Hirdetések 2018. augusztus 5.

  • Augusztus 2-án délelőtt ½9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Dögei Imréné született Kovács Mária asszonytestvérünket, aki az Ifjúság út 11. szám alatti lakosunk volt, életének 83. esztendejében hazahívta a Minden Kegyelem Ura. Pénteken és szombaton 11h-kor, valamint ma este 6h-kor a második harangszó az ő emlékére szól. Temetésére a ránk következő hétfőn délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Úr kegyelmes jelenléte adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
  • Szintén 2-án délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Balázsi Sándorné született Árva Julianna asszonytestvérünkre, aki a Muhi út 5. szám alatt lakott és 8évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
  • Augusztus 3-án, délelőtt 9h-kor Németh Imre emlékére szóltak harangjaink, aki a Bán Zsigmond út 38. szám alatt lakott és 7évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
  • Mai alkalmunk után, valamint este 6h-kor is Áncsán Jánosné született Fodor Gizella asszonytestvérünkre emlékezve szólnak a harangok, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt tette le életét az Örökkévaló Isten kezébe.
  • Ma ½12h-kor Bartha Mártonné született Búzás Margit emlékére szólnak harangjaink, aki 20évvel ezelőtt költözött előre a minden élők útján és földi sátorháza a Bartók Béla út 28. szám alatt állt.
  • Az Úr kegyelme adjon áldott emlékezést és vigasztalást a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
  • Az istentisztelet után egy rövid nőszövetségi megbeszélést tartunk itt a templomban.
  • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Szerdán este 5h-tól énekkari összpróbára kerül sor a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.