Hirdetések (2018. október 14.)

– Október 9-én, kedden délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Bana Zsigmondra és ifj. Bana Zsigmondra, akik a Szabadság úton laktak és 29 ill. 18esztenővel ezelőtt hagyták maguk mögött ezt az árnyékvilágot.
– Október 10-én szerdán délután 1h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Kun Ilona testvérünk, földi pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Temetéséről még intézkednek.
– Október 12-én, pénteken délelőtt ½10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Nagy Károlyné született Fazekas Piroska asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Téglás út 24. szám alatt állt, életének 91. esztendejében hazatért Teremtő Úrához. Október 13-án, szombaton, valamint temetése napjáig minden napon délelőtt ½10h-kor, és ma 11h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő héten, csütörtökön délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
– Az Úr adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára, akár friss, akár csituló gyászban is telnek napjaik.
– hirdetem a testvéreknek, hogy a ránk következő héten, hétfőtől péntekig szabadásgon leszek, de a Lelkipásztori Hivatal ennek ellenére is a megszokott módon tart majd nyitva. A helyettesítés szolgálatát távollétemben Nt. Kéki Ibolya tiszaszőlősi lelkipásztor látja el.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-tól a Kálvin közösségi házban tartjuk a soron következő „Mécses”-t. A téma a keresztyénség és az iszlám. Hétfőn este 5h-kor a bibliaóra elmarad. Csütörtökön 5h-tól hétközi istentiszteletre kerül sor, azt követően pedig imaóra parókián. Vasárnap a megszokott módon 10h-tól itt a templomban tartunk istentiszteletet, majd délután 5h-tól hétzáró alkalmat tartunk a Kálvinban.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és gyülekezetünk Őriző Pásztora. Ámen.