Hirdetések (2018. szeptember 16.)

  • Szeptember 10-én, hétfőn délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Takács István atyánkfiára, aki a Sárgarigó út 7. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt költözött haza, a minden élők útján.
  • Szeptember 12-én, délelőtt 9h-kor Fodor István testvérünk emlékére szóltak harangjaink, aki a Húszöles út 111. szám alatti lakos volt és szintén 2évvel ezelőtt tért meg Isten Örök Országába.
  • A Minden Kegyelem Örökkévaló Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
  • Szeptember 22-én, szombaton szintén a „Fogadj el” rendezvénysorozat keretei között Tisza-tavi csónaktúrát szervezünk, menyre várjuk már most a jelentkezőket. A csónaktúra ingyenes, de a létszám kötött, így aki biztosan szeretne részt venni, még ma jelentkezzen a Lelkipásztori Hivatalban.
  • A Nagykunsági Református Egyházmegye ebben az évben október 7-én, Kisújszálláson tartja Nőszövetségi Konferenciáját. Tisztelettel kérem a Nőszövetségünk tagjait, hogy amennyiben szeretnének részt venni ezen az alkalmon, részvételi szándékukat szíveskedjenek jelezni a Lelkipásztori Hivatalban.
  • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután a hétzáró alkalmunk elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd délután 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd azt követően bibliaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
  • Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.