Gyászjelentés

 

Fájdalmas szívvel, de Isten mérhetetlen kegyelmében bízva tudatjuk, hogy

Nagytiszteletű Bihari Dezső

nyugalmazott lelkipásztor testvérünket, 84esztendős földi szolgálat után hazahívta a Minden Kegyelem Örök Ura.

Búcsúztatására folyóhó 24-én, hétfőn délután 1órakor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.

„Tudom az én Megváltóm él…”