Hirdetések (2018. június 10.)

 • Május 28-án, délután ½4h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Veres Józsefné született Kovács Ida asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Morgó út 30. szám alatt állt földi életének 76esztendős pályáját megfutva, megtért az Örökkévalóságba. Temetésére az elmúlt kedden délelőtt 10h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a 90. zsoltár 3. verséből szólt: „Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!” A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Június 5-én, kedden ½12h-kor harangszóval emlékeztünk Kovács Zsoltánné született Hajdú Ilona asszonytestvérünkre, aki a Kiss Pál út 4. szám alatt lakott és 5évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
 • Szintén 5-én, déli 12h-kor Hegedűs József testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Könyök út 1. szám alatt lakott és 4évvel ezelőtt költözött az Örökkévaló Országába.
 • Június 6-án, szerdán délelőtt 9h-kor Tóth Kálmánné született Antal Róza emlékére szóltak harangjaink, aki a Csaba úton lakott és 28évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Ugyancsak 6-án délelőtt 11h-kor Molnár Jánosné született Novák Mária emlékére szóltak a harangok, aki a Téglás út 11. szám alatt lakott és 14évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Június 7-én, csütörtökön reggel 8h-kor harangszóval emlékeztünk Tóth József atyánkfiára, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 8. szám alatt lakott és 5éve, hogy elhagyta ezt az árnyékvilágot.
 • Szintén 7-én, ¾11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 87esztendős földi vándorlását befejezte Ács Vincéné született Ficzere Klára asszonytestvérünk, aki a Külsőkertsor út 37. szám alatt lakott. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő kedden délután 2h-kor kerül majd a sor a tiszafüredi köztemetőben. Istenünk kegyelmes jelenléte adjon vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Tegnap délután 5h-kor templomunkban kérték házassági szövetségükre Isten áldását: Kaviszánszki György – Kavisánszki György és Német Erzsébet fiúgyermeke és Kéri Viktória – Kéri István és Zabolai Csilla leánygyermeke. Isten kísérje szövetségüket az Örökkévalóságig.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava. Szombaton 10h-kot tanévzáró ünnepi ist. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.