2018. december hónap bejegyzései

Hirdetések (2018. december 30.)

 • December 21-én, pénteken délután 3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Nagy Andrásné született Jóvér Ilona, aki a Józsa út 17. szám alatt lakott életének 91. esztendejében eltávozott a látható világból. Temetésére az elmúlt pénteken délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje Ruth könyvéből, 1. fejezet 16-17. verseiből szóltak: „Mert ahová te mégy, odamegyek én is, és ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is! Úgy bánjék velem az Úr most és ezután, hogy csak a halál választ el engem tetőled!” Temetése napjáig minden napon délután 1h-kor az ő emlékére szólnak a harangok.
 • A Mindenkegyelem Istenének áldott jelenléte legyen vigasza és támasza a friss és csituló gyászban élőknek egyaránt.
 • December 27-én, csütörtökön délelőtt 10h-kor ismét csendítettünk, jelezve, hogy 79esztendős földi pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba Andrássy Józsefné született Jóvér Mária asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Mák út 7. szám alatt állt. Temetéséről még intézkednek.
 • December 28-án, pénteken délelőtt 10h-kor Takács Istvánné született Labancz Margit testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Sárgarigó út 7. szám alatt lakott és 1évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hívó szavát.
 • December 29-én, szombaton déli 12h-kor Takács János emlékére szóltak harangjaink, aki az Akácfa út 7. szám alatti lakos volt és 4évvel ezelőtt költözött Isten Örök Országában.
 • Az Úr adjon áldott emlékezés és vigasztalást a hátramaradottak számára, akár friss, akár csituló gyászban is telnek napjaik.
 • Végezetül hallgassuk meg ünnepi rendünk hátralévő alkalmait: Ma este 5h-tól tartjuk a „Gyászolók Karácsonyát” itt a közösségi házban. Óesztendő utolsó napján szintén este 5h-tól tartunk óévbúcsúztató istentiszteletet, majd éjfélkor harangszóval köszöntjük a 2019. esztendőt. Újév első napján délelőtt 10h-tól tartunk esztendőköszöntő alkalmat szintén itt a Kálvinban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat!
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk Őriző Pásztora a 2019. esztendőben is. Ámen.

Hirdetések (2018. december 23.)

 • December 13-án, csütörtökön ¾10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Tuza Zoltánné született Balla Irén asszonytestvérünk 81esztendős korában megtért az Örökkévalóságba. Temetésére az elmúlt héten, pénteken délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Prédikátor könyvéből, a 9. fejezet, 12. verséből hangzott: „Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még. (…) …kelepcébe jutnak az emberek is, ha hirtelen rájuk szakad a veszedelem ideje.” 
 • A Kegyelmes Isten vigasztaló jelenléte legyen a gyászoló család támasza.
 • December 17-én, hétfőn délután ½1h-kor harangszóval emlékeztünk Lakatos Sándorné született Ferge Margit asszonytestvérünkre, aki a Húszöles út 185. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • December 18-án, kedden déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Boros Tiborné született Király Magdolnára akit 90esztendős korában hívott haza a Kegyelem Ura és Debrecenben kísérték ebben az időpontban utolsó földi útjára.
 • Ugyancsak kedden délután 1h-kor Dohos Lajos atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki a Belsőfokpart út 25/a szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • December 20-án déli 12h-kor id. Fodor Istvánné született Tóth Magdolna emlékére harangoztunk aki a Kántorvár úton lakott és 9évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • December 21-én, pénteken déli 12h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy Puczik Mihályné született Debrődi Margit, kinek földi sátorháza a Nyulasszőlő út 33. szám alatt állt 91esztendős földi pályáját megfutva megtért Isten Örök Országába. Temetéséről még intézkednek.
 • Szintén 21-én, pénteken délután 3h-kor ismét csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy Nagy Andrásné született Jóvér Ilona, aki a Józsa út 17. szám alatt lakott életének 91. esztendejében eltávozott a látható világból. Temetésére a ránk következő pénteken délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délután 1h-kor az ő emlékére szólnak a harangok.
 • A Mindenkegyelem Istenének áldott jelenléte legyen vigasza és támasza a friss és csituló gyászban élőknek egyaránt.
 • Elkészültek és kihordásra kerültek a karácsonyi csomagok! Köszönet mindenkinek az elvégzett szolgálatért! Isten áldja meg kedves mindnyájukat!
 • Hirdetem a testvéreknek, hogy a Lelkipásztori Hivatal a két ünnep között, tehát december 24-31-ig a megszokott módon zárva tart. Megértésüket köszönjük!
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk ünnepi istentiszteletünket itt a közösségi házban. 24-én Szenteste délután 5h-tól tartjuk ünnepi alkalmunkat szintén ezen a helyen. Ünnep első napján, 25-én délelőtt 10h-tól a templomban tartjuk alkalmunkat, melyen az Úrnak Szent Asztalát is megterítjük. Ünnep másnapján délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet itt a közösségi házban, majd délután 5h-kor ismét úrvacsorai közösségre hívjuk a testvéreket, melyet ezen a helyen tartunk meg a megszokott módon. December 30-án délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk, majd este 5h-kor kerül sor a gyászolók Karácsonyára, szintén ezen a helyen. Az esztendő utolsó napján délután 5h-kor tartjuk óévbúcsúztató alkalmunkat itt a közösségi házban, majd az újesztendőt január 1-én délelőtt 10h-kor köszöntjük szintén itt a közösségi házban.
 • Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések (2018. december 16.)

