Hirdetések (2018. március 4.)

– Február 22-én, csütörtökön déli 12h-kor egymás után két csendítés is hangzott, mivel életének 64. esztendejében tragikus hirtelenséggel költözött az Örökkévalóságba Varkoly Bertalanné született Urbán Zsuzsanna egykori szalaszendi lakos és életének 74. évében Fehér Tibor egykori encsi lakos. Az elmúlt héten is hétfőtől szombatig délelőtt ½11h-kor emlékükre szóltak harangjaink. Temetésükre március 5-én, hétfőn délután 2h-kor kerül majd sor Szalaszenden, az alsószendi temetőben.
– Február 27-én délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Zsigmond egykori presbiter testvérünkre, aki a Táncsics út 3. szám alatt lakott és 48évvel ezelőtt tért meg az Örök Hajlékba.
– Március 3-án, szombaton déli 12h-kor id. Nagy Imre emlékére szóltak harangjaink, aki a Húszöles út 221. szám alatti lakos volt és 8évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot.
– Mai alkalmunk után Mócsán Gábor atyánkfiára emlékezve szólnak a harangok, aki a Nyulasszőlő út 22. szám alatta lakos volt és 6évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– A minden Kegyelem Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy az istentisztelet után egy rövid megbeszélést tartunk ezen a helyen.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn és kedden reggel a hétkezdő áhítat, valamint hétfőn a bibliaóra szintén elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentisztelet tartunk az követően pedig imaórát. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.