Hirdetések (2017. augusztus 6.)

Augusztus 2-án, szerdán délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Balázsi Sándorné született Árvai Julianna emlékére, aki a Muhi út 5. szám alatt lakott és 7évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.

– Augusztus 5-én, szombaton délelőtt ½11h-kor harangszóval emlékeztünk Bartha Mártonné született Búzás Margit asszonytestvérünkre, aki a Bartók Béla út 22. szám alatti lakosunk volt és 19évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.

– Szintén augusztus 5-én, délelőtt 11h-kor szóltak a harangok Áncsán Jánosné született Fodor Gizella emlékére, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. Az ő emlékére szólnak még a harangok ma 11h-kor, valamint holnap és holnap után 11h-kor.

– Mai alkalmunk után harangszóval emlékezünk id. Koncz Károly testvérünkre, aki a Szegfű út 3. szám alatt lakott és 6évvel ezelőtt költözött Isten Örök Országába.

– A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.

– Tegnap délután 5h-kor ezen a helyen kérték Isten áldását házassági szövetségükre Katona Gergely fitestvérünk, aki Katona György és Szabó Margit gyermeke és Shen Ziwei nőtestvérünk, aki Shen Zhao Yu és Liu Hong Yuan leánygyermeke.

– Isten kegyelme kísérje életüket mind itt a Földön, mind pedig az Örökkévalóságban.

– Augusztus 20-ra szeretnénk megsütni a gyülekezet kenyerét. Ezért kérjük az asszonytestvéreket, hogy egy kanál lisztet hozzanak háztartásukból erre a célra.

– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a gyülekezeti házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól az alt- és a szoprán szólam tart próbát a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián, továbbá ¾6h-tól próbát tart a tenor szólam. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.

– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.