 • December 4-én, kedden délelőtt ½11h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy özv. Bohácsi Józsefné született Varga Margit asszonytestvérünk, aki a Vasút út 15. szám alatt lakott, 85esztendős földi vándorlását befejezve elköltözött az Örökkévalóságba. . Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére az elmúlt csütörtökön délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Ézsaiás próféta könyvéből hangzott, az 55. fejezet 3. verséből: „Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok (…)” Ámen.
 • A Minden Kegyelem Ura legyen a hátramaradottak ereje a gyász napjaiban.
 • December 12-én, szerdán délelőtt 9h-kor Gulyás Kálmánné született László Ilona emlékére szóltak a harangok, aki az Igari út 45/a. szám alatti lakos volt és 2évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • 13-án, csütörtökön ¾10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Tuza Zoltánné született Balla Irén asszonytestvérünk 81esztendős korában megtért az Örökkévalóságba. Temetésére a ránk következő héten pénteken délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • Az Úr adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • 14-én, pénteken déli 12h-kor Takács István atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki a Sárgarigó út 7. szám alatti lakos volt.  
 • 15-én, szombaton déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Fodor István atyánkfiára, aki az Akácfa út 6. szám alatt lakott és 18évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • A Szentlélek újjáteremtő ereje adjon áldott emlékeket és lelkükben békét mind a friss, mind a csituló gyászban élők számára.
 • Ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat. Akik adományaikkal szeretnének hozzájárulni tevékenységünkhöz, azok már jelezhetik szándékukat, illetve át is adhatják adományaikat alkalmunk után a Lelkipásztori Hivatalban. A csomagok összekészítésére és a kihordásra 22-én, tehát a ránk következő szombaton kerül sor. Isten áldja meg a jókedvű adakozót és tartsa meg szívének indulatát.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól ünnepi istentiszteletet itt, a közösségi házban, melyen adventi műsorral szolgálnak közöttünk intézményünk felső tagozatos diákjai. A ránk következő héten hétfőn és kedden 8h-kor reggeli áhítatot tartunk ezen a helyen, valamint hétfőtől péntekig minden este 5h-tól bűnbánati istentiszteletet. Vasárnap délelőtt 10h-tól Advent 4. vasárnapján ünnepi istentiszteletet tartunk itt a közösségi házban, majd vasárnap délután 5h-tól ismét ünnepi alkalomra kerül sor ezen a helyen.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. december 9.)

