Hirdetések (2018. január 14.)

– Január 8-án, hétfőn délután 2h-kor a tiszafüredi köztemetőben kísértük utolsó föl útjára Takács Istvánné született Labancz Margit asszonytestvérünket, aki a Sárgarigó út 7. szám alatt lakott és 87esztendős korában hívta haza Teremtő Úra. Ravatala mellett az az ige vigasztalta a gyászoló gyülekezetet, amely szeretett férje temetésén is elhangzott Ézsaiás próféta könyvéből a a 30. fejezet 20. verséből: „Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!” Mai alkalmunk után az első harangszó az ő emlékére szól. A minden kegyelem Istene adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Január 9-én délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Majlinger Andrásné született Gacsal Mária asszonytestvérünk, kinek sátorháza a Téglás út 38. szám alatt állt, földi vándorlásának 86esztendős szakaszát befejezve költözött az Örökkévalóságba. Szerdától szombatig, valamint a ránk következő hétfőn délelőtt 11h-kor az ő emlékre szóltak/szólnak a harangok. Temetésére január 16-án, kedden délután 1h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Istenünk adjon vigasztalást a hátramaradottak számára.
– Január 10-én, szerdán délelőtt 9h-kor Koncz Károlyné született Mészáros Gizella emlékére szóltak a harangok, aki a Szegfű út 3. szám alatt lakott és 6évvel ezelőtt tért meg az Örökkévaló Hajlékába.
– Január 11-én este 6h-kor Bodó Mártonné született Gubocsi Mária egykori presbiter testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Borsóskert út 10. szám alatt lakott és 5éve tért meg Isten Országába.
– Január 13-án, szombaton déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Szabó Mártonné született Debrődi Ilona asszonytestvérünkre, aki a Belsőfokpart út 12. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hagyta hátra ezt az árnyékvilágot.
– Szintén 13-án, szombaton délután 1h-kor Gyöngy Lajosné született Jászai Piroska emlékére szóltak a harangok aki tiszaörvényi lakos volt és 4évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Mai alkalmunk után a második harangszó Oreskó Imre testvérünk emlékére szól, aki barcsi lakos volt és 82esztendős korában költözött az Örökkévalóságba.
– A Minden kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és vigasztalódást a hátramaradottak számára.
– A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy soron következő gyűlésünket a ránk következő kedden délután 4h-tól tartjuk. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
– A pénzügyi bizottság tagjait kérem, hogy a ránk következő hétfőn délután 5h-tól szíveskedjenek a Lelkipásztori Hivatalban megtartani az éves pénzügyi ellenőrzést.
– A ránk következő héten csütörtöktől vasárnapig szabadságon leszek. A helyettesítés szolgálatát Fodor-Csipes Anikó tiszaszentimrei lelkipásztor testvérünk látja majd el, és ennek megfelelően alakul heti rendünk is.
– Ma délután 5h-tól tartunk hétzáró istentiszteletet a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk szintén itt, de a pénzügyi vizsgálat okán délután a bibliaóra elmarad. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk. Szerdán este 5h-kor a szoprán és az alt szólam tart próbát ezen a helyen. Csütörtökön délután 5h-kor a hétközi istentiszteletet és az imaóra elmarad, viszont a tenor szólam próbát tart a közösségi házban. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor a hétzáró alkalom elmarad.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. január 7.)

– December 29-én, ½10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 87esztendős korában hazaszólította a Minden Kegyelem Ura Takács Istvánné született Labancz Margit asszonytestvérünket, akinek földi sátorháza a Sárgarigó út 7. szám alatt állt. Az ő emlékére szóltak a harangok hétfőn, az istentiszteletet követően, szerdától szombatig délelőtt 10h-kor, valamint szerdán este 6-kor és csütörtökön 11h-kor, továbbá mai alkalmunk után is emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő hétfőn, tehát holnap délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A minden kegyelem Istene adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartunk hétzáró istentiszteletet a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk szintén itt, majd délután bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk. Szerdán este 5h-kor a szoprán szólam tart próbát ezen a helyen. Csütörtökön délután 5h-kor a közösségi házban tartunk hétközi istentiszteletet, azt követően pedig imaórát a parókián, valamint az alt és a tenor szólam tart próbát a közösségi házban. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. december 31.)

