2019-04-14 nap bejegyzései

Hirdetések (2019. április 14.)

  • Április 9-én, kedden délelőtt ½11h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Tar Anna asszonytestvérünk, aki a Külsőfokpart 10. szám alatt lakott, földi életének 58esztendős pályáját megfutva költözött el az Örökkévalóságba. Temetésére az elmúlt héten pénteken délután 4h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 90. zsoltár 3. verséből: „Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!
  • Az Úr adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
  • Április 11-én, csütörtökön déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Fodor Istvánné született Berta Margit egykori presbitertestvérünkre, aki az Akácfa út 6. szám alatt lakott és 6évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
  • Április 13-án, szombaton délelőtt 10h-kor Fodor László emlékére szóltak a harangok, aki a Húszöles út 35. szám alatt lakott és 15évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
  • Az Örökkévaló Isten adjon áldott emlékezést és megbékélést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
  • Mai ünnepi istentiszteletünk után Nőszövetségünk ebben az évben is megtartja hagyományos Virágvasárnapi Vásárját a Közösségi Házban, melyre a záró ének után nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.
  • Köszönjük mindazoknak, akik jó szívvel vették ki részüket ebből a szolgálatból, és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik segédkeztek a tésztakészítésben, illetve kézműves termékekkel, süteményekkel vagy egyéb adományokkal gyarapították a vásár kínálatát.
  • Végezetül hallgassunk meg heti- illetve ünnepi rendünket: Ma délután a hétzáró istentisztelet (a megszokott módon) elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot ezen a helyen, majd este 5h-kor bűnbánati alkalmat a közösségi házban. Kedden este 5h-kor szintén bűnbánati istentiszteletre kerül sor. Szerdán délelőtt ½10h-kor Biblia Történetmondó Délelőttre hívogatjuk a testvéreket, majd este 5h-kor megint csak bűnbánati alkalomra szólít a harang szava. Nagycsütörtökön délután 5h-tól megterítjük az Úr Asztalát, Nagypénteken délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk, majd délután 5h-tól Passiót a közösségi házban. Húsvét vasárnap délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban, melyen ismét megterítjük az Úrnak Szent Asztalát, majd délután 5h-tól ismét ünnepi alkalomra hívogatjuk a testvéreket, melyet a közösségi házban tartunk. Húsvét hétfőn ünnepzáró alkalmunkat délelőtt 10h-tól tartjuk, szintén a közösségi házban.
  • Ünnepi alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket szeretteiknek körében.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.