HIRDETÉSEK (2021. május 30.)

  • Május 25-én, kedden délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Nagy Károly atyánkfiára, aki a Téglás út 24. szám alatt lakott és 32évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
  • Az Úr adjon áldott emlékezést és megbékélést a friss és csituló gyászban élők számára egyaránt.
  • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-kor reggeli áhítatra kerül sor a templomban. Csütörtökön a hétközi istentiszteletet 5h-tól, a Kálvinban tartjuk. Vasárnap délelőtt 10h-kor úrnapi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, ide a templomba.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora.
Megszakítás