2017. augusztus hónap bejegyzései

Hirdetések (2017. augusztus 27.)

 • Augusztus 24-én, csütörtökön délelőtt ½9h-kor harangszóval emlékeztünk Balogh Mihály atyánkfiára, aki az Aradi vértanúk út 8/a. szám alatti lakos volt és 23évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Augusztus 26-án, délelőtt 11h-kor Csala Ferenc emlékére szóltak a harangok, aki a Józsa út 20. szám alatt lakott és 40évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak harangjaink.
 • A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Augusztus 24. hétközi istentisztelet után presbiteri a választás okán 1 határozat. 2017/23. Presbiterjelöltek: Ábrahám Joachim, Balázsi Gábor, Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Gaál Ildikó, Gyémánt Jánosné, K. Szabó István, Kiss Attila, Kolozsvári Imréné, Koncz Károly, Lipcsey Ákos, Molnárné Plaskó Csilla, Oláh Istvánné, Ozsváth János, Rácz Gábor, Szőkéné Szövetes Etelka, Takács Jánosné. Gondnokjelölt: Balázsi Gábor. A gyülekezet előtti bemutatásukra Szeptember 17-én, az istentisztelet után kerül majd sor. A Választási közgyűlés időpontja: Szeptember 24-én, az istentisztelet után.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a templomban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól az énekkar tart összpróbát a templomban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a templomban, majd imaórát a parókián. Pénteken délelőtt 10h-tól tanévnyitó hálaadást tartunk a templomban, melyen ünnepi hangversenyt ad Mága Zoltán és zenekara. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
 • Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. augusztus 20.)

 • A ránk következő csütörtökön, a hétközi istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk itt a templomban. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor a hétzáró alkalom, és hétfőn délután 5h-tól a bibliaóra elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd azt követően imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
 • – Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. augusztus 13.)

 • Augusztus 7-én hétfőn és 8-án, kedden délelőtt 11h-kor szóltak a harangok Áncsán Jánosné született Fodor Gizella emlékére, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • 9-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Virág Ferencné született B. Nagy Erzsébetre, aki a Kornyikszőlő út 45. szám alatt lakott és 12évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • 11-én, pénteken este 6h-kor Csordás Kálmán atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki 28évvel ezelőtt hagyta hátra ezt a látható világot, melyben földi sátorháza a Gyöngyvirág út 20. szám alatt állt.
 • A Kegyelmes Isten adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy hétfőn, a bűnbánati istentisztelet után összpróbára kerül sor itt a templomban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután hétzáró istentiszteletet tartunk itt a templomban. A ránk következő héten hétfőtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati istentiszteletet szintén ezen a helyen. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, melyen az Úrnak szent asztalát is megterítjük, valamint megszegjük az újkenyeret. Az ünnepre való tekintettel a hétzáró istentisztelet 20-án elmarad.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. augusztus 6.)

Augusztus 2-án, szerdán délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Balázsi Sándorné született Árvai Julianna emlékére, aki a Muhi út 5. szám alatt lakott és 7évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.

– Augusztus 5-én, szombaton délelőtt ½11h-kor harangszóval emlékeztünk Bartha Mártonné született Búzás Margit asszonytestvérünkre, aki a Bartók Béla út 22. szám alatti lakosunk volt és 19évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.

– Szintén augusztus 5-én, délelőtt 11h-kor szóltak a harangok Áncsán Jánosné született Fodor Gizella emlékére, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. Az ő emlékére szólnak még a harangok ma 11h-kor, valamint holnap és holnap után 11h-kor.

– Mai alkalmunk után harangszóval emlékezünk id. Koncz Károly testvérünkre, aki a Szegfű út 3. szám alatt lakott és 6évvel ezelőtt költözött Isten Örök Országába.

– A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.

– Tegnap délután 5h-kor ezen a helyen kérték Isten áldását házassági szövetségükre Katona Gergely fitestvérünk, aki Katona György és Szabó Margit gyermeke és Shen Ziwei nőtestvérünk, aki Shen Zhao Yu és Liu Hong Yuan leánygyermeke.

– Isten kegyelme kísérje életüket mind itt a Földön, mind pedig az Örökkévalóságban.

– Augusztus 20-ra szeretnénk megsütni a gyülekezet kenyerét. Ezért kérjük az asszonytestvéreket, hogy egy kanál lisztet hozzanak háztartásukból erre a célra.

– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a gyülekezeti házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól az alt- és a szoprán szólam tart próbát a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián, továbbá ¾6h-tól próbát tart a tenor szólam. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.

– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. július 30.)

– Július 28-án, pénteken délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Bana Zsigmondné született Biriszló Erzsébetre, aki 9évvel ezelőtt, illetve Nagy Istvánné született Bana Piroskára, aki 8évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.

– Július 29-én, szombaton déli 12h-kor Fridrik János emlékére szóltak a harangok, aki az Igari út 30. szám alatt lakott és 5évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.

