Hirdetések (2018. május 27.)

  • Május 25-én, pénteken délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Nagy Károly atyánkfiára, aki a Téglás út 24. szám alatt lakott és 29évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba. Az Úr adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
  • Az elmúlt héten csütörtökön tartotta presbitériumunk a soronkövetkező gyűlését, melyen egyetlen határozat született, amit most a törvényeknek megfelelően ismertetek: 10/2018. Presbitériumi Határozat – A Tiszafüredi Református Egyházközség presbitériuma ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a gyülekezet fenntartásában működő Bán Zsigmond Református Általános Iskola AMI és Óvoda Alapító Okiratát. A módosítás egyfelől érinti az intézménybe felvehető gyereklétszámot, melyet a presbitérium 288főről 330főre emel, másfelől a gyülekezet tulajdonában lévő Tiszafüred Fő út 7. szám alatti ingatlant, mint az Intézmény Telephelyét jelöli meg.
  • Az elmúlt szombaton délelőtt került sor a SzeretetHíd elnevezésű alkalmunkra. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal, vagy adományaikkal, vagy mindkettővel segítették a program megvalósítását.
  • A ránk következő szombaton délután 1h-kor veszi kezdetét a VI. Református Gyermeknap. A hirdetéseknek megfelelően lesznek csapatversenyek, ugrálóvár kicsiknek és nagyoknak, arcfestés és kreatív foglalkozások, és délután 3h-kor fellép a közösségi házban a Kis Kata Zenekar Erre az alkalomra is szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat.
  • Ma először hirdetjük, hogy június 9-én, délután 5h-kor templomunkban kérik házassági szövetségükre Isten áldását: Kaviszánszki György – Kavisánszki György és Német Erzsébet fiúgyermeke és Kéri Viktória – Kéri István és Zabolai Csilla leánygyermeke. Legyünk mi magun k is tanúi örömüknek az ünnepi istentiszteleten.
  • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk a következő „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat a közösségi házban. Az igét hozza: Balajti István. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Szerdán délután ½5h-tól a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban, azt követően pedig ½6h-tól a szoprán és az alt szólam. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Szombaton délután 1h-tól kerül sor a VI. Református Gyermeknapra a már hirdetett módon. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.