2018. április hónap bejegyzései

Hirdetések (2018. április 29.)

 • Április 13-án, délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Szoboszlai Mihály testvérünk, aki a Csatlós út 2. szám alatt lakott életének 91. esztendejében tragikus hirtelenséggel hagyta hátra ezt az általunk ismert világot. Mai alkalmunk után a 2. harangszó az ő emlékére szólal meg. Temetésére az elmúlt hétfőn délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Ézsaiás próféta könyvéből a 40. fejezet 30-31. verseiből szóltak: „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
 • A Kegyelem Ura adjon vigasztalódást a hátramaradottak számára.
 • Április 16-án, hétfőn délelőtt ½12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Virág Józsefné született László Erzsébet, aki a Belsőkertsor út 10. szám alatt lakott 95esztendős pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba. Mai alkalmunk után az 1. harangszó az ő emlékére szól. Temetésére az elmúlt, pénteken délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Lukács evangéliumából, a 8. fejezet 50. verséből hangzott: „Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt: Ne félj, csak higgy.
 • A Kegyelmes Isten adjon megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Április 20-án, pénteken délelőtt ½9h-kor csendítéssel hirdettük, hogy földi pályafutásának 88esztendős szakaszát befejezte Balázsi Sándor, egykori gondnok testvérünk, aki a Muhi út 5. szám alatt lakott. Hétfőn délelőtt 9h-kor, déli12h-kor és délután 4h-kor, valamint kedden délelőtt 9h-kot, és déli12h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére az elmúlt kedden, délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Lukács evangéliumából, a 12. fejezet 42-44. verseiből hangzott: „Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál! Bizony, mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt.
 • Istenünk örök kegyelme adjon megbékélést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Április 24-én, délelőtt ¼10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 84. esztendejében megtért Teremtő Urához Fehér Lajosné született Nemes Ida asszonytestvérük, kinek földi sátorháza a Kereszt út 7. szám alatt állt. Keddtől szombatig minden napon délelőtt 11h-kor, valamit ma délután 1h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő szerdán délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • Istenünk Szent Lelke legyen a gyászoló család eredményes vigasztalója.
 • Április 26-án, csütörtökön déli12h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Mihályné született Tokaji Mária asszonytestvérünkre, aki a Húszöles út 128. szám alatt lakott és 4évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Istenünk kegyelmes jelenléte adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán, délután 5h-tól tartunk összpróbát a Közösségi Házban.
 • Ezzel kapcsolatban hirdetem a testvéreknek, hogy énekkarunk tagfelvételt hirdet. Akik szívesen csatlakoznának, azokat nagy szeretettel hívják és várják soraikba. Lehet bátran jelentkezni.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn és csütörtökön az alkalmaink elmaradnak! Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a Közösségi Házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a Közösségi Házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. április 22.)

 • Április 13-án, délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Szoboszlai Mihály testvérünk, aki a Csatlós út 2. szám alatt lakott életének 91. esztendejében tragikus hirtelenséggel hagyta hátra ezt az általunk ismert világot. Ma délután 3h-kor az ő emlékére szólnak a harangok Temetésére a ránk következő hétfőn délután 3h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A Kegyelem Ura adjon vigasztalódást a hátramaradottak számára.
 • Április 16-án, hétfőn délelőtt ½12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Virág Józsefné született László Erzsébet, aki a Belsőkertsor út 10. szám alatt lakott 95esztendős pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba. Mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő héten, pénteken délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Kegyelmes Isten adjon megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Április 18-án, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Vécsei István atyánkfiára, aki az Arany János út 31. szám alatti lakos volt és 18évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Április 20-án, pénteken délelőtt ½9h-kor csendítéssel hirdettük, hogy földi pályafutásának 88esztendős szakaszát befejezte Balázsi Sándor, egykori gondnok testvérünk, aki a Muhi út 5. szám alatt lakott. Pénteken, szombaton és ma déli 12h-kor az ő emlékére szólnak harangjaink. Temetésére a ránk következő kedden, délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Istenünk örök kegyelme adjon megbékélést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán, délután 5h-tól tartunk összpróbát a Közösségi Házban.
 • Ezzel kapcsolatban hirdetem a testvéreknek, hogy énekkarunk tagfelvételt hirdet. Akik szívesen csatlakoznának, azokat nagy szeretettel hívják és várják soraikba. Lehet bátran jelentkezni.
 • A Szivárvány Ház lakóinka meghívását tolmácsolva szeretettel hívjuk a testvéreket a Szivárvány Ház anyák napi műsorára, melyre április 28-án, délelőtt 10h-kor kerül majd sor az intézményük tornacsarnokában.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül sor ugyancsak a Közösségi Házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a Közösségi Házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. április 15.)

