Hirdetések 2018. július 15.

  • Július 5-én, csütörtökön déli 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy az Örökkévaló Isten 90esztendős földi pályafutás után hazahívta Kalóz Sándor atyánkfiát, aki az Arany János út 19. szám alatt lakott. Az elmúlt héten minden napon, és ma déli 12h-kor is az ő emlékére szólnak harangjaink. Temetésére a ránk következő kedden, délután ½3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Mindenható Isten kegyelmes jelenléte csillapítsa a gyászolók fájdalmát, és adjon számunkra áldott emlékezetet.
  • Július 11-én, szerdán délelőtt 9h-kor ismét csendítettünk, mivel 71esztendős földi életét Isten kezébe letette Nagy Lászlóné született Herczeg Erzsébet asszonytestvérünk, aki az Igari út 1/a. alatti lakos volt. Temetésére a jövő héten pénteken délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Úr adjon vigasztalást és reménységet a hátramaradottak számára.
  • Július 13-án, pénteken délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Fehér Imréné született Kulcsár Piroska asszonytestvérünkre, aki a Dózsa György úton lakott és 8évvel ezelőtt költözött el Isten Örök Országába.
  • Az Úristen adjon megbékélést és áldott emlékezést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
  • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este 5h-kor bibliaórát tartunk a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.