Hirdetések (2017. november 5.)

– November 2-án, csütörtökön délelőtt 11h-kor harangszóval emlékeztünk László Mihályné született Csontos Irma asszonytestvérünkre, aki egri lakos volt, és 4évvel ezelőtt hívta haza Teremtő Ura.
– November 3-án, pénteken délelőtt 10h-kor Fehér Péter atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki a Görbe út 7. szám alatt lakott és 8évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
– Istenünk kegyelme adjon áldott emlékezést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékezünk itt a közösségi házban, azt követően pedig átvonulunk a Kiss Pál térre és ott folytatjuk a megemlékezést. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari próbát tart a szoprán szólam a közösségi házban. Csütörtökön 5h-kor itt a közösségi házban tartunk hétközi istentiszteletet, azt követően pedig imaórát a Lelkészi Hivatalban. Csütörtökön ¾6h-tól az alt és a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.