 • December 2-án, vasárnap déli 12h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy földi pályáját megfutva, életének 94. évében elköltözött a minden élők útján Nagy Margit testvérünk, kinek földi sátorháza a Gyöngyvirág út 12. szám alatt állott. Temetésére csütörtökön délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje Jób könyvéből, az 5. fejezet 26. verséből hangzott: „Érett korban térsz a sírba, ahogyan a kévéket idejében takarítsák be.” Temetéséig minden reggel 8h-kor az ő emlékére szóltak a harangok.
 • Istenünk Lelke legyen a gyászoló szívek eredményes vigasztalója. Ámen.
 • December 4-én, kedden délelőtt ½11h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy özv. Bohácsi Józsefné született Varga Margit asszonytestvérünk, aki a Vasút út 15. szám alatt lakott, 85esztendős földi vándorlását befejezve elköltözött az Örökkévalóságba. Temetésére a ránk következő csütörtökön délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szólnak a harangok.
 • A Mindenható Isten Szent Lelke és igéje által legyen a hátramaradottak támasza. Ámen. 
 • Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten elkészült a csigatészta a karácsonyi csomagokba. Isten iránti hálával mondunk köszönetet erről a helyről is a lelkes csigatészta pencergetőknek. Köszönjük szépen szolgálatukat.
 • Ezzel kapcsolatban hirdetem, hogy még lehet adományokkal és felajánlásokkal támogatni a karácsonyi csomagok elkészítését. Akit a Lélek erre indít, annak adományait nagy szeretettel várjuk továbbra is.
 • Hirdetjük a testvéreknek, hogy akik még nem vették át a megrendelt Bibliaolvasó Kalauzokat, azok az istentisztelet után még átvehetik a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól tartjuk családi istentiszteletünket itt a közösségi házban, melyen intézményünk alsó tagozatos diákjai adják elő ünnepi műsorukat. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk ezen a helyen, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatra kerül sor szintén itt a Kálvinban. Kedden délután ½3h-tól Adventi Kiállításra és Vásárra hívogatjuk a testvéreket, melyen művészeti tagozatos diákjaink munkáit lehet megtekinteni és egy jótékonysági vásár keretei között megvásárolni. Az alkalom szintén ezen a helyen lesz megtartva. Csütörtökön a megszokott módon tartjuk hétközi istentiszteletünket. Szombaton 10h-tól a Szivárványház lakói várnak bennünket ünnepi műsorral melyre az intézményük tornacsarnokában kerül majd sor. Vasárnap délelőtt 10h-tól ismét családi alkalmunk lesz ezen a helyen, melyen óvodásaink kedveskednek ünnepi műsorral, majd este 4h-tól intézményünk felső tagozatos diákjai szolgálnak közöttünk.  
 • Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések (2018. december 2.)

 • November 26-án, hétfőn délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Nagy Pál Gusztávra, a Debreceni Orvostudomány Egyetem nyugalmazott tanárára, aki 7éven keresztül itt Tiszafüreden is tanított. 87esztendős földi pályáról tért meg az Örökkévalóságba, és temetésére a harangszó időpontjában kerül sor Debrecenben.
 • A Mindenható Isten kegyelme adjon vigasztalást a gyászban élők számára.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól tartjuk első adventi családi alkalmunkat itt a közösségi házban, a város református diákjainak közreműködésével. Hétfőn és kedden a csigatészta készítés okán a rendszeres alkalmaink elmaradnak. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk ezen a helyen. Advent II. vasárnapján délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre hívogat a harag szava, majd délután 4h-tól családi vasárnapra hívogatjuk a testvéreket, melyen iskolánk alsós diákjai szolgálnak ünnepi műsorral kedveskedve a gyülekezet tagjainak.
 • Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.