– December 24-én délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Szenteste hajnalán, 96esztendős földi pályáját megfutva hazatért Balogh Istvánné született Sisári Etelka asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a József Attila út 45. szám alatt állt. Temetésére december 29-én, pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délután 1h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Ravatala mellett Isten vigasztalása az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvből, a 16. fejezet 25-26. verseiből hangzott: „Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.”
– December 25-én este 6h-kor és 26-én délután 2h-kor Józsa Józsefné született Jakab Katalin emlékére szóltak a harangok aki földi pályájának 95esztendős szakaszát megfutva tért meg az Örökkévalóságba. Temetésére december 26-án, kedden délután 2h-kor került sor Erdélyben, Dibarcfalván.
– December 29-én, ½10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 87esztendős korában elszólította a Minden Kegyelem Ura Takács Istvánné született Labancz Margit asszonytestvérünket, aki a Sárgarigó út 7. szám alatti lakos volt. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetéséről még intézkednek.
– December 29-én ½12h-kor Takács Jánost testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki az Akácfa út 4. szám alatti lakos volt és 3évvel ezelőtt hívta haza Teremtő Ura.
– Az Úristen kegyelmes jelenléte legyen a hátramaradottak áldott vigasztalása a gyászos emlékezés napjaiban.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-tól tartjuk Óesztendőbúcsúztató alkalmunkat itt a közösségi házban. Éjfélkor harangzúgással búcsúztatjuk a 2017. esztendőt. Január 1-én délelőtt 10h-tól tartunk Újévköszöntő alkalmat szintén itt a közösségi házban.
– Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

2017. ADVENT

Hirdetések (2017. december 24.)

– December 18-án, hétfőn délután 1h-kor ifj. Dohos Lajos atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki a Belsőfokpart út 23. szám alatti lakos volt és 2évvel ezelőtt hívta haza Teremtője.
– Szintén 18-án, délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Sári Jánosné született Varga Gizella asszonytestvérünkre, aki a Vadász úton lakott.
– December 21-én, csütörtökön déli 12h-kor és este 6h-kor Kovács Tibor emlékére szóltak a harangok, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre úton lakott és 20évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Az Úristen kegyelmes jelenléte legyen a hátramaradottak áldott vigasztalása az emlékezés napjaiban.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy a két ünnep között a Lelkipásztori Hivatal rövidített félfogadási rend szerint érhető el, 27-29-ig minden nap délelőtt 10-12h-ig.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tóltartunk Szenteste ünnepi együttlétet ezen a helyen. Karácsony első napján délelőtt 10h-tól megterítjük az Úrnak Szent Asztalát a templomban. Karácsony másnapján délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk ezen a helyen, majd délután 5h-tól ismét úrvacsoraosztásra kerül sor ezen a helyen. December 31-én délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk szintén ezen a helyen, majd este 5h-tól tartjuk Óesztendőbúcsúztató alkalmunkat szintén itt. December 31-én éjfélkor harangzúgással búcsúztatjuk a 2017. esztendőt. Január 1-én délelőtt 10h-tól tartunk Újévköszöntő alkalmat szintén itt a közösségi házban.
– Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. december 17.)

– December 12-én délelőtt 9h-kor Gulyás Kálmánné született László Ilona emlékére szóltak a harangok, aki az Igari út 45/a. szám alatti lakos volt és 1évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
– 15-én, déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Fodor István atyánkfiára, aki az Akácfa út 6. szám alatt lakott és 17évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Mai alkalmunk után szólnak a harangok Lakatos Sándorné született Ferge Margit emlékére, aki a Húszöles út 185. szám alatti lakos volt és 1éve hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Istenünk kegyelme legyen a hátramaradottak vigasztalása.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk itt, a közösségi házban, melyen adventi műsorral szolgálnak közöttünk intézményünk alsó tagozatos diákjai. A ránk következő héten hétfőtől csütörtökig este 5h-tól tartunk bűnbánati alkalmakat itt a közösségi házban. Pénteken 5h-tól tartjuk a gyászolók karácsonyát. Vasárnap a megszokott időben, délelőtt 10h-tól tartjuk ünnepi istentiszteletünket, majd Szenteste 5h-tól tartunk ismét ünnepi istentiszteletet. Karácsony első napján délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi együttlétet a templomban. Ezen az alkalmunkon az Úrnak Szent Asztalát is megterítjük. Karácsony másnapján délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet itt a közösségi házban, majd délután 5h-tól ismét megterítjük az Úrasztalát ugyancsak a közösségi házban.
– Ünnepi alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. december 10.)

Hirdetem a testvéreknek, hogy megérkeztek a megrendelt Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárak. Már át lehet venni őket a Lelkipásztori Hivatalban.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat. Szeretettel várjuk azoknak az adományait, akik jószívvel hozzájárulnának ehhez a szolgálatunkhoz.
– A presbitérium tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön a hétközi istentisztelet után tartjuk következő gyűlésünket. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy szerdán 17h-tól tartunk összepróbát itt a közösségi házban.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól tartunk családi istentiszteletet itt a Közösségi Házban, melyen a katolikus és az állami iskolák református diákjai szolgálnak közöttünk ünnepi műsorral. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra kerül sor. A ránk következő héten Advent harmadik vasárnapján délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet itt a Közösségi Házban, melyen ünnepi műsort adnak óvodásaink, majd délután 4h-tól családi istentiszteletet tartunk, melyen iskolánk alsó tagozatos diákjai szolgálnak közöttünk.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

A Csigatészta-pencergetők és a Mikulás

Hálaadó Nap (2017. december 2.)