Hirdetések (2018. május 20.)

 • Az elmúlt csütörtökön délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Garabecz Sándor és Szúnyog Erzsébet testvéreinkre.
 • A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy május 24-én, csütörtökön a hétközi istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk a Kálvinban. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő pénteken, tehát május 25-én délután 5h-tól tartjuk soron következő nőszövetségi bibliaóránkat és megbeszélésünket szintén a Kálvinban. Szeretettel várjuk kedves mindnyájukat!
 • Ma délután 5h-kor tartunk ünnepi alkalmat a közösségi házban. Pünkösdhétfőn délelőtt 10h-tól itt a templomban tartunk ünnepi istentiszteletet, majd délután 5h-kor kezdetét veszi ünnepi koncertünk itt a templomban. Fellép a Szőke Tisza Népzenei Együttes és Az Egyeki Népdalkör, a Fekete László Zeneiskola Tündérrózsa Gyermekkara, valamint gyülekezetünk énekkara, kamarakórusa és a Bán Zsigmond Református Gyermekkórus. Nagy szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat erre az alkalomra is. A ránk következő héten, csütörtökön 5h-kor tarjuk hétközi istentiszteletünket a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket. Majd délután 5h-kor megtartjuk a 2018. év első „Én Igém” alkalmát, melyre az igéjét Balajti István atyánkfia hozza.
 • Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Isten éltesse az Anyaszentegyházat! Áldott Pünkösdöt kívánunk kedves mindnyájuknak! Ámen.

Hirdetések (2018. május 13.)

 • Május 7-én, hétfőn délelőtt 10h-kor Kulcsár Imre testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Húszöles úton lakott és 29évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Május 8-án, kedden délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Fehér Péterné született Erdei Erzsébet asszonytestvérünkre, aki a Görbe út 7. szám alatt lakott és 11évvel ezelőtt költözött haza Isten országába.
 • Maga a Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Hallgassuk meg a ránk következő hét ünnepi rendjét: Ma a délutáni istentisztelet a megszokott módon elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a templomban. Hétfőtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati istentiszteletet a közösségi házban. Pünkösd vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, ezen az alkalmunkon az Úrnak szent asztalát is megterítjük. Majd vasárnap délután 5h-kor, ünnepi istentisztelettel tartunk a közösségi házban. Pünkösd hétfőn délelőtt 10h-kor ismét ünnepi istentiszteletre hívogat majd a harang szava, s délután 5h-tól kerül majd sor ünnepi koncertünkre.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. május 5.)

 • Április 24-én, délelőtt ¼10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 84. esztendejében megtért Teremtő Urához Fehér Lajosné született Nemes Ida asszonytestvérük, kinek földi sátorháza a Kereszt út 7. szám alatt állt. Hétfőtől szerdáig minden napon délelőtt 11h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére az elmúlt szerdán délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Zsoltárok könyvéből, a 103. fejezet 1-4. verseiből hangzott: „Dávid zsoltára. Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.” Istenünk Szent Lelke legyen a gyászoló család eredményes vigasztalója.
 • Április 30-án, hétfőn délután 5h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Zsigmondné született Kántor Ilona asszonytestvérünkre, aki a Nyergesek út 10/a. szám alatt lakott és 18évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hívó szavát.
 • Istenünk kegyelmes jelenléte adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián, ezzel párhuzamosan énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre kerül sor a templomban és a délutáni alkalmak a megszokott módon elmaradnak. Pénteken reggel 8h-kor konfirmációi főpróbát tartunk a templomban. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, melyen egyházközségünk konfirmandusai tesznek majd vallást hitükről és tudásukról és a megszokott módon a délutáni istentisztelet elmarad.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.