Hirdetések 2018. július 8.

  • Július 2-án, hétfőn csendítéssel jeleztük, hogy Tóth Gáborné született Gulyás Sarolta Eszter asszonytestvérünk, aki a Szabadság út 1. szám alatti lakos volt, életének 86. esztendejében maga mögött hagyta ezt a látható világot. Temetésére július 5-én, csütörtökön délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje János evangéliumából, a 10. fejezet 27-29. verseiből hangzott: Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” Ámen. Mai alkalmunk után tőlünk elköltözött és Urához megtért asszonytestvérünk emlékére szólnak harangjaink. A Mindenható Isten kegyelmes jelenléte csillapítsa a gyászolók fájdalmát, és adjon számunkra áldott emlékezetet.
  • Július 5-én, délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Zsódi Lajos atyánkfiára, aki a Feszty Árpád úton lakott és 4évvel ezelőtt hallotta meg a Mindenható hívó szavát.
  • Szintén csütörtökön déli 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy az Örökkévaló Isten lezárta Kalóz Sándor atyánkfia, aki az Arany János út 19. szám alatt lakott földi vándorlásának 90esztendős szakaszát. Pénteken, szombaton és ma déli 12h-kor az ő emlékére szólnak harangjaink. Temetéséről még intézkednek.
  • Szintén 5-én este 6h-kor Takács Jánosné született Tapasztó Eszter emlékére szóltak a harangok, aki a Csatlós út 1. szám alatt lakott és 15évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
  • Az Úristen adjon megbékélést és áldott emlékezést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
  • Örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy július 5-én, a Város Napján – Ozsváth Jánost, a Bán Zsigmond Református Általános Iskola AMI és Óvoda Intézményvezetőjét a “Tiszafüred Város Kultúrájáért” elismerő címmel tüntették ki. Szívből gratulálunk és Isten áldását kívánjuk további szolgálataira!
  • Hallgassuk meg heti rendünket: A ránk következő héten szabadságon leszek, ezért e lelkészi ügyelet szolgálatát Nt. Fodor Gusztáv tiszaderzsi lelkipásztor látja el. Mivel azonban Nagytiszteletű Úrnak az elmúlt héten született meg a gyermeke az igeszolgálatok hétfőn és csütörtökön elmaradnak. Vasárnap délelőtt a megszokott módon 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartjunk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
  • Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.