk, aki kolozsvári lakos volt életének 100. esztendejében megtért Teremtő Urához.
 • Szintén január 31-én, délután 2h-kor templomunkból búcsúztattuk ifj. Szövetes György tervérünket, aki péceli lakos volt és életének 42. esztendejében tragikus hirtelenséggel hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot. Ravatala mellett Isten igéje a Zsoltárok könyvéből, a 130. fejezet 1-2. verseiből hangzott: „A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra!” Mai alkalmunk után is testvérünk emlékére szólnak majd a harangok.
 • És még 31-én, kedden délután 4h-kor harangszóval emlékeztünk Bohácsi József testvérünkre, aki a Vasút út 15. szám alatti lakos volt és 16évvel ezelőtt tért Istenünk Hajlékába.
 • A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán délután ¼6h-tól tart próbát a szoprán és az alt szólam, és csütörtökön ¾6h-tól az alt szólam.
 • Amint látják a testvérek, egyházközségünk 2017. évi névjegyzéke kifüggesztésre került. A ránk következő 2hétben meg lehet tekinteni.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet ezen a helyen tartjuk.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

“Az én Igém” (2017. január 29.)

Az elmúlt vasárnap délután (jan. 29.) tartottuk meg először “Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat a Kálvin Közösségi Házban. Balajti István testvérünk osztotta meg velünk gondolatait és hitélményeit a 23. Zsoltár alapján. A következő alkalomra február 26-án kerül majd sor, melyre az igét Kiss Attila presbiter testvérünk hozza.

16409180_1230508790373915_641245882_o

16387020_1638072229831912_1427808324794009281_n

Hirdetések (2017. január 29.)

 • Január 23-án, hétfőn este 6h-kor szóltak a harangok Jóvér Kálmán atyánkfia és neje Kiss Ida emlékére, akik a Sárkány út 11. szám alatti lakosaink voltak.
 • 26-án, csütörtökön délután 1h-kor szóltak a harangok Liszka József Kálmán emlékére, aki életének 72. esztendejében tért meg az Örökkévalóságba.
 • Szintén 26-án, délután 16h35p-kor harangszóval emlékeztünk Sípos Dianára, aki Tiszaszőlős-Pusztadomaházán lakott és 20évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Január 28-án, délelőtt 11h-kor harangszóval elékeztünk Kiscsitári Béláné született Borúzs Pirosára, aki 15évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok Széles Károly testvérünk emlékére, aki a Húszöles út 53. szám alatt lakott és 25évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
 • Ma 11h-kor megszólalnak harangjaink ifj. Szövetes György tervérünk emlékére – aki péceli lakos volt és életének 42. esztendejében tragikus hirtelenséggel hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot. Búcsúztatására a ránk következő kedden délután 2h-kor kerül sor templomunkban.
 • Amint látják a testvérek, egyházközségünk 2017. évi névjegyzéke kifüggesztésre került. A ránk következő 3hétben meg lehet tekinteni.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán délután 5h10p-től tart próbát a szoprán és az alt szólam, és csütörtökön ¾6h-tól az alt szólam.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk az első „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat itt a közösségi házban. Az igét hozza: Balajti István atyánkfia. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet ezen a helyen tartjuk.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. január 22.)

 • Január 17-én, kedden délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Bartha Ferencné született Szakály Éva lelkipásztor testvérünkre, aki 26évvel ezelőtt tért meg Isten örök országába.
 • Január 18-án, szerdán délután 1h-kor szóltak a harangok Jóvér Kálmán atyánkfia emlékére, aki a Sárgarigó út 23. szám alatti lakosunk volt és 2évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Január 20-án, pénteken délelőtt ½9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy ifj. Szövetes György tervérünk – aki péceli lakos volt – életének 42. esztendejében tragikus hirtelenséggel hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot. Temetéséről még intézkednek.
 • Szintén pénteken délelőtt 9h-kor, és ½11h-kor harangszóval kísértük földi életének utolsó állomáshelyére Minye Józsefné született Berzétei Margit asszonytestvérünket, aki tiszatelki lakos volt és földi vándorlásának 70. esztendejében szólította haza Teremtő Ura.
 • Majd pénteken este 7h-kor ismét szóltak a harangok Kovács Istvánné született Virágh Ida emlékére, aki a Csap út 14/b szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok Szövetes György emlékére, aki a Józsa út 16. szám alatti lakos volt és 12évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.  
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán délután 5h10p-től a közösségi házban tart próbát az alt és a szoprán szólam, majd csütörtökön a hétközi istentisztelet után ¾6h-tól a tenor szólam.
 • A Pénzügyi Bizottság tagjainak hirdetem, hogy elkészült a 2016. év zárószámadása. A ránk következő szerdán délután 1h-tól megtekinthető, átvizsgálható.
 • A Presbitérium tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön, a megszokott időben tartjuk a 2017. év első gyűlését. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Pénteked délután nőszövetségi évértékelőt tartunk szintén ezen a helyen. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk az első „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat itt a közösségi házban. Az igét hozza: Balajti István atyánkfia.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. január 15.)

