Hirdetések (2017. július 30.)

– Július 28-án, pénteken délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Bana Zsigmondné született Biriszló Erzsébetre, aki 9évvel ezelőtt, illetve Nagy Istvánné született Bana Piroskára, aki 8évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.

– Július 29-én, szombaton déli 12h-kor Fridrik János emlékére szóltak a harangok, aki az Igari út 30. szám alatt lakott és 5évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.

– Szintén 29-én, délután 5h-kor harangszóval emlékeztünk Nagy Imrére, hitvesére Bíró Piroskára és leányukra Virág Józsefné született Nagy Eszterre, akik a Józsa úton laktak.

– A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.

– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a gyülekezeti házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól az alt- és a szoprán szólam tart próbát a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián, továbbá ¾6h-tól próbát tart a tenor szólam. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.

– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. július 23.)

–           Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a gyülekezeti házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 3h-tól istentiszteletet tartunk a Platán Idősek Otthonában. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Pénteken délután 5h-tól nőszövetségi gyűlésre kerül sor a közösségi házban. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.

–           Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. július 16.)

 • Július 11-én, kedden reggel 8h-kor, déli12h-kor és este 6h-kor harangszóval emlékeztünk Kiss Istvánné született Szűcs Erzsébet asszonytestvérünkre, aki a Zrínyi út 1. szám alatt lakott és 40évvel ezelőtt költözött Isten Országába.
 • Július 12-én, szerdán reggel ½9h-kor szóltak a harangok Fehér Imréné született Kulcsár Piroska egykori tanítónő testvérünk emlékére, aki a Dózsa György úton lakott és 7évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
 • Az Örökkévaló Isten tartsa meg szeretteink áldott emlékét a mi szívünkben. Ámen.
 • Az énekkart tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten, csütörtökön este a hétközi istentisztelet után tartunk összpróbát a közösségi házban.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a gyülekezeti házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
 • Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. július 9.)

Július 4-én, kedden délelőtt 10h-kor kísértük ki földi életének utolsó állomáshelyére Korpás Lajosné született Kovács Eszter asszonytestvérünket, akinek földi sátorháza a Sárkány út 18. szám alatt állt és 83 esztendős földi pálya megfutása után hívta haza Magához a Minden Kegyelem Ura. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok A Szentlélek ereje legyen a gyászoló család eredményes vigasztalója.

Július 5-én, szerdán délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Zsódi Lajos testvérünkre emlékezve, aki a Feszty Árpád úton lakott lakott, és 3 éve, hogy hazatért az Örökkévalóságba.

Július 6-án, csütörtökön délután 2h-kor a tiszafüredi köztemetőben vettünk búcsút Boros Imréné született Eszenyi Erzsébet asszonytestvérünktől, aki a Külsőfokpart úton lakott és 81esztendes földi pályafutás után hívta őt haza a Minden Kegyelem Istene.

Ma ½12h-kor harangszóval emlékezünk Takács Jánosné született Tapasztó Eszter testvérünkre, aki a Csatlós út 1. szám alatt lakott és 14évvel ezelőtt költözött Isten Országába.

Az Örökkévaló Isten tartsa meg szeretteink áldott emlékét a mi szívünkben. Ámen.

A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy a ránk következő héten, szerdán délután 1h-kor tartjuk következő gyűlésünket a közösségi házban. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.

Az énekkart tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten szerdán este 5h-tól a szoprán és az alt, csütörtökön ¾6h-tól a tenor szólam tart próbát a közösségi házban.

Hallgassuk meg heti rendünket: Délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a gyülekezeti házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmunkat ismét a közösségi házban.

Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. június 18.)

