Hirdetések (2017. november 12.)

– November 6-án, hétfőn délelőtt 9h-kor, déli 12h-kor, valamint délután 3h-kor harangszóval emlékeztünk Szabóné Szabó Regina testvérünkre, aki a Dózsa György út 37. szám alatti lakosunk volt és 6évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
– November 7-én, kedden déli 12h-kor Balla Zsigmondné született Szeli Margit Sarolta emlékére szóltak a harangok, aki a Debreceni út 78. szám alatt lakott és 14évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
– Istenünk kegyelmes jelenléte legyen a hátramaradottak vigasza.
– Még a ránk következő héten lehet íratni Bibliaolvasó kalauzt, Kálvin Kalendáriumot és Református falinaptárt. Akik még nem éltek a lehetőséggel, azok kérem, hogy a ránk következő péntekig ezt pótolják.
– Ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat a rászorulók számára. Szeretettel várjuk azoknak az adományait, akik jószívvel hozzájárulnának ehhez a szolgálatunkhoz.
– December 2-án hálaadó napot tartunk, melye szeretettel fogadjuk a süteményfelajánlásokat.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő áhítatot tartunk a közösségi házban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Kedden reggel 8h-kor reggeli áhítatra kerül sor a közösségi házban. Szerdán 3h-tól a Platán Idősotthonban tartunk istentiszteletet, majd 5h-tól énekkari szólampróbát tart a közösségi házban az szoprán szólam. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül sor ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián, valamint az alt és a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban ¾6h-tól. Pénteken a Nőszövetség tart gyűlést a közösségi házban délután 5h-tól. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermekistentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.