Gyászjelentés

 

Fájdalmas szívvel, de Isten mérhetetlen kegyelmében bízva tudatjuk, hogy

Nagytiszteletű Bihari Dezső

nyugalmazott lelkipásztor testvérünket, 84esztendős földi szolgálat után hazahívta a Minden Kegyelem Örök Ura.

Búcsúztatására folyóhó 24-én, hétfőn délután 1órakor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.

„Tudom az én Megváltóm él…”

 

Hirdetések 2018. augusztus 19.

 • Augusztus 11-én, ¼ 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Urbán Jánosné asszonytestvérünk megtért az Örökkévalóságba. Temetésére a ránk következő szerdán délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután – a megszokott módon a hétzáró istentisztelet elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd azt követően imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
 • – Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. augusztus 12.

 • Augusztus 2-án délelőtt ½9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Dögei Imréné született Kovács Mária asszonytestvérünket, aki az Ifjúság út 11. szám alatti lakosunk volt, életének 83. esztendejében hazahívta a Minden Kegyelem Ura. Temetésére az elmúlt hétfőn délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 66. zsoltár 8. és 10. verseiből: „Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát. (…) Mert megpróbáltál minket, óh Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt.” Az Úr kegyelmes jelenléte adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Szintén hétfőn, délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Koncz Károly testvérünkre, aki a Szegfű út 3. szám alatti lakos volt és 7évvel ezelőtt hallotta meg a Mindenható Isten hazahívó szavát.
 • Hétfőn és kedden délelőtt 11h-kor Áncsán Jánosné született Fodor Gizella asszonytestvérünkre emlékezve szólnak a harangok, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt tette le életét az Örökkévaló Isten kezébe.
 • 9-én, csütörtökön este 6h-kor harangszóval emlékeztünk Szabó Ilona asszonytestvérünkre, aki a Nyergesek út 10/a szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • 11-én, szombaton este hat órakor Csordás Kálmán atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki a Gyöngyvirág út 20. szám alatt lakott és 29évvel ezelőtt költözött előre az Örökkévalóságba.
 • Az Úr kegyelme adjon áldott emlékezést és vigasztalást a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Az istentisztelet után egy rövid nőszövetségi megbeszélést tartunk itt a templomban.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőtől péntekik minden este 5h-tól bünbánati istentiszteletet tartunk szintén a közösségi Házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre kerül majd sor, melye az Úrnak Szent Asztalát is megterítjük, és délután a megszokott módon az istentisztelet elmarad.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. augusztus 5.

 • Augusztus 2-án délelőtt ½9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Dögei Imréné született Kovács Mária asszonytestvérünket, aki az Ifjúság út 11. szám alatti lakosunk volt, életének 83. esztendejében hazahívta a Minden Kegyelem Ura. Pénteken és szombaton 11h-kor, valamint ma este 6h-kor a második harangszó az ő emlékére szól. Temetésére a ránk következő hétfőn délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Úr kegyelmes jelenléte adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Szintén 2-án délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Balázsi Sándorné született Árva Julianna asszonytestvérünkre, aki a Muhi út 5. szám alatt lakott és 8évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Augusztus 3-án, délelőtt 9h-kor Németh Imre emlékére szóltak harangjaink, aki a Bán Zsigmond út 38. szám alatt lakott és 7évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után, valamint este 6h-kor is Áncsán Jánosné született Fodor Gizella asszonytestvérünkre emlékezve szólnak a harangok, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt tette le életét az Örökkévaló Isten kezébe.
 • Ma ½12h-kor Bartha Mártonné született Búzás Margit emlékére szólnak harangjaink, aki 20évvel ezelőtt költözött előre a minden élők útján és földi sátorháza a Bartók Béla út 28. szám alatt állt.
 • Az Úr kegyelme adjon áldott emlékezést és vigasztalást a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Az istentisztelet után egy rövid nőszövetségi megbeszélést tartunk itt a templomban.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Szerdán este 5h-tól énekkari összpróbára kerül sor a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. július 29.

