2019. március hónap bejegyzései

Hirdetések (2019. március 31.)

 • Március 29-én, pénteken délelőtt 9h40p-kor Kollányi György egykori presbiter- és gazdasági gondnok testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki az Igari út 60/c. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Március 30-án, szombaton déli 12h-kor Horváth István egykori egyházközségi pénztáros, presbitertestvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Balogh út 12. szám alatt lakott és 5évvel ezelőtt szólította haza Teremtő Istene.
 • Az Úr adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Végezetül hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartunk hétzáró alkalmunkat a Tiszavégen, így itt bent nem lesz istentisztelet. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát és imaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban. Csütörtökön 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a megszokott módon. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogat a harang szava, majd délután 5h-tól a Mécses elnevezésű alkalmunkra kerül sor ezen a helyen.
 • Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2019. március 24.)

 • Március 11-én, hétfőn délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Bagi Andrásné született Lember Etelka Klára asszonytestvérünk, aki a Dózsa György út 22. szám alatt lakott, földi vándorlásának 89. esztendejében megtért Teremtő Urához. Temetésére március 18-án, hétfőn délután ½3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása János evangéliumából, az 5. fejezet 24. verséből hangzott: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” Az Úr adjon áldott emlékezést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Március 18-án, hétfőn délelőtt 11h-kor harangszóval emlékeztünk Nesuta László atyánkfiára, aki a Józsa út 11. szám alatt lakott és 23évvel ezelőtt költözött Isten Örök Országába.
 • Szintén 18-án, hétfőn délután 2h-kor Balogh Györgyné született Gömöri Erzsébet emlékére szóltak a harangok, aki dunaharaszti lakos volt és 6évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Az Úr kegyelme és a Szentlélek ereje legyen a friss és csituló gyászban élők vigasztalása.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő pénteken délután 4h-tól tartjuk következő gyűlésünket ezen a helyen. Szeretettel hívjuk és várjuk az érintetteket és az érdeklődőket is erre az alkalomra.
 • Végezetül hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát és imaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban. Csütörtökön 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a megszokott módon. Pénteken délután 4h-tól nőszövetségi gyűlést tartunk itt a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogat a harang szava, majd délután 5h-tól megtartunk hétzáró alkalmunkat a Tiszavégen, így itt bent nem lesz istentisztelet.
 • Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2019. március 17.)

– Március 11-én, hétfőn délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Bagi Andrásné született Lember Etelka Klára asszonytestvérünk, aki a Dózsa György út 22. szám alatt lakott, földi vándorlásának 89. esztendejében megtért Teremtő Urához. Az elmúlt héten minden napon, így ma is délután 2h-kor az ő emlékére szólnak a harangok, csütörtökön 2h után 20perccel. Temetésére a ránk következő hétfőn, délután ½3h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Úr adjon áldott emlékezést és vigasztalást a hátramaradottak számára.

– Március 14-én, csütörtökön délelőtt 9h-kor Balázsi Endre egykori gondnoktestvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Temető út 1. szám alatt lakott és 26évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.

– Szintén csütörtökön délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Bíró János atyánkfiára, aki a Külsőfokpart út 50. szám alatt lakott és 5évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.

– Mai alkalmunk után Ferenci Sándorszé született Tóth Mária emlékére szólnak a harangok, aki az Igari út 2. szám alatt lakott és 1évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot.

– Az Úr kegyelme és a Szentlélek ereje legyen a friss és csituló gyászban élők vigasztalása.

– Végezetül hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát és imaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban. Csütörtökön 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a megszokott módon. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyerek istentiszteletre hívogat a harang szava, majd délután 5h-tól megtartunk hétzáró alkalmunkat is itt a közösségi házban.

– Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.