Hirdetések (2017. november 19.)

– November 14-én, kedden délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Kocsis Lászlóné született Gulyás Anikó asszonytestvérünkre, aki a Váserhelyi Pál út 7. szám alatt lakott és 7évvel ezelőtt tért az Örökkévalóságba.
– A Szentlélek Isten ereje legyen a gyászoló szívek vigasztalása.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat a rászorulók számára. Szeretettel várjuk azoknak az adományait, akik jószívvel hozzájárulnának ehhez a szolgálatunkhoz.
– December 2-án 10h-tól hálaadó napot tartunk a templomban, majd szeretetvendégséget a tornacsarnokban. Erre az alkalmunkra is szeretettel fogadjuk a süteményfelajánlásokat.
– A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön, a hétközi istentisztelet után tartjuk alakuló gyűlésünket ezen a helyen. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő áhítatot tartunk a közösségi házban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Kedden reggel 8h-kor reggeli áhítatra kerül sor a közösségi házban. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön délelőtt szeretettel várjuk a testvéreket az óvodai Mesetárra, melyet iskolánk tornacsarnokában tartunk, majd délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül sor ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig presbiteri gyűlést tartunk, így az imaóra a héten elmarad. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.