2018. május hónap bejegyzései

Hirdetések (2018. május 27.)

 • Május 25-én, pénteken délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Nagy Károly atyánkfiára, aki a Téglás út 24. szám alatt lakott és 29évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba. Az Úr adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Az elmúlt héten csütörtökön tartotta presbitériumunk a soronkövetkező gyűlését, melyen egyetlen határozat született, amit most a törvényeknek megfelelően ismertetek: 10/2018. Presbitériumi Határozat – A Tiszafüredi Református Egyházközség presbitériuma ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a gyülekezet fenntartásában működő Bán Zsigmond Református Általános Iskola AMI és Óvoda Alapító Okiratát. A módosítás egyfelől érinti az intézménybe felvehető gyereklétszámot, melyet a presbitérium 288főről 330főre emel, másfelől a gyülekezet tulajdonában lévő Tiszafüred Fő út 7. szám alatti ingatlant, mint az Intézmény Telephelyét jelöli meg.
 • Az elmúlt szombaton délelőtt került sor a SzeretetHíd elnevezésű alkalmunkra. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal, vagy adományaikkal, vagy mindkettővel segítették a program megvalósítását.
 • A ránk következő szombaton délután 1h-kor veszi kezdetét a VI. Református Gyermeknap. A hirdetéseknek megfelelően lesznek csapatversenyek, ugrálóvár kicsiknek és nagyoknak, arcfestés és kreatív foglalkozások, és délután 3h-kor fellép a közösségi házban a Kis Kata Zenekar Erre az alkalomra is szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat.
 • Ma először hirdetjük, hogy június 9-én, délután 5h-kor templomunkban kérik házassági szövetségükre Isten áldását: Kaviszánszki György – Kavisánszki György és Német Erzsébet fiúgyermeke és Kéri Viktória – Kéri István és Zabolai Csilla leánygyermeke. Legyünk mi magun k is tanúi örömüknek az ünnepi istentiszteleten.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk a következő „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat a közösségi házban. Az igét hozza: Balajti István. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Szerdán délután ½5h-tól a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban, azt követően pedig ½6h-tól a szoprán és az alt szólam. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Szombaton délután 1h-tól kerül sor a VI. Református Gyermeknapra a már hirdetett módon. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. május 20.)

 • Az elmúlt csütörtökön délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Garabecz Sándor és Szúnyog Erzsébet testvéreinkre.
 • A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy május 24-én, csütörtökön a hétközi istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk a Kálvinban. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő pénteken, tehát május 25-én délután 5h-tól tartjuk soron következő nőszövetségi bibliaóránkat és megbeszélésünket szintén a Kálvinban. Szeretettel várjuk kedves mindnyájukat!
 • Ma délután 5h-kor tartunk ünnepi alkalmat a közösségi házban. Pünkösdhétfőn délelőtt 10h-tól itt a templomban tartunk ünnepi istentiszteletet, majd délután 5h-kor kezdetét veszi ünnepi koncertünk itt a templomban. Fellép a Szőke Tisza Népzenei Együttes és Az Egyeki Népdalkör, a Fekete László Zeneiskola Tündérrózsa Gyermekkara, valamint gyülekezetünk énekkara, kamarakórusa és a Bán Zsigmond Református Gyermekkórus. Nagy szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat erre az alkalomra is. A ránk következő héten, csütörtökön 5h-kor tarjuk hétközi istentiszteletünket a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket. Majd délután 5h-kor megtartjuk a 2018. év első „Én Igém” alkalmát, melyre az igéjét Balajti István atyánkfia hozza.
 • Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Isten éltesse az Anyaszentegyházat! Áldott Pünkösdöt kívánunk kedves mindnyájuknak! Ámen.

Hirdetések (2018. május 13.)

 • Május 7-én, hétfőn délelőtt 10h-kor Kulcsár Imre testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Húszöles úton lakott és 29évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Május 8-án, kedden délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Fehér Péterné született Erdei Erzsébet asszonytestvérünkre, aki a Görbe út 7. szám alatt lakott és 11évvel ezelőtt költözött haza Isten országába.
 • Maga a Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Hallgassuk meg a ránk következő hét ünnepi rendjét: Ma a délutáni istentisztelet a megszokott módon elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a templomban. Hétfőtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati istentiszteletet a közösségi házban. Pünkösd vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, ezen az alkalmunkon az Úrnak szent asztalát is megterítjük. Majd vasárnap délután 5h-kor, ünnepi istentisztelettel tartunk a közösségi házban. Pünkösd hétfőn délelőtt 10h-kor ismét ünnepi istentiszteletre hívogat majd a harang szava, s délután 5h-tól kerül majd sor ünnepi koncertünkre.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.