Hirdetések 2018. augusztus 12.

  • Augusztus 2-án délelőtt ½9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Dögei Imréné született Kovács Mária asszonytestvérünket, aki az Ifjúság út 11. szám alatti lakosunk volt, életének 83. esztendejében hazahívta a Minden Kegyelem Ura. Temetésére az elmúlt hétfőn délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 66. zsoltár 8. és 10. verseiből: „Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát. (…) Mert megpróbáltál minket, óh Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt.” Az Úr kegyelmes jelenléte adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
  • Szintén hétfőn, délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Koncz Károly testvérünkre, aki a Szegfű út 3. szám alatti lakos volt és 7évvel ezelőtt hallotta meg a Mindenható Isten hazahívó szavát.
  • Hétfőn és kedden délelőtt 11h-kor Áncsán Jánosné született Fodor Gizella asszonytestvérünkre emlékezve szólnak a harangok, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt tette le életét az Örökkévaló Isten kezébe.
  • 9-én, csütörtökön este 6h-kor harangszóval emlékeztünk Szabó Ilona asszonytestvérünkre, aki a Nyergesek út 10/a szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
  • 11-én, szombaton este hat órakor Csordás Kálmán atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki a Gyöngyvirág út 20. szám alatt lakott és 29évvel ezelőtt költözött előre az Örökkévalóságba.
  • Az Úr kegyelme adjon áldott emlékezést és vigasztalást a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
  • Az istentisztelet után egy rövid nőszövetségi megbeszélést tartunk itt a templomban.
  • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőtől péntekik minden este 5h-tól bünbánati istentiszteletet tartunk szintén a közösségi Házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre kerül majd sor, melye az Úrnak Szent Asztalát is megterítjük, és délután a megszokott módon az istentisztelet elmarad.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.