Hirdetések (2018. június 3.)

  • Május 28-án, hétfőn délelőtt ¼12h-kor harangszóval emlékeztünk Csizmadia Sándor atyánkfiára, aki Vancouver-ben élt és 80esztendős korában hívta haza a Teremtő Isten.
  • Szintén 28-án, délután ½4h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Veres Józsefné született Kovács Ida asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Morgó út 30. szám alatt állt földi életének 76esztendős pályáját megfutva, megtért az Örökkévalóságba. Az elmúlt kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt 10h-kor, valamit mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő kedden délelőtt 10h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
  • Ma másodszor hirdetjük, hogy június 9-én, délután 5h-kor templomunkban kérik házassági szövetségükre Isten áldását: Kaviszánszki György – Kavisánszki György és Német Erzsébet fiúgyermeke és Kéri Viktória – Kéri István és Zabolai Csilla leánygyermeke. Legyünk mi magunk is tanúi örömüknek az ünnepi istentiszteleten.
  • Az elmúlt héten pénteken, Berekfürdőn került sor a Nagykunsági Egyházmegye Közgyűlésére. Esperesúr kiemelte több tekintetben is gyülekezetünket. Továbbra is mi vagyunk a megye legdinamikusabban fejlődő gyülekezete. Nekünk van a legtöbb egyházfenntartónk, és mind a kazuális, mind a pénzügyi kimutatásokban ott vagyunk a 40-ből az első 5-ben. Istené legyen mindezért a dicsőség.
  • Az elmúlt szombaton megtartottuk a 6. Református Gyermeknapot itt a templomparkban. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk mindazoknak köszönetet, akik segítették ill. bármilyen módon támogatták az alkalom lebonyolítását.
  • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Szerdán délután ½5h-tól a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban, azt követően pedig 5h-tól a szoprán és az alt szólam. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava. Az igehirdetés szolgálatát Fodor-Csipes Anikó tiszaszentimrei lelkipásztor fogja ellátni. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.