Hirdetések (2018. június 17.)

 • Június 7-én, ¾11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 87esztendős földi vándorlását befejezte Ács Vincéné született Ficzere Klára asszonytestvérünk, aki a Külsőkertsor út 37. szám alatt lakott. Temetésére az elmúlt kedden délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt 1, leveléből, a 3. fejezet 22-23. verseiből hangzott: „…akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.” Az Örökkévaló kegyelmes jelenléte adjon vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Tegnap déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Holló Lajos atyánkfiára, aki a Kereszt út 6. szám alatti lakos volt és 12évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Ma 11h-kor Balla Zsigmond emlékére szólnak a harangok, aki 14évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot, melyben földi sátorháza a Debreceni út 78. szám alatt állt.
 • A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbára kerül sor a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. június 10.)

 • Május 28-án, délután ½4h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Veres Józsefné született Kovács Ida asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Morgó út 30. szám alatt állt földi életének 76esztendős pályáját megfutva, megtért az Örökkévalóságba. Temetésére az elmúlt kedden délelőtt 10h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a 90. zsoltár 3. verséből szólt: „Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!” A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Június 5-én, kedden ½12h-kor harangszóval emlékeztünk Kovács Zsoltánné született Hajdú Ilona asszonytestvérünkre, aki a Kiss Pál út 4. szám alatt lakott és 5évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
 • Szintén 5-én, déli 12h-kor Hegedűs József testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Könyök út 1. szám alatt lakott és 4évvel ezelőtt költözött az Örökkévaló Országába.
 • Június 6-án, szerdán délelőtt 9h-kor Tóth Kálmánné született Antal Róza emlékére szóltak harangjaink, aki a Csaba úton lakott és 28évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Ugyancsak 6-án délelőtt 11h-kor Molnár Jánosné született Novák Mária emlékére szóltak a harangok, aki a Téglás út 11. szám alatt lakott és 14évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Június 7-én, csütörtökön reggel 8h-kor harangszóval emlékeztünk Tóth József atyánkfiára, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 8. szám alatt lakott és 5éve, hogy elhagyta ezt az árnyékvilágot.
 • Szintén 7-én, ¾11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 87esztendős földi vándorlását befejezte Ács Vincéné született Ficzere Klára asszonytestvérünk, aki a Külsőkertsor út 37. szám alatt lakott. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő kedden délután 2h-kor kerül majd a sor a tiszafüredi köztemetőben. Istenünk kegyelmes jelenléte adjon vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Tegnap délután 5h-kor templomunkban kérték házassági szövetségükre Isten áldását: Kaviszánszki György – Kavisánszki György és Német Erzsébet fiúgyermeke és Kéri Viktória – Kéri István és Zabolai Csilla leánygyermeke. Isten kísérje szövetségüket az Örökkévalóságig.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava. Szombaton 10h-kot tanévzáró ünnepi ist. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. június 3.)

 • Május 28-án, hétfőn délelőtt ¼12h-kor harangszóval emlékeztünk Csizmadia Sándor atyánkfiára, aki Vancouver-ben élt és 80esztendős korában hívta haza a Teremtő Isten.
 • Szintén 28-án, délután ½4h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Veres Józsefné született Kovács Ida asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Morgó út 30. szám alatt állt földi életének 76esztendős pályáját megfutva, megtért az Örökkévalóságba. Az elmúlt kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt 10h-kor, valamit mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő kedden délelőtt 10h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Ma másodszor hirdetjük, hogy június 9-én, délután 5h-kor templomunkban kérik házassági szövetségükre Isten áldását: Kaviszánszki György – Kavisánszki György és Német Erzsébet fiúgyermeke és Kéri Viktória – Kéri István és Zabolai Csilla leánygyermeke. Legyünk mi magunk is tanúi örömüknek az ünnepi istentiszteleten.
 • Az elmúlt héten pénteken, Berekfürdőn került sor a Nagykunsági Egyházmegye Közgyűlésére. Esperesúr kiemelte több tekintetben is gyülekezetünket. Továbbra is mi vagyunk a megye legdinamikusabban fejlődő gyülekezete. Nekünk van a legtöbb egyházfenntartónk, és mind a kazuális, mind a pénzügyi kimutatásokban ott vagyunk a 40-ből az első 5-ben. Istené legyen mindezért a dicsőség.
 • Az elmúlt szombaton megtartottuk a 6. Református Gyermeknapot itt a templomparkban. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk mindazoknak köszönetet, akik segítették ill. bármilyen módon támogatták az alkalom lebonyolítását.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Szerdán délután ½5h-tól a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban, azt követően pedig 5h-tól a szoprán és az alt szólam. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava. Az igehirdetés szolgálatát Fodor-Csipes Anikó tiszaszentimrei lelkipásztor fogja ellátni. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. május 27.)

 • Május 25-én, pénteken délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Nagy Károly atyánkfiára, aki a Téglás út 24. szám alatt lakott és 29évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba. Az Úr adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Az elmúlt héten csütörtökön tartotta presbitériumunk a soronkövetkező gyűlését, melyen egyetlen határozat született, amit most a törvényeknek megfelelően ismertetek: 10/2018. Presbitériumi Határozat – A Tiszafüredi Református Egyházközség presbitériuma ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a gyülekezet fenntartásában működő Bán Zsigmond Református Általános Iskola AMI és Óvoda Alapító Okiratát. A módosítás egyfelől érinti az intézménybe felvehető gyereklétszámot, melyet a presbitérium 288főről 330főre emel, másfelől a gyülekezet tulajdonában lévő Tiszafüred Fő út 7. szám alatti ingatlant, mint az Intézmény Telephelyét jelöli meg.
 • Az elmúlt szombaton délelőtt került sor a SzeretetHíd elnevezésű alkalmunkra. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal, vagy adományaikkal, vagy mindkettővel segítették a program megvalósítását.
 • A ránk következő szombaton délután 1h-kor veszi kezdetét a VI. Református Gyermeknap. A hirdetéseknek megfelelően lesznek csapatversenyek, ugrálóvár kicsiknek és nagyoknak, arcfestés és kreatív foglalkozások, és délután 3h-kor fellép a közösségi házban a Kis Kata Zenekar Erre az alkalomra is szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat.
 • Ma először hirdetjük, hogy június 9-én, délután 5h-kor templomunkban kérik házassági szövetségükre Isten áldását: Kaviszánszki György – Kavisánszki György és Német Erzsébet fiúgyermeke és Kéri Viktória – Kéri István és Zabolai Csilla leánygyermeke. Legyünk mi magun k is tanúi örömüknek az ünnepi istentiszteleten.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk a következő „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat a közösségi házban. Az igét hozza: Balajti István. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Szerdán délután ½5h-tól a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban, azt követően pedig ½6h-tól a szoprán és az alt szólam. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Szombaton délután 1h-tól kerül sor a VI. Református Gyermeknapra a már hirdetett módon. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.