Hirdetések 2018. augusztus 19.

  • Augusztus 11-én, ¼ 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Urbán Jánosné asszonytestvérünk megtért az Örökkévalóságba. Temetésére a ránk következő szerdán délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
  • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután – a megszokott módon a hétzáró istentisztelet elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd azt követően imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
  • – Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.