 • Június 14-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Szőke Imre atyánkfiára, aki a Határ út 17. szám alatt lakott és 20évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Június 15-én, csütörtökön délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy Szabó István testvérünk, aki a Debreceni út 61. szám alatti lakos volt életének 46. esztendejében tragikus körülmények között hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot. Az ő emlékére szóltak a harangok csütörtökön este 6-kor, pénteken reggel 8-kor és este 6-kor, szombaton reggel 8-kor és este 6-kor, valamint mai alkalmunk után és ma este 6h-kor is. Temetésére a ránk következő kedden, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • A Minden Kegyelme Istene legyen a hátramaradottak vigasztalása.
 • Június 16-án, pénteken déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Holló Lajos atyánkfiára, aki a Kereszt út 6. szám alatti lakosunk volt és 11évvel ezelőtt hívta őt haza Teremtő Úra.
 • Szintén pénteken, délután 2h-kor szóltak a harangok Molnár Jánosné született Novák Mária emlékére, aki a Téglás út 11. szám alatt lakott és 13évvel ezelőtt költözött a láthatóból a láthatatlanba.
 • Június 17-én, szombaton déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Balla Zsigmond atyánkfiára, aki a Debreceni út 78. szám alatt lakott és 13év hagyta hátra ezt az általunk ismert világot.
 • A Minden Kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója.
 • A Reformáció 500 rendezvénysorozat keretei között június 24-én délután ½3h-tól ünnepi úrvacsorás istentiszteletre kerül sor Debrecen város főterén. Akik szeretnének részt venni ezen az alkalmon, azok a ránk következő héten jelezhetik szándékukat a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Csütörtökön délután 5-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk a templomban, majd este 5h-kor megtartjuk a soron következő „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat, melyre az igét hozza: Kolozsvári Imréné.
 • Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

Hirdetések (2017. június 11.)

 • Június 5-én, hétfőn az ünnepi istentisztelet után harangszóval emlékeztünk Hegedüs József atyánkfiára, aki a Könyök út 1. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Június 6-án, kedden délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Tóth Kálmánné született Antal Róza emlékére, aki a Csaba úton lakott és 27évvel ezelőtt hagyta hátra ezt a múlandó világot.
 • Június 7-én, szerdán délután 1h-kor Tóth József emlékére szóltak harangjaink, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 8. szám alatt lakott és 4évvel ezelőtt költözött a láthatóból a láthatatlanba.
 • Mai alkalmunk után is emlékharang szól majd Molnár Zsigmond halálának 26. és Molnár János 21. évfordulója emlékére, kik mindketten a Domaházi út 1. szám alatt laktak.
 • A Minden Kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön a hétközi istentisztelet után tartunk összpróbát a közösségi házban.
 • A Reformáció 500 rendezvénysorozat keretei között június 24-én délután ½3h-tól ünnepi úrvacsorás istentiszteletre kerül sor Debrecen város főterén. Akik szeretnének részt venni ezen az alkalmon, azok a ránk következő héten jelezhetik szándékukat a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor a hétzáró alkalom elmarad. Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő áhítatot tatunk a templomban, majd délután 5h-tól tartunk bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor a közösségi házban, majd imaórát tartunk a parókián. Szombaton délelőtt 10h-tól ünnepi tanévzáró istentiszteletre kerül sor itt, a templomban. Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk a templomban, majd este 5h-kor hétzáró együttlétünkre kerül majd sor.
 • Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. június 4.)

– Hallgassuk meg, hogy miként alakul heti rendünk: Mai alkalmunk után átvonulunk a Járásbíróság előtti I. Világháborús Emlékműhöz, és Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megkoszorúzzuk azt. Ma délután 5h-kor tartunk ünnepi alkalmat a közösségi házban. Pünkösdhétfőn délelőtt 10h-tól itt a templomban tartunk ünnepi istentiszteletet, majd délután 5h-kor kezdetét veszi ünnepi koncertünk itt a templomban. Fellép a Szőke Tisza Népzenei Együttes, a Fekete László Zeneiskola tanárai és növendékei, a Szajoli Református Egyházközség Kórusa, valamint gyülekezetünk énekkara és kamarakórusa. Nagy szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat erre az alkalomra is. A ránk következő héten, csütörtökön 5h-kor tarjuk hétközi istentiszteletünket a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket. Majd a már megszokott módon vasárnap délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat is.

– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.