2017. október hónap bejegyzései

Hirdetések (2017. október 29.)

– Október 18-án, szerdán délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 75esztendős szakaszát megfutva megtért az Örökkévalóságba Adamecz Dezsőné született Tari Julianna, aki a Felsőbuda út 12. szám alatti lakosunk volt. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére október 24-én, kedden, délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Máté evangéliumából, a 14. fejezet 26-30. verseiből hangzott: „Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Péter ekkor így szólt hozzá: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen.” Mire ő így szólt: „Jöjj!” Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!” A Minden Kegyelem Istene legyen a gyászolók pártfogója és adjon számukra áldott emlékezést és megbékélést.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: A ránk következő héten, hétfőn a bibliaóra, valamint csütörtökön a hétközi istentisztelet elmarad. Október 31-én, kedden délután 5h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a közösségi házban. November 1-én, délután 4h-tól a köztemető ravatalozójánál megemlékezést és gyászistentiszteletet tartunk. A ránk következő vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk a közösségi házban, este 5h-tól pedig az 56-os forradalom és szabadságharc vérbefolytására emlékezünk. A megemlékezés után együtt átvonulunk a diktatúra áldozatainak emlékművéhez, és közös hitvallással zárjuk az alkalmat.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. október 22.)

– Október 18-án, szerdán délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 75esztendős szakaszát megfutva megtért az Örökkévalóságba Adamecz Dezsőné született Tari Julianna, aki a Felsőbuda út 12. szám alatti lakosunk volt. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő kedden, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden Kegyelem Istene legyen a gyászolók pártfogója és adjon számukra áldott emlékezést és megbékélést.
– Október 20-án déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Mihály atyánkfiára, aki a Húszöles út 128. szám alatt lakott és 9évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát. Az Úr adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 3h-tól kerül sor a Református Nyugdíjasok Napjára a közösségi házban. A ránk következő héten, hétfőn ünnepi megemlékezést tartunk a közösségi házban, majd keddtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati alkalmat szintén a közösségi házban. Vasárnap, a megszokott időben délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk itt, a templomban, melyen megterítjük az Úrnak szent asztalát. Ünnepi alkalmain rendje, hirdetőtáblánkon és elektronikus felületeinken is olvasható.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Tiszafüreden is ReforMaraton500

A Wittenberg és Bereck (a legkeletibb magyar ajkú protestáns egyházközség) közötti utat 500 óra alatt (október 21-ig) tették meg a résztvevők, azokat a településeket érintve, ahol a helyi gyülekezetek vállalták, hogy a 95 tételt tartalmazó hirdetményt legalább október 31-ig látható helyre kifüggesztik. Az útvonal: Őrvidék, Nyugat Magyarország, Muravidék, Drávaköz, Délvidék, Közép Magyarország, Felvidék, Kárpátalja, Kelet Magyarország, Partium, Erdély, Székelyföld.

Hirdetések (2017. október 15.)

– Október 9-én, hétfőn délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk idősebb és ifjabb Bana Zsigmond testvérünkre, akik a Szabadság úton laktak, és 28- illetve 17évvel ezelőtt tértek meg az Örökkévalóságba.
– A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Október 22-én délután 3h-tól tartjuk ebben az évben a Református Nyugdíjasok Napját. Már most is hívogatjuk erre az alkalomra is az érintetteket.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután a hétzáró istentiszteletet – pályázati határidők betartása okán – elmarad. Hétfőn reggel hétkezdő áhítatra kerül sor itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbára kerül sor a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 3h-tól – a már hirdetett módon tartjuk meg a Református Nyugdíjasok Napját.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. október 8.)

– Október 2-án délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Németh Istvánné született Bakó Éva asszonytestvérünkre, aki a Szőllősi út 23. szám alatt lakott és 1évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok.
– Ma 11h-kor id. Kékessy György emlékére szólnak harangjaink, aki 50évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Tiszafüreden a REFORMARATON!!! A Wittenberg és Bereck (a legkeletibb magyar ajkú protestáns egyházközség) közötti utat 500 óra alatt (október 21-ig) teszik meg a résztvevők, azokat a településeket érintve, ahol a helyi gyülekezetek vállalják, hogy a 95 tételt tartalmazó hirdetményt legalább október 31-ig látható helyre kifüggesztik. Az útvonal: Őrvidék, Nyugat Magyarország, Muravidék, Drávaköz, Délvidék, Közép Magyarország, Felvidék, Kárpátalja, Kelet Magyarország, Partium, Erdély, Székelyföld.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartunk hétzáró istentiszteletet a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd délután 5h-tól bibliaórát a parókián. Szerdán délután 5h-tól énnekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön délelőtt 10.40h-kor érkezik templomunkhoz a ReforMaraton, majd délután 5h-kor a közösségi házban tartunk hétközi istentiszteletet, azt követően pedig imaórát a Lelkészi Hivatalban. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre és gyermekistentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. október 1.)

– Szeptember 27-én délután ½3h-kor harangszóval emlékeztünk Csesznok Sándor atyánkfiára, aki a Rózsa út 22. szám alatti lakosunk volt és 4évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóság útján.
– Szintén 27-én, szerdán este 7h-kor, valamint csütörtökön, pénteken és szombaton déli 12h-kor Nt. Ötvös György nyugalmazott lelkipásztor testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki az Iskola út 31. szám alatt lakott és 4évvel ezelőtt hívta magához Teremtő Ura.
– Az Úr adjon áldott emlékezést a hátramaradott gyászoló szívek számára.
– Október 14-én ¾11h előtt 5 perccel érkezik templomunkhoz a ReforMaraton. Nagy szeretettel várjuk a testvéreket erre az alkalomra is.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy szerdán este 5h-tól a Kálvin Közösségi Házban tart próbát az alt és a szoprán szólam, majd csütörtökön a hétközi istentiszteletet követően a tenor szólam.
– Johannita Lovagrend
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután a hétzáró istentisztelet elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd délután 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor a közösségi házban tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően imaórát a Lelkészi Hivatalban. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.