 • Április 11-én, délelőtt ½12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Oláh Lajos Tiszafüredről elszármazott atyánkfia, aki Őrbottyánban a Rákóczi út 224. szám alatt lakott 75esztendős földi pályáját megfutva tért meg Teremtő Urához. A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Szintén 11-én déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Fodor Istvánné született Berta Margit egykori presbiter testvérünkre, aki az Akácfa út 6. szám alatt lakott és 5évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Április 13-án, pénteken délelőtt 10h-kor Fodor László emlékére szóltak harangjaink, aki a Húszölet út 35. szám alatt lakott és 14évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Ugyancsak 13-án, délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Szoboszlai Mihály testvérünk, aki a Csatlós út 2. szám alatt lakott életének 91. esztendejében tragikus hirtelenséggel hagyta hátra ezt az általunk ismert világot. Temetéséről még intézkednek.
 • A Kegyelem Ura adjon vigasztalódást a hátramaradottak számára.
 • A Szivárvány Ház lakóinka meghívását tolmácsolva szeretettel hívjuk a testvéreket a Szivárvány Ház anyák napi műsorára, melyre április 28-án, délelőtt 10h-kor kerül majd sor az intézményük tornacsarnokában.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül sor ugyancsak a Közösségi Házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a Közösségi Házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. április 8.)

 • Március 28-án, szerdán déli 12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Veres Zoltánné született Szűcs Piroska asszonytestvérünk 76esztendős korában megtért Teremtőjéhez. Temetésére az elmúlt héten, kedden délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett a vigasztalás igéi a 124. zsoltár 1. és 3. verseiből szóltak: „Ha nem az Úr az, a ki velünk volt (…) Akkor elevenen nyeltek volna el minket…” Istenünk vigasztalása kísérje a gyászoló családot.
 • Április 3-án, kedden délelőtt ½11h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Pallagi Imre atyánkfia, aki a Belsőfokpart út 41. szám alatti lakos volt, földi pályájának 74esztendős szakaszát megfutva költözött az Örökkévalóságba. Mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak harangjaink. Temetésére az elmúlt pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk vigasztalása a Római levélből, a 14. fejezet 7. verséből hangzott: „Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának;” Az Úr Isten kegyelmes jelenléte legyen a gyászoló család eredményes vigasztalása.
 • Szintén április 3-án, kedden déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Takács Istvánné született Labancz Margit asszonytestvérünkre, aki a Sárgarigó út 17. szám alatti lakosunk volt.
 • Április 5-én, csütörtökön reggel 8h-kor Hajdú Károly emlékére szóltak a harangok, aki az Ady Endre út 14/a. szám alatt lakott és 9évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a friss és a csituló gyászban élő testvérek számára egyaránt.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet tartunk a Közösségi Házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd azt követően a konfirmandus szülők számára tartunk megbeszélést a Közösségi Házban. Vasárnap délután 5h-tól pedig megtartjuk hétzáró istentiszteletünket ugyancsak a Közösségi Házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. április 1.)

 • Március 28-án, szerdán déli 12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Veres Zoltánné született Szűcs Piroska asszonytestvérünk 76esztendős korában megtért Teremtőjéhez. Temetésére a ránk következő héten, kedden délután 3h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Istenünk vigasztalása kísérje a gyászoló családot.
 • Március 29-én, Nagycsütörtökön délelőtt 9h40p-kor harangszóval emlékeztünk Kollányi György egykori gazdasági gondnok atyánkfiára, aki az Igari út 60. szám alatti lakos volt, és 1évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot.
 • Március 30-án, Nagypénteken déli 12h-kor Horváth István egykori presbiter testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Balogh út 12. szám alatt lakott és 4évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Az Úr Isten kegyelmes jelenléte legyen a hátramaradottak vigasztalása.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól ismét ünnepi alkalmat tartunk, de már a közösségi házban. Hétfőn délelőtt 10h-tól szintén a közösségi házban tartjuk ünnepzáró alkalmunkat. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket (melyet már ismét a templomban tartunk), majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora.
 • Végezetre kívánok kedves mindnyájoknak nem csak kellemes, de áldott és békés húsvéti ünnepeket. A feltámadott Úr Krisztus legyen a mi hitünknek szilárd alapja! Ámen.