2018. október hónap bejegyzései

Hirdetések (2018. október 28.)

 • Október 9-én, kedden délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Bana Zsigmondra és ifj. Bana Zsigmondra, akik a Szabadság úton laktak és 29 ill. 18esztenővel ezelőtt hagyták maguk mögött ezt az árnyékvilágot. 
 • Október 10-én szerdán délután 1h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Kun Ilona testvérünk, földi pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Temetéséről még intézkednek.
 • Október 12-én, pénteken délelőtt ½10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Nagy Károlyné született Fazekas Piroska asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Téglás út 24. szám alatt állt, életének 91. esztendejében hazatért Teremtő Urához. Október 13-án, szombaton, valamint temetése napjáig minden napon délelőtt ½10h-kor, és ma 11h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő héten, csütörtökön délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
 •  Az Úr adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára, akár friss, akár csituló gyászban is telnek napjaik. 
 • Hirdetem a testvéreknek, hogy a ránk következő héten, hétfőtől péntekig szabadáságon leszek, de a Lelkipásztori Hivatal ennek ellenére is a megszokott módon tart majd nyitva. A helyettesítés szolgálatát távollétemben Nt. Kéki Ibolya tiszaszőlősi lelkipásztor látja el.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-tól a Kálvin közösségi házban tartjuk a soron következő „Mécses”-t. A téma a keresztyénség és az iszlám. Hétfőn este 5h-kor a bibliaóra elmarad. Csütörtökön 5h-tól hétközi istentiszteletre kerül sor, azt követően pedig imaóra a parókián. Vasárnap a megszokott módon 10h-tól tartunk istentiszteletet, majd délután 5h-tól hétzáró alkalmat tartunk a Kálvinban.
 • Alkalmainkra szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és gyülekezetünk Őriző Pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. október 21.)

 • Október 10-én szerdán délután 1h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Kun Ilona testvérünk, aki a Platán Idősotthon lakója volt földi életének 87esztendős pályáját megfutva elöltözött az Örökkévalóságba. Búcsúztatására templomunkban kerül sor október 24-én, délelőtt 11h-kor.
 • Október 12-én, pénteken délelőtt ½10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Nagy Károlyné született Fazekas Piroska asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Téglás út 24. szám alatt állt, életének 91. esztendejében hazatért Teremtő Urához. Temetése napjáig minden napon délelőtt ½10h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére az elmúlt héten, csütörtökön délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Az igeszolgálatot a helyettes, Nt. Kéki Ibolya tiszaszőlősi lelkipásztor látta el.
 • Október 20-án déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Mihály atyánkfiára, aki a Húszöles út 128. szám alatti lakos volt és 10évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hívását.
 •  Az Úr adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára, akár friss, akár csituló gyászban is telnek napjaik.
 • Október 20-án, szombaton délután 3h-kor itt a templomban erősítette meg 50esztendős házassági szövetségét Fekete Máté fitestvérünk és hitvese. Az Úr adjon áldást további életükre és családjukra.  
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Az istentisztelet után átvonulunk a Városháza elé és ott folytatjuk ünnepi megemlékezésünket. Ma este 5h-tól a Kálvin közösségi házban tartjuk hétzáró alkalmunkat. Hétfőn este 5h-kor a bibliaóra elmarad. Csütörtökön 5h-tól hétközi istentiszteletre kerül sor, azt követően pedig imaóra lesz a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-tól családi kibocsátó istentiszteletet tartunk itt a templomban, majd délután 3h-tól a Kálvinban kerül sor a Református Nyugdíjasok Napjára.
 • Alkalmainkra szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és gyülekezetünk Őriző Pásztora. Ámen.