2019. február hónap bejegyzései

Hirdetések (2019. február 24.)

 • Február 20-án délután 1h-kor Borsós Pál egykori presbitertestvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Húszöles út 96. szám alatt lakott és 15évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Február 22-én, pénteken déli 12h-kor Varkoly Bertalanné született Urbán Zsuzsanna emlékére szóltak harangjaink, aki szalaszendi lakos volt és 1évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel költözött az Örökkévalóságba.
 • Február 23-án, szombaton délután 2h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 67esztendős földi pályáját megfutva elköltözött Isten Örök Országába Nagy István atyánkfia, aki a Sárgarigó út 38. szám alatti lakosunk volt. Temetéséről még intézkednek.
 • Az Úr kegyelmes jelenléte adjon megbékélést és vigasztalást a friss és csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Hirdetem a testvéreknek, hogy márciustól ismét tartunk házi istentiszteleteket a Tiszavégen. Minden hónap utolsó vasárnapján – így először március 31-én – egy-egy tiszavégi lakásban tartjuk majd a hétzáró istentiszteletet. Ilyenkor az itteni alkalmak elmaradnak. Bővebb tájékoztatással szívesen állunk rendelkezésre a Lelkipásztori Hivatalban.  
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat ezen a helyen. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd délután 5h-tól a Kommunista Diktatúrák áldozatainak Emléknapján itt a közösségi házban tartunk megemlékezést. Az igehirdetés szolgálatát Nagytiszteletű Vass László ibrányi lelkipásztor fogja ellátni. Alkalmunk után átvonulunk a Városháza elé és megkoszorúzzuk a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Emlékművét. Kedden 8h-tól reggeli áhítatra kerül sor a megszokott módon. Csütörtökön is rend szerint tartjuk hétközi istentiszteletünket délután 5h-tól ezen a helyen. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre és gyermek istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartjuk hétzáró alkalmunkat szintén itt a közösségi házban.
 • Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2019. február 17.)

 • Február 8-án, pénteken délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Mohácsi Lajosné született Vágó Erzsébet, aki a Felsőbuda út 36. szám alatt lakott, 88esztendős földi pályáját megfutva tért meg az Örökkévalóságba. Hétfőn és kedden délután 1h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére február 13-án, szerdán délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Lukács evangéliumából, a 10. fejezet, 41-42. verséből hangzott: „Felelvén pedig, monda néki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel: De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle.” Ámen.
 • A minden kegyelem Ura adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradott gyászolók számára.
 • Február 11-én, este 6h-kor Borúzs Miklósné emlékére szóltak a harangok, aki a Külsőkertsor út 3. szám alatt lakott és 34évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Február 13-án, szerdán délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Csala Sándor és Bana Ida testvéreink emlékére, akik a Bán Zsigmond út 75. szám alatti lakosok voltak.
 • Február 15-én, pénteken délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Pantó Ignácné született Tóth Erzsébet egykori presbitertestvérünkre, aki a Bán Zsigmond út 104. szám alatt lakott és 15évvel ezelőtt lépte át az örökkévalóság kapuját.
 • A Szentlélek ereje adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára. Ámen.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatra kerül sor. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk ezen a helyen. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2019. február 10.)

 • Január 30-án, délelőtt ½11h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Tóth György testvérünk, aki a Balogh út 10. szám alatti lakos volt 67esztendős földi pályafutás után elhagyta ezt a látható világot. Február 7-én, csütörtökön déli 12h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére február 8-án, pénteken délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Ézsaiás próféta könyvéből szólt, a 40. fejezet 6-8. verseiből: „Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az ÚR szele. – Bizony csak fű a nép! Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.”  
 • A Minden Kegyelem Ura legyen a hátramaradottak vigasztalása a gyász napjaiban.
 • Február 6-án, szerdán déli 12h-kor Somodi György és fia ifj. Somodi György emlékére szóltak a harangok, akik a Belsőfokpart 31. szám alatti lakosok voltak.
 • Február 8-án, pénteken délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Mohácsi Lajosné született Vágó Erzsébet, aki a Felsőbuda út 36. szám alatt lakott, 88esztendős földi pályáját megfutva tért meg az Örökkévalóságba. Temetéséről még intézkednek.
 • A minden kegyelem Ura adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradott gyászolók számára.
 • Szintén pénteken délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Szigeti Istvánné született Gulyás Erzsébet asszonytestvérünkre, aki szárazdi lakos volt, 8évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Mai alkalmunk után harangszóval emlékezünk Szedlacsek Gézáné született Póka Gizella asszonytestvérünkre, aki a Kamilla út 9. szám alatt lakott és 1évvel ezelőtt költözött Isten Örök Országába.
 • A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a gyülekezeti házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a közösségi házban, majd délután 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön és pénteken délután 5h-kor az Ökumenikus Imahetet pótoljuk be. Sajnos az atya betegsége miatt nem tudtunk hamarabb alkalmakat szervezni. Csütörtökön a római templomban, majd pénteken ezen a helyen tartjuk az istentiszteletet. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat szintén itt a közösségi házban.
 • Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2019. február 3.)

 • Január 25-én, pénteken délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Szabó Imre atyánkfia, aki a Platán Idősotthon lakója volt 78esztendős földi pályáját megfutva előrement Istenünk Országába. Temetésére az elmúlt héten, csütörtökön délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Máté evangéliumából, a 16. fejezet 25. verséből hangzott: „Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.” 
 • Az Úr adjon vigasztalást a hátramaradott gyászoló szívek számára.
 • Január 28-án, hétfőn délelőtt ½10h-kor Széles Károly testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Húszöles úton lakott és 27évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. 
 • Ugyanaznap délután 1h-kor Kiscsitári Béláné született Borúzs Piroskára emlékezve harangoztunk, aki várasszói lakos volt és 17évvel ezelőtt költözött el a minden élők útján.
 • Január 30-án, szerdán délelőtt 9h-kor Nt. Szűcs M. Sándor lelkipásztor testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki 17évvel ezelőtt fejezte be földi szolgálatát.
 • Szintén 30-án, délelőtt ½11h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Tóth György testvérünk, aki a Balogh út 10. szám alatti lakos volt 67esztendős földi pályafutás után elhagyta ezt a látható világot. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólalnak meg a harangok. Temetésére a ránk következő pénteken, délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • A Minden Kegyelem Ura legyen a hátramaradottak vigasztalása a gyász napjaiban.
 • Január 31-én, csütörtökön este 6h-kor Jóvér Kálmán és Kiss Ida emlékére szóltak a harangok, akik a Sárkány úton laktak és 9 illetve 8évvel ezelőtt tértek meg Isten Országába.
 • Február 2-án, szombaton délután 1h-kor Hegedűs Józsefné született Ács Julianna emlékére szóltak harangjaink, aki a Könyök út 1. szám alatt lakott és 1évvel ezelőtt engedett Istenünk hívásának.
 • Az Úr adjon áldott emlékezést és megbékélést a friss és csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk ezen a helyen, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden 8h-tól reggeli áhítatra kerül sor szintén itt a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi istentiszteletre kerül sor. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.