2019. január hónap bejegyzései

Hirdetések (2019. január 27.)

– Január 23-án, szerdán déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Szövetes György atyánkfiára, aki a Józsa út 16. szám alatti lakos volt és 14évvel ezelőtt költözött el az Örökkévalóságba.

– Január 25-én, pénteken délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Szabó Imre, aki a Platán Idősotthon lakója volt 78esztendős földi pályáját megfutva előrement Istenünk Országába. Temetésére a ránk következő héten csütörtökön délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Úr adjon vigasztalást a hátramaradott gyászoló szívek számára.

– Mai alkalmunk után Széles Károly testvérünk emlékére szólnak a harangok, aki a Húszöles úton lakott és 27évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.  

A Minden Kegyelem Ura adjon vigasztalódást a hátramaradottak számára és tartsa meg emlékezetüket örökké.

– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk ezen a helyen, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden 8h-tól reggeli áhítatra kerül sor szintén itt a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 4h-tól tartjuk nőszövetségi gyűlésünket, majd 5h-tól hétközi istentiszteletre kerül sor. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.

– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2019. január 20.)

 • Január 14-én, hétfőn délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Gyöngy Lajosné született Jászai Piroska asszonytestvérünkre, aki tiszaörvényi lakos volt és 5évvel ezelőtt költözött Isten Országába.
 • 16-án, szerdán délelőtt 9h-kor Koncz Károly presbitertestvérünkre emlékezve szóltak a harangok, aki a Szekfű út 3. szám alatt lakott és 1évvel ezelőtt ment előre a minden élők útján.
 • 17-én, csütörtökön délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Nt. Bartha Ferencné született Szakály Éva lelkipásztor testvérünkre, aki 28évvel ezelőtt hallotta meg Teremtő Ura hívását.
 • 18-án, pénteken délután 1h-kor Jóvér Kálmán atyánkfia emlékére szóltak harangjaink, aki a Sárgarigó út 23. szám alatti lakos volt és 4évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • 19-én, szombaton déli 12h-kor ifj. Szövetes György emlékére szólaltak meg a harangok, aki péceli lakos volt és 2évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot.
 • Ma este 6h-kor Kovács Istvánné született Virágh Ida emlékére szólnak a harangok, aki a Csap út 14/a alatt lakott és 4évvel ezelőtt költözött a látható világból a számunkra még láthatatlanba.
 • A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartunk hétzáró istentiszteletet itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk szintén itt, majd délután bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk. Csütörtökön délután 5h-kor a közösségi házban tartunk hétközi istentiszteletet. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2019. január 13.)

 • Január 2-án, délelőtt ½12k-kor csendítéssel jeleztük, hogy Tóth Kálmán atyánkfia, aki a Csaba út 5. szám alatti lakos volt, földi életének 58esztendős pályáját megfutva költözött el a minden élők útján. Temetésére az elmúlt pénteken, délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Dániel könyvéből, a 12. fejezet 3. verséből szólt: „Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.” Temetése napjáig minden napon ½12h-kor, és mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. A minden kegyelem Ura adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradott gyászolók számára.
 • Január 10-én, csütörtökön délelőtt 9h-kor Koncz Károlyné született Mészáros Gizella asszonytestvérünk emlékére szóltak harangjaink, aki a Szegfű út 3. szám alatti lakos volt és 7évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Szintén 10-én, délelőtt 11h-kor harangszóval emlékeztünk Szabó Mártonné született Debrődi Ilona asszonytestvérünkre, aki a Belsőfokpart út 12. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt hallotta meg a hazahívó szózatot.
 • Január 11-én, pénteken déli 12h-kor Bodó Mártonné született Gubocsi Mária emlékére szóltak harangjaink, aki a Borsóskert út 10. szám alatt lakott és 7évvel ezelőtt költözött haza a minden élők útján.
 • A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartunk hétzáró istentiszteletet a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk szintén itt, majd délután bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk. Csütörtökön délután 5h-kor a közösségi házban tartunk hétközi istentiszteletet. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2019. január 6.)

 • Január 2-án, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Kozák Miklósné született Kovács Rozália asszonytestvérünkre, aki abádszalóki lakos volt és 10évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Szintén 2-án, délelőtt ½12k-kor csendítéssel jeleztük, hogy Tóth Kálmán atyánkfia, aki a Csaba út 5. szám alatti lakos volt, földi életének 58esztendős pályáját megfutva költözött el a minden élők útján. Temetésére a ránk következő pénteken, délután 1h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon ½12h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A minden kegyelem Ura adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradott gyászolók számára.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet tartunk ezen a helyen. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora a 2019. esztendőben is. Ámen.