Hirdetések (2018. január 21.)

– Január 15-én, hétfőn délelőtt 11h-kor harangszóval emlékeztünk Majlinger Andrásné született Gacsal Mária asszonytestvérünkre, kinek sátorháza a Téglás út 38. szám alatt állt, és földi vándorlásának 86esztendős szakaszát befejezve költözött az Örökkévalóságba. Temetésére január 16-án, kedden délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Jób könyvéből hangzott, a 16. fejezet 22-23. verseiből: „Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.” A Minden Kegyelem Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Január 16-án, délután ¼2h előtt 5perccel csendítéssel jeleztük, hogy Koncz Károly presbiter testvérünk, aki a Szegfű út 3. szám alatt lakott, földi életének 65esztendős pályáját megfutva és a hitnek nemes harcát megharcolva tért meg Teremtő Urához. Búcsúztatásának napjáig, minden napon ½10h-kor, valamint mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak harangjaink. Presbiter atyánkfiától január 24-én, szerdán délután 2h-kor veszünk majd búcsút a tiszafüredi köztemetőben. A Mindenható Isten szárnyaink árnyékával oltalmazza a gyászoló családot a vigasztalódás napjaiban.
– Január 17-én, szerdán délelőtt 9h-kor Nagytiszteletű Bartha Ferencné született Szakály Éva lelkipásztor testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki 27évvel ezelőtt költözött el a minden élők útján.
– Január 18-án, csütörtökön délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Jóvér Kálmán atyánkfiára, aki a Sárgarigó út 21. szám alatti lakosunk volt és 3évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Január 19-én, délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 85. esztendejében megtért Teremtőjéhez Kendrei Istvánné született Beke Margit asszonytestvérünk, aki a Szabadság út 15. szám alatti lakos volt. 20-án reggel ½9h-kor, és ma délelőtt 11h-kor is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetéséről még intézkednek.
– Január 20-án, szombaton déli12h-kor Szövetes György emlékére szóltak a harangok, aki péceli lakos volt és 1évvel ezelőtt hagyta el ezt az árnyékvilágot.
– Szintén 20-án, este 6h-kor Kovács Istvánné született Virág Ida emlékére szóltak a harangok, aki a Csap út 14/b. szám alatti lakos volt és 3évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– A Szentlélek ereje adjon vigasztalást és áldott emlékezést a friss- és a csituló gyászban élő testvérek számára egyaránt.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután a hétzáró istentiszteletet elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt, a Kálvin Közösségi Házban majd délután 5h-tól bibliaórát a Parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk szintén ezen a helyen. Szerdán délután 5h-tól az alt és a tenor szólamok tartanak próbát itt a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor itt a Közösségi Házban tartunk hétközi istentiszteletet, azt követően pedig imaórát a Parókián. Pénteken nőszövetségi bibliaórára kerül sor délután 4h-tól szintén ezen a helyen. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a Közösségi Házban.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.