2018. november hónap bejegyzései

Hirdetések (2018. november 18.)

 • November 7-én, szerdán délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Póka Dezső atyánkfia, aki a Domaházi út 12/a. szám alatti lakosunk volt életének 62esztendős pályáját megfutva költözött el az örökkévalóságba. Temetése napjáig minden napon reggel 8h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére az elmúlt pénteken, tehát november 16-án délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Ámós próféta könyvéből, a 3. fejezet 6. verséből hangzott: „Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-é meg a nép? Vajjon lehet-é baj a városban, a mit nem az Úr szerezne?
 • Az Úr adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • November 12-én, hétfőn délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Nagytiszteletű Bihari Dezső nyugalmazott lelkipásztor testvérünkre kinek földi sátorháza a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 44. szám alatt állott, és idén szeptemberben életének 84esztendős földi szolgálatát befejezve ment előre a minden élők útján.
 • Az Úr kegyelme a Szentlélek ereje által legyen a hátramaradottak eredményes vigasztalója.
 • Ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat. Akik adományaikkal szeretnének hozzájárulni tevékenységünkhöz, azok már jelezhetik szándékukat, illetve át is adhatják adományaikat alkalmunk után a Lelkipásztori Hivatalban. Isten áldja meg a jókedvű adakozót és tartsa meg szívének indulatát.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután hétzáró alkalmunkat este 5h-kor tartjuk a megszokott módon ezen a helyen. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot szintén itt, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-kor reggeli áhítatot tartunk itt, a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi istentiszteletre hívogat a harang szava, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet és gyermek istentiszteletet tartunk itt a közösségi házban és délután 5h-kor pedig itt, a közösségi házban kerül sor a Mécses elnevezésű alkalmunkra. Témánk a horoszkóp!
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. november 11.)

 • November 7-én, szerdán délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Póka Dezső atyánkfia, aki a Domaházi út 12/a. szám alatti lakosunk volt életének 62esztendős pályáját megfutva költözött el az örökkévalóságba. Temetése napjáig minden napon reggel 8h-kor, és ma 11h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő pénteken, tehát november 16-án délelőtt 11h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • Az Úr adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Szintén november 7-én, déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Balla Zsigmondné született Szeli Margit Sarolta asszonytestvérükre, aki a Debreceni út 78. szám alatt lakott és 15évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Az Úr adjon áldott emlékeket a hátramaradottak számára.
 • Megérkeztek a Kálvin Kalendáriumok és a Bibliaolvasó Kalauzok. A rendeléseket már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.    
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután hétzáró alkalmunkat este 5h-kor tartjuk a megszokott módon ezen a helyen. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot szintén itt, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-kor reggeli áhítatot tartunk itt, a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi istentiszteletre hívogat a harang szava, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk itt a közösségi házban és délután 5h-kor pedig a megszokott módon megtartjuk hétzáró istentiszteletünket itt, a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. november 4.)

– Október 30-án, kedden és november 2-án pénteken este 6h-kor harangszóval emlékeztünk Poczok Mártonné született Nagy Margit asszonytestvérünkre, aki a Kereszt út 10. szám alatti lakos volt és 10évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.

– November 2-án, pénteken délelőtt ½11h-kor László Mihályné született Csontos Irma emlékére szóltak a harangok, aki Egerben a Vallon úton lakott és 5évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.

– November 3-án, szombaton délelőtt 10h-kor Fehér Péter atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki a Görbe út 7. szám alatt lakott és 9évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.

– Az Úr adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.    

– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután hétzáró alkalmunk a megszokott módom elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-kor tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbára kerül sor, kérjünk az érintetteket, hogy erre az alkalomra a karácsonyi kottákat is hozzák magukkal. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi istentiszteletre hívogat a harang szava, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk itt a közösségi házban és gyermek istentiszteletet a művészeti tanszak épületében (a gyerekek a közösségi házban gyülekezzenek majd, onnan vonulunk át közösen). Délután 5h-kor pedig a megszokott módon megtartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban.

– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.