Hirdetések 2018. július 29.

  • Július 28-án, szombaton délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Bana Zsigmondné született Biriszló Erzsébet aki a Szabadság úton lakott és Nagy Istvánné született Bana Piroska aki a Debreceni úton lakott, és 10- illetve 9évvel ezelőtt költöztek az Örökkévalóságba.
  • Mai alkalmunk után Fridrik János atyánkfia emlékére szólnak a harangok, aki az Igari út 30. szám alatti lakos volt és 6évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
  • Az Úr kegyelme adjon vigasztalást és megbékélést a hátramaradottak számára.
  • Mai perselypénzünk teljes összegét a nagydobronyi egyházközség számára ajánljuk fel, akiknek leégett a gyülekezeti termük és az óvodájuk Kárpátalján.
  • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk az Én Igém elnevezésű alkalmunkat a közösségi házban. Az igét Kiss Attila testvérünk hozza. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.