Hirdetések (2018. október 7.)

  • Október 1-én, hétfőn délelőtt ¼10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Bakalár József atyánkfia, aki a Belsőkertsor út 2/b. szám alatti lakosunk volt hosszas betegség után földi életének 68eszendős pályáját megfutva költözött el az Örökkévalóságba. Október 2-án, kedden 10h-kor, valamint mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére október 5-én, pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Pál apostolnak a Timóteushoz írott 2. leveléből, a 2. fejezet 7-8. verseiből szólt: „Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom
  • A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
  • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletünk elmarad, a kisújszállási Nőszövetségi Konferencia okán. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogat a harag szava, és délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a Közösségi Házban.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.