– Szintén 29-én, délután 5h-kor harangszóval emlékeztünk Nagy Imrére, hitvesére Bíró Piroskára és leányukra Virág Józsefné született Nagy Eszterre, akik a Józsa úton laktak.

– A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.

– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a gyülekezeti házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól az alt- és a szoprán szólam tart próbát a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián, továbbá ¾6h-tól próbát tart a tenor szólam. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.

– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. július 23.)

–           Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a gyülekezeti házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 3h-tól istentiszteletet tartunk a Platán Idősek Otthonában. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Pénteken délután 5h-tól nőszövetségi gyűlésre kerül sor a közösségi házban. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.

–           Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. július 16.)

 • Július 11-én, kedden reggel 8h-kor, déli12h-kor és este 6h-kor harangszóval emlékeztünk Kiss Istvánné született Szűcs Erzsébet asszonytestvérünkre, aki a Zrínyi út 1. szám alatt lakott és 40évvel ezelőtt költözött Isten Országába.
 • Július 12-én, szerdán reggel ½9h-kor szóltak a harangok Fehér Imréné született Kulcsár Piroska egykori tanítónő testvérünk emlékére, aki a Dózsa György úton lakott és 7évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
 • Az Örökkévaló Isten tartsa meg szeretteink áldott emlékét a mi szívünkben. Ámen.
 • Az énekkart tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten, csütörtökön este a hétközi istentisztelet után tartunk összpróbát a közösségi házban.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat a gyülekezeti házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
 • Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. július 9.)

Július 4-én, kedden délelőtt 10h-kor kísértük ki földi életének utolsó állomáshelyére Korpás Lajosné született Kovács Eszter asszonytestvérünket, akinek földi sátorháza a Sárkány út 18. szám alatt állt és 83 esztendős földi pálya megfutása után hívta haza Magához a Minden Kegyelem Ura. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok A Szentlélek ereje legyen a gyászoló család eredményes vigasztalója.

Július 5-én, szerdán délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Zsódi Lajos testvérünkre emlékezve, aki a Feszty Árpád úton lakott lakott, és 3 éve, hogy hazatért az Örökkévalóságba.

Július 6-án, csütörtökön délután 2h-kor a tiszafüredi köztemetőben vettünk búcsút Boros Imréné született Eszenyi Erzsébet asszonytestvérünktől, aki a Külsőfokpart úton lakott és 81esztendes földi pályafutás után hívta őt haza a Minden Kegyelem Istene.

Ma ½12h-kor harangszóval emlékezünk Takács Jánosné született Tapasztó Eszter testvérünkre, aki a Csatlós út 1. szám alatt lakott és 14évvel ezelőtt költözött Isten Országába.

Az Örökkévaló Isten tartsa meg szeretteink áldott emlékét a mi szívünkben. Ámen.

A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy a ránk következő héten, szerdán délután 1h-kor tartjuk következő gyűlésünket a közösségi házban. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.

Az énekkart tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten szerdán este 5h-tól a szoprán és az alt, csütörtökön ¾6h-tól a tenor szólam tart próbát a közösségi házban.

Hallgassuk meg heti rendünket: Délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a gyülekezeti házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmunkat ismét a közösségi házban.

Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. június 18.)

 • Június 14-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Szőke Imre atyánkfiára, aki a Határ út 17. szám alatt lakott és 20évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Június 15-én, csütörtökön délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy Szabó István testvérünk, aki a Debreceni út 61. szám alatti lakos volt életének 46. esztendejében tragikus körülmények között hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot. Az ő emlékére szóltak a harangok csütörtökön este 6-kor, pénteken reggel 8-kor és este 6-kor, szombaton reggel 8-kor és este 6-kor, valamint mai alkalmunk után és ma este 6h-kor is. Temetésére a ránk következő kedden, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • A Minden Kegyelme Istene legyen a hátramaradottak vigasztalása.
 • Június 16-án, pénteken déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Holló Lajos atyánkfiára, aki a Kereszt út 6. szám alatti lakosunk volt és 11évvel ezelőtt hívta őt haza Teremtő Úra.
 • Szintén pénteken, délután 2h-kor szóltak a harangok Molnár Jánosné született Novák Mária emlékére, aki a Téglás út 11. szám alatt lakott és 13évvel ezelőtt költözött a láthatóból a láthatatlanba.
 • Június 17-én, szombaton déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Balla Zsigmond atyánkfiára, aki a Debreceni út 78. szám alatt lakott és 13év hagyta hátra ezt az általunk ismert világot.
 • A Minden Kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója.
 • A Reformáció 500 rendezvénysorozat keretei között június 24-én délután ½3h-tól ünnepi úrvacsorás istentiszteletre kerül sor Debrecen város főterén. Akik szeretnének részt venni ezen az alkalmon, azok a ránk következő héten jelezhetik szándékukat a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Csütörtökön délután 5-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk a templomban, majd este 5h-kor megtartjuk a soron következő „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat, melyre az igét hozza: Kolozsvári Imréné.
 • Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.