 • Január 9-én, hétfőn délután 3h-kor harangszóval emlékeztünk Benke Józsefné született Imecs Rozália asszonytestvérünkre, aki a Váci Mihály út 1. szám alatti lakosunk volt és 2évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Január 10-én, kedden délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Koncz Károlyné született Mészáros Gizella asszonytestvérünk emlékére, aki 5évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot, melyben földi sátorháza a Szekfű út 3. szám alatt állt.
 • Január 13-án, pénteken délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Gyöngy Lajosné született Jászai Piroska asszonytestvérünkre, aki Tiszaörvényen a Hunyadi út 11. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt hagyta el ezt az általunk ismert világot.
 • Mai alkalmunk után szólnak a harangok Bodó Márton és neje Gubocsi Mária emlékére, akik egykoron a Borsóskert út 10. szám alatt laktak.
 • A Mindenható Isten Lelke ereje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk ezen a helyen. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól ökumenikus istentiszteletre kerül sor a római katolikus templomban. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban, majd este 5h-tól ismét ökumenikus alkalmunk lesz itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, de a délutáni hétzáró istentiszteletünk elmarad.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. január 8.)

 • December 20-án, kedden délután ½3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 91esztendős földi pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba Réz Imréné született Bari Erzsébet Etelka asszonytestvérünk, aki a Sárkány út 10. szám alatti lakosunk volt. Temetésére január 6-án, délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje a Zsoltárok könyvéből, a 73. fejezet 28. verséből hangzott: „De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.” Ma délelőtt ½12h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A Szentlélek ereje legyen a gyászolók támasza.
 • December 22-én, csütörtökön délután 2h-kor ismét csendítettünk, mivel Veress Lajosné született Gulyás Lídia asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Nyulasszőlő út 28. szám alatt állt, 80esztendős földi vándorlását befejezve költözött el Teremtőjéhez. Az ő emlékére szóltak a harangok hétfőn délután ½5h-kor, valamint szerdán, csütörtökön és pénteken reggel 8h-kor, továbbá mai alkalmunk után is őrá emlékezve szólnak majd harangjaink. Temetésére szintén január 6-án, délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatal mellett Márk evangéliumából hangzott a vigasztalás, a 12. fejezet 41. versétől a 44. verséig terjedő szakasz alapján: „Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát” Az Örök Isten szárnyai árnyékával takarja a gyászoló szíveket, a vigasztalódás napjaiban.
 • Január 6-án, délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Agócs Zsolt testvérünkre, aki a Tisza út 14. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt tért meg Isten örök országába. A minden kegyelem Ura adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradott gyászolók számára.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán délután 5h10p-től a közösségi házban tart próbát az alt és a szoprán szólam, majd csütörtökön a hétközi istentisztelet után ¾6h-tól a tenor szólam.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő pénteken délután 4h-tól nőszövetségi évértékelő gyűlésre kerül majd sor a közösségi házban. Szeretettel és tisztelettel hívom nőszövetségünk alkotó tagjait erre az alkalomra.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet tartunk ezen a helyen. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Pénteked délután nőszövetségi évértékelőt tartunk szintén ezen a helyen. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermekistentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora a 2017. esztendőben is. Ámen.

Hirdetések (2017. január 1.)

