Hirdetések (2017. október 29.)

– Október 18-án, szerdán délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 75esztendős szakaszát megfutva megtért az Örökkévalóságba Adamecz Dezsőné született Tari Julianna, aki a Felsőbuda út 12. szám alatti lakosunk volt. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére október 24-én, kedden, délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Máté evangéliumából, a 14. fejezet 26-30. verseiből hangzott: „Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Péter ekkor így szólt hozzá: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen.” Mire ő így szólt: „Jöjj!” Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!” A Minden Kegyelem Istene legyen a gyászolók pártfogója és adjon számukra áldott emlékezést és megbékélést.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: A ránk következő héten, hétfőn a bibliaóra, valamint csütörtökön a hétközi istentisztelet elmarad. Október 31-én, kedden délután 5h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a közösségi házban. November 1-én, délután 4h-tól a köztemető ravatalozójánál megemlékezést és gyászistentiszteletet tartunk. A ránk következő vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk a közösségi házban, este 5h-tól pedig az 56-os forradalom és szabadságharc vérbefolytására emlékezünk. A megemlékezés után együtt átvonulunk a diktatúra áldozatainak emlékművéhez, és közös hitvallással zárjuk az alkalmat.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.