2018. március hónap bejegyzései

Hirdetések (2018. március 25.)

– Március 9-én déli 12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 69esztendős szakaszát megfutva megtért Teremtő Urához Somlóvári József atyánkfia, aki a Kornyikszőlő út 29. szám alatt lakott. Március 15-től egészen temetése napjáig minden napon délután ½5h-kor az ő emlékére szóltak a harangok és mai alkalmunk után is az ő emlékére szólalnak majd meg. Temetésére március 21-én, szerdán délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Jób könyvéből, a 19. fejezet 25. verséből hangzott „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló család minden tagjának támasza.

– Március 14-én, ¾2h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy László Andrásné született Hegedűs Edit asszonytestvérünk, akik a Semmelweis út 6. szám alatt lakott, földi életének 71esztendős szakaszát megfutva költözött Isten Országába. Temetésére az elmúlt pénteken délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délután 4h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. Ravatala mellett a vigasztalás igéje a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből, a 8. versből csendült föl: „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.” A Minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.

– Március 17-én, szombaton reggel ½9h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 96esztendős pályáját megfutva megtért az Örökkévalóságba Ferenczi Sándorné született Tóth Mária asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza az Igari út 2. szám alatt állott. Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szóltak a harangjaink. Temetésére az elmúlt héten pénteken délután ½1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk vigasztalása Pál apostolnak a Thesszalonikai gyülekezethez írt 1. leveléből, a 4. fejezet 9-12. verseiből vigasztalták a gyászoló családot: „A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre; és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire.” Az Örök Isten adjon áldott emlékezést és vigasztalást a gyászoló család minden tagja számára.

– Mai ünnepi istentiszteletünk után Nőszövetségünk ebben az évben is megtartja hagyományos Virágvasárnapi Vásárját a Közösségi Házban, melyre a záró ének után nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.

– Köszönjük mindazoknak, akik jó szívvel vették ki részüket ebből a szolgálatból, és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik segédkeztek a tésztakészítésben, illetve kézműves termékekkel, süteményekkel vagy egyéb adományokkal gyarapították a vásár kínálatát.

– A Virágvasárnapi Vásár teljes bevételét ebben az évben is a Szeretethíd és a Gyermeknap programjainak a finanszírozására fordítja a Nőszövetség.

– Végezetül hallgassunk meg heti- illetve ünnepi rendünket: Ma délután a hétzáró istentisztelet (a megszokott módon) elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bűnbánati alkalmat szintén a közösségi házban. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bűnbánati istentiszteletre kerül sor. Szerdán este 5h-kor megint csak bűnbánati alkalomra hívogat majd a harang szava. Nagycsütörtökön délután 5h-tól megterítjük az Úr Asztalát, Nagypénteken délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk, majd délután 5h-tól Passiót a közösségi házban. Húsvét vasárnap délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban, melyen ismét megterítjük az Úrnak Szent Asztalát, majd délután 5h-tól ismét ünnepi alkalomra hívogatjuk a testvéreket, melyet a közösségi házban tartunk. Húsvét hétfőn ünnepzáró alkalmunkat délelőtt 10h-tól tartjuk, szintén a közösségi házban.

– Ünnepi alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket szeretteiknek körében.

– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések (2018. március 18.)

– Március 9-én déli 12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 69esztendős szakaszát megfutva megtért Teremtő Urához Somlóvári József atyánkfia, aki a Kornyikszőlő út 29. szám alatt lakott. Temetésére március 21-én, a ránk következő szerdán délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Március 15-től egészen temetése napjáig minden napon délután ½5h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló család minden tagjának támasza.
– Március 14-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Balázsi Endre egykori gondnoktestvérünkre, aki a Temető út 1. szám alatt lakott és 25évvel ezelőtt tért meg Isten Örök Hajlékába.
– Szintén március 14-én, ¾2h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy László Andrásné született Hegedűs Edit asszonytestvérünk, akik a Semmelweis út 6. szám alatt lakott, földi életének 71esztendős szakaszát megfutva költözött Isten Országába. Temetésére a ránk következő pénteken délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délután 4h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A Minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
– Szintén március 14-én, szerdán délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Bíró János atyánkfiára, aki a Külsőfokpart út 50. szám alatti lakosunk volt és 4évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Március 17-én, szombaton reggel ½9h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 96esztendős pályáját megfutva megtért az Örökkévalóságba Ferenczi Sándorné született Tóth Mária asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza az Igari út 2. szám alatt állott. Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szólnak a harangjaink. Temetéséről még intézkednek. Az Örök Isten adjon áldott emlékezést és vigasztalást a gyászoló család minden tagja számára.
– Mai alkalmunk után Nesuta László atyánkfia emlékére szólnak a harangok, aki a Józsa úton lakott és 22évvel ezelőtt hagyta hátra ezt az általunk ismert világot.
– Ma délután 2h-kor Balogh Györgyné született Gömöri Erzsébet emlékre szólnak a harangok, aki dunaharaszti lakos volt és 5évvel ezelőtt költözött az Isten Országába.
– A Minden Kegyelem Örökkévaló Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a friss- és csituló gyászban élők számára egyaránt.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán 17h-tól tartunk összpróbát a Közösségi Házban.
– Virágvasárnapon az ünnepi istentisztelet után ebben az évben is megtartjuk hagyományos Virágvasárnapi Vásárunkat. Akik szeretnének hozzájárulni ehhez az alkalomhoz – házi készítésű süteményekkel, azoknak a felajánlásait pénteken 8-14h-között várjuk szeretettel a Lelkipásztori Hivatalban. Előre is köszönjük mindazoknak, akik jó szívvel veszik ki részüket ebből a szolgálatból, és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik már az elmúlt héten is segédkeztek a tésztakészítésben.
– A Virágvasárnapi Vásár teljes bevételét ebben az évben is a Szeretethíd és a Gyermeknap programjainak a finanszírozására fordítja a Nőszövetség.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a Közösségi Házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk, majd este 5h-tól bibliaórát. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a Közösségi Házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a Közösségi Házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Virágvasárnap délelőtt 10h-kor családi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, de a délutáni alkalmunk – a törökszentmiklósi presbiteri konferencia okán elmarad. Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. március 4.)

– Február 22-én, csütörtökön déli 12h-kor egymás után két csendítés is hangzott, mivel életének 64. esztendejében tragikus hirtelenséggel költözött az Örökkévalóságba Varkoly Bertalanné született Urbán Zsuzsanna egykori szalaszendi lakos és életének 74. évében Fehér Tibor egykori encsi lakos. Az elmúlt héten is hétfőtől szombatig délelőtt ½11h-kor emlékükre szóltak harangjaink. Temetésükre március 5-én, hétfőn délután 2h-kor kerül majd sor Szalaszenden, az alsószendi temetőben.
– Február 27-én délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Zsigmond egykori presbiter testvérünkre, aki a Táncsics út 3. szám alatt lakott és 48évvel ezelőtt tért meg az Örök Hajlékba.
– Március 3-án, szombaton déli 12h-kor id. Nagy Imre emlékére szóltak harangjaink, aki a Húszöles út 221. szám alatti lakos volt és 8évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot.
– Mai alkalmunk után Mócsán Gábor atyánkfiára emlékezve szólnak a harangok, aki a Nyulasszőlő út 22. szám alatta lakos volt és 6évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– A minden Kegyelem Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy az istentisztelet után egy rövid megbeszélést tartunk ezen a helyen.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn és kedden reggel a hétkezdő áhítat, valamint hétfőn a bibliaóra szintén elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentisztelet tartunk az követően pedig imaórát. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.