 • December 19-én délután ½2h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy Lakatos Sándorné született Ferge Margit asszonytestvérünk, aki a Húszöles út 185. szám alatti lakos volt, földi életének 80. esztendejében megtért Teremtő Úrához. Temetésére az elmúlt pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 62. Zsoltár 2-3. verseiből: „Csak Istennél csendesül el lelkem; Tőle kapok segítséget. Csak Ő az én kősziklám és szabadítóm; erős váram, (ezért) nem ingadozom…” Alkalmunk után tőlünk elköltözött és Urához megtért asszonytestvérünk emlékére szólnak a harangok. A Kegyelem Ura, Szent Lelke és igéje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • December 20-án, kedden délután ½3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 91esztendős földi pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba Réz Imréné született Bari Erzsébet Etelka asszonytestvérünk, aki a Sárkány út 10. szám alatti lakosunk volt. Temetésére január 6-án, délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Szentlélek ereje legyen a gyászolók támasza.
 • December 22-én, csütörtökön délután 2h-kor ismét csendítettünk, mivel Veress Lajosné született Gulyás Lídia asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Nyulasszőlő út 28. szám alatt állt, 80esztendős földi vándorlását befejezve költözött el Teremtőjéhez. Temetésére szintén január 6-án, délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Örök Isten szárnyai árnyékával takarja a gyászoló szíveket, a vigasztalódás napjaiban.
 • December 29-én, déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Takács János atyánkfiára, aki az Akácfa út 11. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt ment előre a minden élők útján.
 • Ma déli 12h-kor szólnak a harangok Nagy Lajos egykori presbiter testvérünk emlékére, aki a Gyöngyvirág út 12. szám alatti lakosunk volt és 22évvel ezelőtt hagyta maga mögött azt az általunk ismert Világot.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentisztelet nem lesz megtartva. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Áldott, békés és eredményes újesztendőt kívánunk kedves mindnyájuknak.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora a 2017. esztendőben is. Ámen.

Hirdetések (2016. december 25.)

 • December 19-én, hétfőn délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Gulyás Kálmánné született László Ilona asszonytestvérünkre, aki az Igari út 45/a szám alatti lakosunk volt, és földi vándorlásának 88. esztendejében megtért az Örökkévalóságba. Búcsúztatására hétfőn délelőtt 11h-kor került sor templomunkban, melyen a Mindenható Isten igéje a Zsoltárok könyvéből, a 84. Zsoltár 6-8. verseiből hangzott: „Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt (…) Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél…” A Minden Kegyelem Örök Ura adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Szintén hétfőn délután ½2h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy Lakatos Sándorné született Ferge Margit asszonytestvérünk, aki a Húszöles út 185. szám alatti lakos volt, földi életének 80. esztendejében megtért Teremtő Úrához. Temetésére a ránk következő pénteken délelőtt 11h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A Kegyelem Ura, Szent Lelke és igéje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • December 20-án, kedden délután ½3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 91esztendős földi pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba Réz Imréné született Bari Erzsébet Etelka asszonytestvérünk, aki a Sárkány út 10. szám alatti lakosunk volt. Mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére január 6-án, délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Szentlélek ereje legyen a gyászolók támasza.
 • December 22-én, csütörtökön délután 2h-kor ismét csendítettünk, mivel Veress Lajosné született Gulyás Lídia asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Nyulasszőlő út 28. szám alatt állt, 80esztendős földi vándorlását befejezve költözött el Teremtőjéhez. Temetésére szintén január 6-án, délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Örök Isten szárnyai árnyékával takarja a gyászoló szíveket, a vigasztalódás napjaiban.
 • Végezetre hallgassunk meg ünnepi rendünket: Holnap délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet a Közösségi Házban, majd délután 5h-tól ismét ünnepi együttlétre hívogat a harang szava, melyen ismét megterítjük az Úrnak Szent Asztalát. December 31-én este 5h-tól tartunk Óévbúcsúztató istentiszteletet, majd január 1-én, délelőtt 10h-tól Újévköszöntő alkalmat tartunk szintén a Közösségi Házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Áldott Karácsonyi Ünneplést Kívánunk kedves mindnyájuknak szeretteik körében és gyülekezetünk közösségében egyaránt.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk Őriző Pásztora.