Hirdetések (2017. augusztus 27.)

  • Augusztus 24-én, csütörtökön délelőtt ½9h-kor harangszóval emlékeztünk Balogh Mihály atyánkfiára, aki az Aradi vértanúk út 8/a. szám alatti lakos volt és 23évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
  • Augusztus 26-án, délelőtt 11h-kor Csala Ferenc emlékére szóltak a harangok, aki a Józsa út 20. szám alatt lakott és 40évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak harangjaink.
  • A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
  • Augusztus 24. hétközi istentisztelet után presbiteri a választás okán 1 határozat. 2017/23. Presbiterjelöltek: Ábrahám Joachim, Balázsi Gábor, Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Gaál Ildikó, Gyémánt Jánosné, K. Szabó István, Kiss Attila, Kolozsvári Imréné, Koncz Károly, Lipcsey Ákos, Molnárné Plaskó Csilla, Oláh Istvánné, Ozsváth János, Rácz Gábor, Szőkéné Szövetes Etelka, Takács Jánosné. Gondnokjelölt: Balázsi Gábor. A gyülekezet előtti bemutatásukra Szeptember 17-én, az istentisztelet után kerül majd sor. A Választási közgyűlés időpontja: Szeptember 24-én, az istentisztelet után.
  • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a templomban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól az énekkar tart összpróbát a templomban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a templomban, majd imaórát a parókián. Pénteken délelőtt 10h-tól tanévnyitó hálaadást tartunk a templomban, melyen ünnepi hangversenyt ad Mága Zoltán és zenekara. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
  • Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.