2018-03-19 nap bejegyzései

Hirdetések (2018. március 18.)

– Március 9-én déli 12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 69esztendős szakaszát megfutva megtért Teremtő Urához Somlóvári József atyánkfia, aki a Kornyikszőlő út 29. szám alatt lakott. Temetésére március 21-én, a ránk következő szerdán délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Március 15-től egészen temetése napjáig minden napon délután ½5h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló család minden tagjának támasza.
– Március 14-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Balázsi Endre egykori gondnoktestvérünkre, aki a Temető út 1. szám alatt lakott és 25évvel ezelőtt tért meg Isten Örök Hajlékába.
– Szintén március 14-én, ¾2h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy László Andrásné született Hegedűs Edit asszonytestvérünk, akik a Semmelweis út 6. szám alatt lakott, földi életének 71esztendős szakaszát megfutva költözött Isten Országába. Temetésére a ránk következő pénteken délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délután 4h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A Minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
– Szintén március 14-én, szerdán délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Bíró János atyánkfiára, aki a Külsőfokpart út 50. szám alatti lakosunk volt és 4évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Március 17-én, szombaton reggel ½9h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 96esztendős pályáját megfutva megtért az Örökkévalóságba Ferenczi Sándorné született Tóth Mária asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza az Igari út 2. szám alatt állott. Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szólnak a harangjaink. Temetéséről még intézkednek. Az Örök Isten adjon áldott emlékezést és vigasztalást a gyászoló család minden tagja számára.
– Mai alkalmunk után Nesuta László atyánkfia emlékére szólnak a harangok, aki a Józsa úton lakott és 22évvel ezelőtt hagyta hátra ezt az általunk ismert világot.
– Ma délután 2h-kor Balogh Györgyné született Gömöri Erzsébet emlékre szólnak a harangok, aki dunaharaszti lakos volt és 5évvel ezelőtt költözött az Isten Országába.
– A Minden Kegyelem Örökkévaló Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a friss- és csituló gyászban élők számára egyaránt.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán 17h-tól tartunk összpróbát a Közösségi Házban.
– Virágvasárnapon az ünnepi istentisztelet után ebben az évben is megtartjuk hagyományos Virágvasárnapi Vásárunkat. Akik szeretnének hozzájárulni ehhez az alkalomhoz – házi készítésű süteményekkel, azoknak a felajánlásait pénteken 8-14h-között várjuk szeretettel a Lelkipásztori Hivatalban. Előre is köszönjük mindazoknak, akik jó szívvel veszik ki részüket ebből a szolgálatból, és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik már az elmúlt héten is segédkeztek a tésztakészítésben.
– A Virágvasárnapi Vásár teljes bevételét ebben az évben is a Szeretethíd és a Gyermeknap programjainak a finanszírozására fordítja a Nőszövetség.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a Közösségi Házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk, majd este 5h-tól bibliaórát. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a Közösségi Házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Virágvasárnap délelőtt 10h-kor családi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, de a délutáni alkalmunk – a törökszentmiklósi presbiteri konferencia okán elmarad. Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.