Hirdetések (2017. augusztus 20.)

  • A ránk következő csütörtökön, a hétközi istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk itt a templomban. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
  • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor a hétzáró alkalom, és hétfőn délután 5h-tól a bibliaóra elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd azt követően imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
  • – Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.