Hirdetések 2017. május 21.

Május 11-én, csütörtökön délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Nemes József egykori presbiter testvérünk, aki a nagyiváni szeretetotthonban élt, földi életének 79esztendős pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére az elmúlt pénteken délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Római levélből 14. fejezet 8. versből hangzott: „Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.

A Minden Kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója.

Május 17-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Garabecz Sándor és Szúnyog Erzsébet testvéreinkre, akik a Nyulasszőlő úton laktak.

Szintén 17-én, délelőtt 10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 90 esztendős földi pályafutása után hazahívta a Mindenható Pálfi Lajos atyánkfiát, kinek földi sátorháza a Délibáb út 14. szám alatt állt. Temetésére a ránk következő kedden, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben.

A szentlélek ereje legyen a gyászolók vigasztalása.

Az elmúlt szombaton délelőtt került sor a SzeretetHíd elnevezésű alkalmunkra, majd délután megtartottuk az V. Református GyermekNapot. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal, vagy adományaikkal, vagy mindkettővel segítették a programok megvalósítását.

Hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat a közösségi házban. Az igét hozza: Fodor Istvánné. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Kedden délután fél5h-tól és csütörtökön este ¾6h-tól énekkari összpróbára kerül sor a közösségi házban. A Mennybemenetel Ünnepén, csütörtökön délelőtt 10h-tók tartjuk családi istentiszteletünket itt a templomban, majd délután ½2h-tól a Reformáció 500 ünnepségsorozatunk keretei között megrendezett ifjúsági bibliai rajzversenyünk elbírálására kerül sor a közösségi házban. Pénteken délután ½2h-tól, szintén a Reformáció 500 keretein belül ifjúsági zsoltáréneklő versenyre kerül sor, szintén a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor konfirmációs ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket melyen jubileumi okleveleket adunk át az 50 éve és korábban konfirmált testvéreinknek is.

Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.