Hirdetések (2018. június 17.)

  • Június 7-én, ¾11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 87esztendős földi vándorlását befejezte Ács Vincéné született Ficzere Klára asszonytestvérünk, aki a Külsőkertsor út 37. szám alatt lakott. Temetésére az elmúlt kedden délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt 1, leveléből, a 3. fejezet 22-23. verseiből hangzott: „…akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.” Az Örökkévaló kegyelmes jelenléte adjon vigasztalást a hátramaradottak számára.
  • Tegnap déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Holló Lajos atyánkfiára, aki a Kereszt út 6. szám alatti lakos volt és 12évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
  • Ma 11h-kor Balla Zsigmond emlékére szólnak a harangok, aki 14évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot, melyben földi sátorháza a Debreceni út 78. szám alatt állt.
  • A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
  • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbára kerül sor a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.