2017. szeptember hónap bejegyzései

Hirdetések (2017. szeptember 24.)

– Szeptember 18-án, hétfő délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Kovács Józsefné született Cs. Szabó Irma asszonytestvérünk – aki a Húszöles út 68. szám alatti lakos volt – 84esztendős földi pályáját megfutva, elköltözött az Örökkévalóságba. Mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak majd a harangok. Asszonytestvérünk temetésére az elmúlt pénteken délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Jób könyvéből szólt, a 37. fejezet, 20-21. verseiből: „Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog; de szél fut át rajta és kiderül. Észak felől aranyszínű világosság támad, Isten körül félelmetes dicsőség.” Az Örökkévaló Isten vigasztalja meg a gyászoló szíveket és adjon minden családtagnak áldott emlékezést.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Mai alkalmunk után, a záróéneket követően átalakulunk Választói Közgyűléssé, és megkezdjük és lefolytatjuk a 2017. évi általános laikus tisztújítást, majd délután 5h-kor tartjuk a következő „Én Igémet” a közösségi házban. Az igét hozza: Szűcs M. Sándor. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd délután 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor a közösségi házban tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően énekkari összpróbára kerül sor. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. szeptember 17.)

– Szeptember 4-én, hétfőn délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi pályájának 69esztendős szakaszát megfutva eltávozott közülünk Szabó Istvánné született Saska Erzsébet, kinek földi sátorháza a Rókásszőlő út 37. szám alatt állott. Az ő emlékére szóltak a harangok hétfőn délelőtt ½9h-kor és délután ¼1h-kor, valamint csütörtökön délután ¼1h-kor. Búcsúztatására az elmúlt héten, pénteken délután 2h-kor került sor itt a mi templomunkban. Ravatala mellett Isten igéje Jeremiás próféta könyvéből hangzott, a 33. fejezet 6. verséből: „…én hozok neki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őt (…), és megmutatom neki(k) a békesség és hűség kincseit.”
– Az Örök Isten adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Szeptember 12-én, kedden déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Fodor István testvérünkre, aki a Húszöles út 111. szám alatt lakott és 1évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
– Szeptember 16-én, szombaton délután 2h-kor Takács István testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Sárkány úton lakott, és 1évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Mai alkalmunk után is szólnak harangjaink Bene Miklósné született Gergely Mária emlékére, aki a Kamilla út 2. szám alatti lakos volt és 20éve, hívta haza a Minden Kegyelem Istene.
– A Minden Kegyelem Istene adjon eredményes vigasztalódást és áldott emlékezést a gyászoló szívek számára.
– Szeptember 16-án, az elmúlt szombaton délután 3h-tól itt a templomunkban kérték házassági szövetségükre Isten áldását: Nagybányáról Molnár Zoltán – Dr. Molnár Árpád Zoltán és Dr. Molnár Tünde fiúgyermeke, és Topolyáról menyasszonya Lung Noémi – Lung Péter és Holó Mónika leánygyermeke.
– Hordozzuk őket imádságos lelkülettel a Mindenható Isten színe előtt.
– Ezen a héten volt vendégünk a jubileumi Vándorbiblia. Csütörtökön délelőtt 10h-kor érkezett hozzánk Tiszacsegéről és este 5h-kor vettünk tőle búcsút, s tovább indult Tiszaigarra. Az év 365 napja alatt bejárja az Egyházkerület minden gyülekezetét.
– A Nagykunsági Református Egyházmegye ebben az évben október 1-én, Kunhegyesen tartja Nőszövetségi Konferenciáját. Tisztelettel kérem a Nőszövetségünk tagjait, hogy amennyiben szeretnének részt venni ezen az alkalmon, részvételi szándékukat szíveskedjenek jelezni a Lelkipásztori Hivatalban.
– A presbitérium a 2017/23. határozatával az alábbi jelölteket állította a 2017. évi laikus tisztújításra: Ábrahám Joachim, Balázsi Gábor, Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Gaál Ildikó, Gyémánt Jánosné, K. Szabó István, Kiss Attila, Kolozsvári Imréné, Koncz Károly, Lipcsey Ákos, Molnárné Plaskó Csilla, Oláh Istvánné, Ozsváth János, Rácz Gábor, Szőkéné Szövetes Etelka, Takács Jánosné. Gondnokjelölt: Balázsi Gábor. A jelöltek gyülekezet előtti bemutatására mai alkalmunk után kerül sor. A Választási Közgyűlést Szeptember 24-én, az istentisztelet után tartjuk meg.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a templomban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd délután 5h-tól bibliaórát a parókián. Szerdán este 5h-tól énekkari összpróbára kerül majd sor a közösségi házban. Csütörtökön délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteleten köszöntjük a Vándorbibliát, mely Tiszacsegéről érkezik hozzánk, és a nap folyamán megtekinthető lesz a templomban. Délután 5h-kor a közösségi házból engedjük majd útjára a Bibliát, mely Tiszafüredről Tiszaigarra utazik tovább. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartjuk a következő „Én Igémet” a közösségi házban. Az igét hozza: Szűcs M. Sándor.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. szeptember 10.)