 • Július 28-án, szombaton délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Bana Zsigmondné született Biriszló Erzsébet aki a Szabadság úton lakott és Nagy Istvánné született Bana Piroska aki a Debreceni úton lakott, és 10- illetve 9évvel ezelőtt költöztek az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után Fridrik János atyánkfia emlékére szólnak a harangok, aki az Igari út 30. szám alatti lakos volt és 6évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Az Úr kegyelme adjon vigasztalást és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Mai perselypénzünk teljes összegét a nagydobronyi egyházközség számára ajánljuk fel, akiknek leégett a gyülekezeti termük és az óvodájuk Kárpátalján.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk az Én Igém elnevezésű alkalmunkat a közösségi házban. Az igét Kiss Attila testvérünk hozza. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. július 22.

  • Július 5-én, csütörtökön déli 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy az Örökkévaló Isten 90esztendős földi pályafutás után hazahívta Kalóz Sándor atyánkfiát, aki az Arany János út 19. szám alatt lakott. Temetése napjáig minden napon, és ma déli 12h-kor az ő emlékére szólnak harangjaink. Temetésére az elmúlt kedden, délután ½3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Pál apostolnak az Efézusi leveléből, az 5. fejezet 15-17. verseiből hangzott: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” A Mindenható Isten kegyelmes jelenléte csillapítsa a gyászolók fájdalmát, és adjon számunkra áldott emlékezetet.
  • Július 11-én, szerdán délelőtt 9h-kor ismét csendítettünk, mivel 71esztendős földi életét Isten kezébe letette Nagy Lászlóné született Herczeg Erzsébet asszonytestvérünk, aki az Igari út 1/a. alatti lakos volt. Temetésére az elmúlt pénteken délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztaló igéi János evangéliumából, a 6. fejezet 27. verséből hirdették a feltámadás reménységét: „Ne veszendő eledelért munkálkodjatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten.” Az Úr adjon vigasztalást és örök életre szóló reménységet a hátramaradottak számára.
  • Július 16-án, hétfőn délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Erdei Lajos atyánkfiára, aki a Belsőfokpart út 8. szám alatt lakott és 50évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Szintén 16-án, ½11h-kor ismét csendítés hangzott jelezve, hogy Balázs József egykori presbiter testvérünk, kinek földi sátorháza a Feszty Árpád út 43. szám alatt állt, 73földi esztendős vándorlás után megtért Teremtő Urához. Búcsúztatására július 20-án, pénteken délelőtt 9h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje Mózes első könyvéből szólt, a 27. fejezet 1-2. verseiből: „Amikor Izsák megöregedett, és annyira meghomályosodott a szeme, hogy nem látott, behívta a nagyobbik fiát, Ézsaut, és így szólt hozzá: Fiam! Az felelt neki: Itt vagyok. Izsák ezt mondta: Lásd én megöregedtem, nem tudom halálom napját.” Az Úristen kegyelmes vigasztalása adjon erőt és reménységet a hátramaradott gyászoló szívek számára.
 • Mai alkalmunk után harangszóval emlékezünk Tokaji Kálmán testvérünkre, aki a Nyúl út 7. szám alatt lakott és 27évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot.
 • A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.

 

 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. július 15.

 • Július 5-én, csütörtökön déli 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy az Örökkévaló Isten 90esztendős földi pályafutás után hazahívta Kalóz Sándor atyánkfiát, aki az Arany János út 19. szám alatt lakott. Az elmúlt héten minden napon, és ma déli 12h-kor is az ő emlékére szólnak harangjaink. Temetésére a ránk következő kedden, délután ½3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Mindenható Isten kegyelmes jelenléte csillapítsa a gyászolók fájdalmát, és adjon számunkra áldott emlékezetet.
 • Július 11-én, szerdán délelőtt 9h-kor ismét csendítettünk, mivel 71esztendős földi életét Isten kezébe letette Nagy Lászlóné született Herczeg Erzsébet asszonytestvérünk, aki az Igari út 1/a. alatti lakos volt. Temetésére a jövő héten pénteken délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Úr adjon vigasztalást és reménységet a hátramaradottak számára.
 • Július 13-án, pénteken délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Fehér Imréné született Kulcsár Piroska asszonytestvérünkre, aki a Dózsa György úton lakott és 8évvel ezelőtt költözött el Isten Örök Országába.
 • Az Úristen adjon megbékélést és áldott emlékezést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este 5h-kor bibliaórát tartunk a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.