2018. július hónap bejegyzései

Hirdetések 2018. július 29.

 • Július 28-án, szombaton délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Bana Zsigmondné született Biriszló Erzsébet aki a Szabadság úton lakott és Nagy Istvánné született Bana Piroska aki a Debreceni úton lakott, és 10- illetve 9évvel ezelőtt költöztek az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után Fridrik János atyánkfia emlékére szólnak a harangok, aki az Igari út 30. szám alatti lakos volt és 6évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Az Úr kegyelme adjon vigasztalást és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Mai perselypénzünk teljes összegét a nagydobronyi egyházközség számára ajánljuk fel, akiknek leégett a gyülekezeti termük és az óvodájuk Kárpátalján.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk az Én Igém elnevezésű alkalmunkat a közösségi házban. Az igét Kiss Attila testvérünk hozza. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. július 22.

  • Július 5-én, csütörtökön déli 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy az Örökkévaló Isten 90esztendős földi pályafutás után hazahívta Kalóz Sándor atyánkfiát, aki az Arany János út 19. szám alatt lakott. Temetése napjáig minden napon, és ma déli 12h-kor az ő emlékére szólnak harangjaink. Temetésére az elmúlt kedden, délután ½3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Pál apostolnak az Efézusi leveléből, az 5. fejezet 15-17. verseiből hangzott: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” A Mindenható Isten kegyelmes jelenléte csillapítsa a gyászolók fájdalmát, és adjon számunkra áldott emlékezetet.
  • Július 11-én, szerdán délelőtt 9h-kor ismét csendítettünk, mivel 71esztendős földi életét Isten kezébe letette Nagy Lászlóné született Herczeg Erzsébet asszonytestvérünk, aki az Igari út 1/a. alatti lakos volt. Temetésére az elmúlt pénteken délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztaló igéi János evangéliumából, a 6. fejezet 27. verséből hirdették a feltámadás reménységét: „Ne veszendő eledelért munkálkodjatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten.” Az Úr adjon vigasztalást és örök életre szóló reménységet a hátramaradottak számára.
  • Július 16-án, hétfőn délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Erdei Lajos atyánkfiára, aki a Belsőfokpart út 8. szám alatt lakott és 50évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Szintén 16-án, ½11h-kor ismét csendítés hangzott jelezve, hogy Balázs József egykori presbiter testvérünk, kinek földi sátorháza a Feszty Árpád út 43. szám alatt állt, 73földi esztendős vándorlás után megtért Teremtő Urához. Búcsúztatására július 20-án, pénteken délelőtt 9h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje Mózes első könyvéből szólt, a 27. fejezet 1-2. verseiből: „Amikor Izsák megöregedett, és annyira meghomályosodott a szeme, hogy nem látott, behívta a nagyobbik fiát, Ézsaut, és így szólt hozzá: Fiam! Az felelt neki: Itt vagyok. Izsák ezt mondta: Lásd én megöregedtem, nem tudom halálom napját.” Az Úristen kegyelmes vigasztalása adjon erőt és reménységet a hátramaradott gyászoló szívek számára.
 • Mai alkalmunk után harangszóval emlékezünk Tokaji Kálmán testvérünkre, aki a Nyúl út 7. szám alatt lakott és 27évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot.
 • A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.

 

 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. július 15.

 • Július 5-én, csütörtökön déli 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy az Örökkévaló Isten 90esztendős földi pályafutás után hazahívta Kalóz Sándor atyánkfiát, aki az Arany János út 19. szám alatt lakott. Az elmúlt héten minden napon, és ma déli 12h-kor is az ő emlékére szólnak harangjaink. Temetésére a ránk következő kedden, délután ½3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Mindenható Isten kegyelmes jelenléte csillapítsa a gyászolók fájdalmát, és adjon számunkra áldott emlékezetet.
 • Július 11-én, szerdán délelőtt 9h-kor ismét csendítettünk, mivel 71esztendős földi életét Isten kezébe letette Nagy Lászlóné született Herczeg Erzsébet asszonytestvérünk, aki az Igari út 1/a. alatti lakos volt. Temetésére a jövő héten pénteken délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Úr adjon vigasztalást és reménységet a hátramaradottak számára.
 • Július 13-án, pénteken délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Fehér Imréné született Kulcsár Piroska asszonytestvérünkre, aki a Dózsa György úton lakott és 8évvel ezelőtt költözött el Isten Örök Országába.
 • Az Úristen adjon megbékélést és áldott emlékezést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este 5h-kor bibliaórát tartunk a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. július 8.

