2017. december hónap bejegyzései

Hirdetések (2017. december 31.)

– December 24-én délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Szenteste hajnalán, 96esztendős földi pályáját megfutva hazatért Balogh Istvánné született Sisári Etelka asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a József Attila út 45. szám alatt állt. Temetésére december 29-én, pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig minden napon délután 1h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Ravatala mellett Isten vigasztalása az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvből, a 16. fejezet 25-26. verseiből hangzott: „Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.”
– December 25-én este 6h-kor és 26-én délután 2h-kor Józsa Józsefné született Jakab Katalin emlékére szóltak a harangok aki földi pályájának 95esztendős szakaszát megfutva tért meg az Örökkévalóságba. Temetésére december 26-án, kedden délután 2h-kor került sor Erdélyben, Dibarcfalván.
– December 29-én, ½10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 87esztendős korában elszólította a Minden Kegyelem Ura Takács Istvánné született Labancz Margit asszonytestvérünket, aki a Sárgarigó út 7. szám alatti lakos volt. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetéséről még intézkednek.
– December 29-én ½12h-kor Takács Jánost testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki az Akácfa út 4. szám alatti lakos volt és 3évvel ezelőtt hívta haza Teremtő Ura.
– Az Úristen kegyelmes jelenléte legyen a hátramaradottak áldott vigasztalása a gyászos emlékezés napjaiban.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-tól tartjuk Óesztendőbúcsúztató alkalmunkat itt a közösségi házban. Éjfélkor harangzúgással búcsúztatjuk a 2017. esztendőt. Január 1-én délelőtt 10h-tól tartunk Újévköszöntő alkalmat szintén itt a közösségi házban.
– Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. december 24.)

– December 18-án, hétfőn délután 1h-kor ifj. Dohos Lajos atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki a Belsőfokpart út 23. szám alatti lakos volt és 2évvel ezelőtt hívta haza Teremtője.
– Szintén 18-án, délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Sári Jánosné született Varga Gizella asszonytestvérünkre, aki a Vadász úton lakott.
– December 21-én, csütörtökön déli 12h-kor és este 6h-kor Kovács Tibor emlékére szóltak a harangok, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre úton lakott és 20évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Az Úristen kegyelmes jelenléte legyen a hátramaradottak áldott vigasztalása az emlékezés napjaiban.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy a két ünnep között a Lelkipásztori Hivatal rövidített félfogadási rend szerint érhető el, 27-29-ig minden nap délelőtt 10-12h-ig.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tóltartunk Szenteste ünnepi együttlétet ezen a helyen. Karácsony első napján délelőtt 10h-tól megterítjük az Úrnak Szent Asztalát a templomban. Karácsony másnapján délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk ezen a helyen, majd délután 5h-tól ismét úrvacsoraosztásra kerül sor ezen a helyen. December 31-én délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk szintén ezen a helyen, majd este 5h-tól tartjuk Óesztendőbúcsúztató alkalmunkat szintén itt. December 31-én éjfélkor harangzúgással búcsúztatjuk a 2017. esztendőt. Január 1-én délelőtt 10h-tól tartunk Újévköszöntő alkalmat szintén itt a közösségi házban.
– Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. december 17.)

– December 12-én délelőtt 9h-kor Gulyás Kálmánné született László Ilona emlékére szóltak a harangok, aki az Igari út 45/a. szám alatti lakos volt és 1évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
– 15-én, déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Fodor István atyánkfiára, aki az Akácfa út 6. szám alatt lakott és 17évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Mai alkalmunk után szólnak a harangok Lakatos Sándorné született Ferge Margit emlékére, aki a Húszöles út 185. szám alatti lakos volt és 1éve hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Istenünk kegyelme legyen a hátramaradottak vigasztalása.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk itt, a közösségi házban, melyen adventi műsorral szolgálnak közöttünk intézményünk alsó tagozatos diákjai. A ránk következő héten hétfőtől csütörtökig este 5h-tól tartunk bűnbánati alkalmakat itt a közösségi házban. Pénteken 5h-tól tartjuk a gyászolók karácsonyát. Vasárnap a megszokott időben, délelőtt 10h-tól tartjuk ünnepi istentiszteletünket, majd Szenteste 5h-tól tartunk ismét ünnepi istentiszteletet. Karácsony első napján délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi együttlétet a templomban. Ezen az alkalmunkon az Úrnak Szent Asztalát is megterítjük. Karácsony másnapján délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet itt a közösségi házban, majd délután 5h-tól ismét megterítjük az Úrasztalát ugyancsak a közösségi házban.
– Ünnepi alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. december 10.)

Hirdetem a testvéreknek, hogy megérkeztek a megrendelt Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárak. Már át lehet venni őket a Lelkipásztori Hivatalban.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat. Szeretettel várjuk azoknak az adományait, akik jószívvel hozzájárulnának ehhez a szolgálatunkhoz.
– A presbitérium tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön a hétközi istentisztelet után tartjuk következő gyűlésünket. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy szerdán 17h-tól tartunk összepróbát itt a közösségi házban.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól tartunk családi istentiszteletet itt a Közösségi Házban, melyen a katolikus és az állami iskolák református diákjai szolgálnak közöttünk ünnepi műsorral. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra kerül sor. A ránk következő héten Advent harmadik vasárnapján délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet itt a Közösségi Házban, melyen ünnepi műsort adnak óvodásaink, majd délután 4h-tól családi istentiszteletet tartunk, melyen iskolánk alsó tagozatos diákjai szolgálnak közöttünk.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. december 3.)

– Hirdetem a testvéreknek, hogy Megérkeztek a megrendelt Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárak. Már át lehet venni őket a Lelkipásztori Hivatalban.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat a rászorulók számára. Szeretettel várjuk azoknak az adományait, akik jószívvel hozzájárulnának ehhez a szolgálatunkhoz.
– Az előző hirdetéshez kapcsolódva hirdetem, hogy december 4-6. között ebben az évben is lesz gyülekezetünkben csigatészta készítés. Szeretettel és tisztelettel hívjuk ezekre az alkalmakra a régi és új „csigatészta percengetőket”.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy szerdán 17h-tól tartunk összepróbát itt a közösségi házban.
– Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik a tegnapi hálaadásban segédkeztek, süteményt sütöttek, illetve a rendezésből vagy a lebonyolításból vették ki részüket. Köszönjük szépen kedves mindnyájuknak.
– A ránk következő szombaton délelőtt 10h-kor kezdődik a Szivárvány Ház lakóinak ünnepi műsora az intézményük tornatermében. Szeretettel hívják év várják mindnyájunkat erre az alkalomra az intézmény vezetői, lelkipásztora és lakói.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól tartunk családi istentiszteletet itt a Közösségi Házban, melyen iskolánk felső tagozatos diákjai szolgálnak közöttünk ünnepi műsorral. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra kerül sor. A ránk következő héten Advent második vasárnapján délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet itt a Közösségi Házban, majd délután 4h-tól családi istentiszteletet tartunk, melyen a katolikus- és az állami iskolák református diákjai szolgálnak közöttünk.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.