Hirdetések (2017. augusztus 13.)

  • Augusztus 7-én hétfőn és 8-án, kedden délelőtt 11h-kor szóltak a harangok Áncsán Jánosné született Fodor Gizella emlékére, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
  • 9-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Virág Ferencné született B. Nagy Erzsébetre, aki a Kornyikszőlő út 45. szám alatt lakott és 12évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
  • 11-én, pénteken este 6h-kor Csordás Kálmán atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki 28évvel ezelőtt hagyta hátra ezt a látható világot, melyben földi sátorháza a Gyöngyvirág út 20. szám alatt állt.
  • A Kegyelmes Isten adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
  • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy hétfőn, a bűnbánati istentisztelet után összpróbára kerül sor itt a templomban.
  • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután hétzáró istentiszteletet tartunk itt a templomban. A ránk következő héten hétfőtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati istentiszteletet szintén ezen a helyen. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, melyen az Úrnak szent asztalát is megterítjük, valamint megszegjük az újkenyeret. Az ünnepre való tekintettel a hétzáró istentisztelet 20-án elmarad.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.