 • Július 2-án, hétfőn csendítéssel jeleztük, hogy Tóth Gáborné született Gulyás Sarolta Eszter asszonytestvérünk, aki a Szabadság út 1. szám alatti lakos volt, életének 86. esztendejében maga mögött hagyta ezt a látható világot. Temetésére július 5-én, csütörtökön délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje János evangéliumából, a 10. fejezet 27-29. verseiből hangzott: Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” Ámen. Mai alkalmunk után tőlünk elköltözött és Urához megtért asszonytestvérünk emlékére szólnak harangjaink. A Mindenható Isten kegyelmes jelenléte csillapítsa a gyászolók fájdalmát, és adjon számunkra áldott emlékezetet.
 • Július 5-én, délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Zsódi Lajos atyánkfiára, aki a Feszty Árpád úton lakott és 4évvel ezelőtt hallotta meg a Mindenható hívó szavát.
 • Szintén csütörtökön déli 12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy az Örökkévaló Isten lezárta Kalóz Sándor atyánkfia, aki az Arany János út 19. szám alatt lakott földi vándorlásának 90esztendős szakaszát. Pénteken, szombaton és ma déli 12h-kor az ő emlékére szólnak harangjaink. Temetéséről még intézkednek.
 • Szintén 5-én este 6h-kor Takács Jánosné született Tapasztó Eszter emlékére szóltak a harangok, aki a Csatlós út 1. szám alatt lakott és 15évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Az Úristen adjon megbékélést és áldott emlékezést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy július 5-én, a Város Napján – Ozsváth Jánost, a Bán Zsigmond Református Általános Iskola AMI és Óvoda Intézményvezetőjét a “Tiszafüred Város Kultúrájáért” elismerő címmel tüntették ki. Szívből gratulálunk és Isten áldását kívánjuk további szolgálataira!
 • Hallgassuk meg heti rendünket: A ránk következő héten szabadságon leszek, ezért e lelkészi ügyelet szolgálatát Nt. Fodor Gusztáv tiszaderzsi lelkipásztor látja el. Mivel azonban Nagytiszteletű Úrnak az elmúlt héten született meg a gyermeke az igeszolgálatok hétfőn és csütörtökön elmaradnak. Vasárnap délelőtt a megszokott módon 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartjunk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. július 1.

 • Június 20-án, szerdán délután 3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy László Mihály atyánkfia, aki Egerben a Vallon út 25. szám alatt lakott, 87esztendős pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Búcsúztatására templomunkban került sor az elmúlt hétfőn, délután 2h-kor. Ravatala mellett Isten igéje a Zsidókhoz írt levélből hangzott, a 11. fejezet 13. és 14. verseiből: „Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek.” Mai alkalmunk után a második harangszó tőlünk elköltözött testvérünk emlékére szól majd. Az Úr adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Június 28-án, délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Kulcsár Imréné született Hüse Piroska asszonytestvérünkre, aki a Húszöles úton lakott és 54évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után az első harangszó Németh Jánosné született Hüse Erzsébet emlékére szól, aki a Feszty Árpád út 72szám alatti lakos volt és 16évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
 • Ma este 6h-kor Csordás Kálmánné született Mató Eszter emlékére szólalnak meg harangjaink, aki a Gyöngyvirág út 20. szám alatt lakott és 10évvel ezelőtt költözött Isten Örök Országába.
 • Az Úr adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Június 29-én, pénteken délután ½5h-kor az ócsai református templomban kérték közös életükre Isten áldását Kolozsvári Ádám – Kolozsvári Imre és Nesuta Etelka fiúgyermeke és Kétyi Kinga – Kétyi Tibor és Goldschmidt Éva leánygyermeke. Az Őrök Isten tartsa meg őket az Ő szövetségébe és kísérje életüket az Örökkévalóságig.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Csütörtökön a délutáni alkalom elmarad. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.