2018. augusztus hónap bejegyzései

Hirdetések (2018. augusztus 26.)

 • Augusztus 11-én, ¼ 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Urbán Jánosné született Irházi Mária asszonytestvérünk megtért az Örökkévalóságba. Temetésére az elmúlt szerdán délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 73. zsoltár, 26. verséből: „Ha elenyészik is testem és szívem, Szívemnek kősziklája és örökségem Te maradsz Istenem, örökké!” Ámen.
 • A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Augusztus 23-án, csütörtökön délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Balogh Mihály atyánkfiára, aki az Aradi vértanúk út 8/a. szám alatt lakott és 25évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • 24-én, pénteken délelőtt 11h-kor Nesuta Lászlóné született Balogh Etelka asszonytestvérünkre emlékezve szóltak harangjaink, kinek földi sátorháza a Józsa út 8. szám alatt állott, és 15évvel ezelőtt költözött előre Isten Országába.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután – a megszokott módon a hétzáró istentisztelet elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd azt követően imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
 • – Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. augusztus 19.

 • Augusztus 11-én, ¼ 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Urbán Jánosné asszonytestvérünk megtért az Örökkévalóságba. Temetésére a ránk következő szerdán délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután – a megszokott módon a hétzáró istentisztelet elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd azt követően imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
 • – Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. augusztus 12.

 • Augusztus 2-án délelőtt ½9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Dögei Imréné született Kovács Mária asszonytestvérünket, aki az Ifjúság út 11. szám alatti lakosunk volt, életének 83. esztendejében hazahívta a Minden Kegyelem Ura. Temetésére az elmúlt hétfőn délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 66. zsoltár 8. és 10. verseiből: „Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát. (…) Mert megpróbáltál minket, óh Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt.” Az Úr kegyelmes jelenléte adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Szintén hétfőn, délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Koncz Károly testvérünkre, aki a Szegfű út 3. szám alatti lakos volt és 7évvel ezelőtt hallotta meg a Mindenható Isten hazahívó szavát.
 • Hétfőn és kedden délelőtt 11h-kor Áncsán Jánosné született Fodor Gizella asszonytestvérünkre emlékezve szólnak a harangok, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt tette le életét az Örökkévaló Isten kezébe.
 • 9-én, csütörtökön este 6h-kor harangszóval emlékeztünk Szabó Ilona asszonytestvérünkre, aki a Nyergesek út 10/a szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • 11-én, szombaton este hat órakor Csordás Kálmán atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki a Gyöngyvirág út 20. szám alatt lakott és 29évvel ezelőtt költözött előre az Örökkévalóságba.
 • Az Úr kegyelme adjon áldott emlékezést és vigasztalást a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Az istentisztelet után egy rövid nőszövetségi megbeszélést tartunk itt a templomban.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőtől péntekik minden este 5h-tól bünbánati istentiszteletet tartunk szintén a közösségi Házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre kerül majd sor, melye az Úrnak Szent Asztalát is megterítjük, és délután a megszokott módon az istentisztelet elmarad.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. augusztus 5.

 • Augusztus 2-án délelőtt ½9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Dögei Imréné született Kovács Mária asszonytestvérünket, aki az Ifjúság út 11. szám alatti lakosunk volt, életének 83. esztendejében hazahívta a Minden Kegyelem Ura. Pénteken és szombaton 11h-kor, valamint ma este 6h-kor a második harangszó az ő emlékére szól. Temetésére a ránk következő hétfőn délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Úr kegyelmes jelenléte adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Szintén 2-án délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Balázsi Sándorné született Árva Julianna asszonytestvérünkre, aki a Muhi út 5. szám alatt lakott és 8évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Augusztus 3-án, délelőtt 9h-kor Németh Imre emlékére szóltak harangjaink, aki a Bán Zsigmond út 38. szám alatt lakott és 7évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után, valamint este 6h-kor is Áncsán Jánosné született Fodor Gizella asszonytestvérünkre emlékezve szólnak a harangok, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt tette le életét az Örökkévaló Isten kezébe.
 • Ma ½12h-kor Bartha Mártonné született Búzás Margit emlékére szólnak harangjaink, aki 20évvel ezelőtt költözött előre a minden élők útján és földi sátorháza a Bartók Béla út 28. szám alatt állt.
 • Az Úr kegyelme adjon áldott emlékezést és vigasztalást a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Az istentisztelet után egy rövid nőszövetségi megbeszélést tartunk itt a templomban.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Szerdán este 5h-tól énekkari összpróbára kerül sor a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.