Hirdetések (2017. október 22.)

– Október 18-án, szerdán délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 75esztendős szakaszát megfutva megtért az Örökkévalóságba Adamecz Dezsőné született Tari Julianna, aki a Felsőbuda út 12. szám alatti lakosunk volt. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő kedden, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden Kegyelem Istene legyen a gyászolók pártfogója és adjon számukra áldott emlékezést és megbékélést.
– Október 20-án déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Mihály atyánkfiára, aki a Húszöles út 128. szám alatt lakott és 9évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát. Az Úr adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 3h-tól kerül sor a Református Nyugdíjasok Napjára a közösségi házban. A ránk következő héten, hétfőn ünnepi megemlékezést tartunk a közösségi házban, majd keddtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati alkalmat szintén a közösségi házban. Vasárnap, a megszokott időben délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk itt, a templomban, melyen megterítjük az Úrnak szent asztalát. Ünnepi alkalmain rendje, hirdetőtáblánkon és elektronikus felületeinken is olvasható.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.