Hirdetések (2018. február 11.)

– Február 7-én, szerdán délután 4h-kor harangszóval emlékeztünk Hegedűs Józsefné született Ács Julianna Ilona asszonytestvérünkre, kinek földi sátorháza a Könyök út 1. szám alatt állt, és földi vándorlásának 79esztendős pályáját megfutva tért meg Teremtőjéhez. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő héten, szerdán délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
– Február 10-én, szombaton délelőtt ½12 h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Szedlacsek Gézáné született Póka Gizella asszonytestvérünk, aki a Kamilla út 9. szám alatt lakott 80esztendős korában elköltözött az Örökkévalóságba. Temetéséről még intézkednek. A Kegyelmes Isten vigasztaló jelenléte legyen a gyászoló család támasza.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán a bűnbánati istentisztelet után (kb. ¾6h-tól ) tartunk összpróbát ezen a helyen.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket. Ma este 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. A ránk következő hétfőn és kedden 8h-tól tartunk hétkezdő- ill. reggeli áhítatot, hétfőtől péntekig pedig minden este 5h-tól bűnbánati istentiszteletre hívogat a harang szava. Vasárnap (Böjtfő első vasárnapján) délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk, melyen az Úrnak Szent asztalát is megterítjük. Vasárnap este 5h-tól pediglen az istentisztelet a megszokott módon elmarad.
– Alkalmainkra nagy szeretettel…
– A Mindenható Isten legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.