Hirdetések (2018. augusztus 26.)

  • Augusztus 11-én, ¼ 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Urbán Jánosné született Irházi Mária asszonytestvérünk megtért az Örökkévalóságba. Temetésére az elmúlt szerdán délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 73. zsoltár, 26. verséből: „Ha elenyészik is testem és szívem, Szívemnek kősziklája és örökségem Te maradsz Istenem, örökké!” Ámen.
  • A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
  • Augusztus 23-án, csütörtökön délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Balogh Mihály atyánkfiára, aki az Aradi vértanúk út 8/a. szám alatt lakott és 25évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
  • 24-én, pénteken délelőtt 11h-kor Nesuta Lászlóné született Balogh Etelka asszonytestvérünkre emlékezve szóltak harangjaink, kinek földi sátorháza a Józsa út 8. szám alatt állott, és 15évvel ezelőtt költözött előre Isten Országába.
  • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután – a megszokott módon a hétzáró istentisztelet elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd azt követően imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
  • – Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.