Hirdetések (2017. május 7.)

  • Május 5-én, pénteken délelőtt 9h-kor emlékharang szólt Kulcsár Imre testvérünk hazatérésének 28. évfordulóján, aki földi életében a Húszöles úton lakott.
  • A Mindenható Isten adjon vigasztalódást és kegyelet teljes emlékezést a hátramaradottak számára. Ámen.
  • Hirdetem a testvéreknek, hagy május 13-án, szombaton délelőtt 10h-kor kerül majd sor a Szivárvány-ház Anyák Napi Ünnepségére, melyre nagy szeretettel hívják gyülekezetünk tagjait is.
  • Szintén 13-án, kerül sor a Református Kistérségi Találkozóra Békésen, ahol a békési, a csongrádi és a nagykunsági gyülekezetek tartanak közös megemlékezést a Reformáció 500 évfordulója alkalmából. A részvételi díj 750 Ft. Jelentkezni már lelet a Lelkipásztori Hivatalban.
  • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy csütörtökön a hétközi istentisztelet után összpróbát tartunk a közösségi házban.
  • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő alkalmat tatunk a templomban, majd délután 5h-tól tartunk bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk a templomban, majd este 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a közösségi házban.
  • Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.