– Szeptember 4-én, hétfőn délelőtt 9h-kor Gacsal József testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Bán Zsigmond út 100. szám alatti lakosunk volt és 7évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Szintén 4-én, délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi pályájának 69esztendős szakaszát megfutva eltávozott közülünk Szabó Istvánné született Saska Erzsébet, kinek földi sátorháza a Rókásszőlő út 37. szám alatt állott. Az ő emlékére szóltak a harangok csütörtökön és szombaton délután ¼1h-kor, valamint ugyanebben az időpontban ma is az ő emlékére szólnak harangjaink. Búcsúztatására a ránk következő héten, pénteken délután 2h-kor kerül majd sor templomunkból.
– Ugyancsak szeptember 4-én, hétfőn délelőtt 11h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 86esztendős korában Gacsal János atyánkfia, aki a Hámán Kató út 11. szám alatt lakott, megtért Teremtőjéhez. Temetésére az elmúlt pénteken délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása János első leveléből, a 2. fejezet 17. verséből hangzott: „…a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”
– Az Örök Isten adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Szeptember 9-én, szombaton délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Kovács Pálné született Csontos Margit egykori presbiter testvérünkre, aki a Húszöles út 45. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
– Mai alkalmunk után is szólnak harangjaink Takács István atyánkfia emlékére, aki a Sárgarigó út 7. szám alatti lakos volt és 1éve, hívta haza a Minden Kegyelem Istene.
– Szeptember 9-én, az elmúlt szombaton délután 3h-tól itt a templomunkban kérték házassági szövetségükre Isten áldását: Hajdú Tamás – Hajdú Károly és Kolozsi Ágnes fiúgyermeke, és menyasszonya Koncz Mónika – Koncz János és Kiss Etelka leánygyermeke.
– Szintén szeptember 9-én, délután 5h-tól álltak a Mindenható színe elé, házassági szövetségükre áldást kérve Gyurkovics Sándor – Gyurkovics Sándor és Bálint Rozália Margit fiúgyermeke, és menyasszonya Tóth Edina – Tóth Miklós és Lesku Katalin leánygyermeke.
– Hordozzuk őket imádságos lelkülettel a Mindenható Isten színe előtt.
– A Nagykunsági Református Egyházmegye ebben az évben október 1-én, Kunhegyesen tartja Nőszövetségi Konferenciáját. Tisztelettel kérem a Nőszövetségünk tagjait, hogy amennyiben szeretnének részt venni ezen az alkalmon, részvételi szándékukat szíveskedjenek jelezni a Lelkipásztori Hivatalban.
– A presbitérium a 2017/23. határozatával az alábbi jelölteket állította a 2017. évi laikus tisztújításra: Ábrahám Joachim, Balázsi Gábor, Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Gaál Ildikó, Gyémánt Jánosné, K. Szabó István, Kiss Attila, Kolozsvári Imréné, Koncz Károly, Lipcsey Ákos, Molnárné Plaskó Csilla, Oláh Istvánné, Ozsváth János, Rácz Gábor, Szőkéné Szövetes Etelka, Takács Jánosné. Gondnokjelölt: Balázsi Gábor. A jelöltek gyülekezet előtti bemutatására Szeptember 17-én, az istentisztelet után kerül majd sor. A Választási Közgyűlést Szeptember 24-én, az istentisztelet után tartjuk meg.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a templomban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd délután 5h-tól bibliaórát a parókián. Szerdán este 5h-tól énekkari próbára kerül majd sor a templomban. Csütörtökön délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteleten köszöntjük a Vándorbibliát, mely Tiszacsegéről érkezik hozzánk, és a nap folyamán megtekinthető lesz a templomban. Délután 5h-kor a közösségi házból engedjük majd útjára a Bibliát, mely Tiszafüredről Tiszaigarra utazik tovább. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. szeptember 3.)

– Augusztus 31-én, csütörtökön este ½6h-kor szóltak a harangok Gaál Ferencné, Mária néni egykori református tanító-hitoktató emlékére, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7/a. alatti lakos volt és 5 évvel ezelőtt hagyta hátra szeretteit.
– Szeptember 1-én, pénteken délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Szövetes Lajos atyánkfiára, aki az Igari út 26. szám alatt lakott és 14évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok Balogh István emlékére, aki a Rókásszőlő út 56. szám alatti lakos volt és 6évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
– A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
– Szeptember 9-én, a ránk következő szombaton délután 3h-tól itt a templomunkban kérik házassági szövetségükre Isten áldását: Hajdú Tamás – Hajdú Károly és Kolozsi Ágnes fiúgyermeke, és menyasszonya Koncz Mónika – Koncz János és Kiss Etelka leánygyermeke.
– Szintén szeptember 9-én, délután 5h-tól állnak a Mindenható színe elé, házassági szövetségükre áldást kérve Gyurkovics Sándor – Gyurkovics Sándor és Bálint Rozália Margit fiúgyermeke, és menyasszonya Tóth Edina – Tóth Miklós és Lesku Katalin leánygyermeke.
– Legyünk mi magunk is örvendező tanúi házassági szövetségük megáldásának és hordozzuk őket imádságos lelkülettel a Mindenható Isten színe előtt.
– A presbitérium a 2017/23. határozatával az alábbi jelölteket állította a 2017. évi laikus tisztújításra: Ábrahám Joachim, Balázsi Gábor, Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Gaál Ildikó, Gyémánt Jánosné, K. Szabó István, Kiss Attila, Kolozsvári Imréné, Koncz Károly, Lipcsey Ákos, Molnárné Plaskó Csilla, Oláh Istvánné, Ozsváth János, Rácz Gábor, Szőkéné Szövetes Etelka, Takács Jánosné. Gondnokjelölt: Balázsi Gábor. A jelöltek gyülekezet előtti bemutatására Szeptember 17-én, az istentisztelet után kerül majd sor. A Választási Közgyűlést Szeptember 24-én, az istentisztelet után tartjuk meg.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a templomban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd délután 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a templomban, majd imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.